Her-ingebruikname van het Fr. Leichel-orgel                            

 

 

 

 

         

                                  

 

 

 

                                         in de Margaretha kerk

                                             te

 Norg

 

 

 

                                      9  december  2005    19.30 uur

 

 

 

 

 

 

                                               P  R  O  G  R  A  M  M  A

 

 


 

 

1.         Opening

door de kerkrentmeester van gemeente Norg-Een-Veenhuizen,

dhr. Deddie Westerhof.

 

2.        Samenzang  Lied  434 : 1    (orgel: Sape Jonker)

 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Komt allen saam,

psalmzingt de heilige naam,

Looft al wat ademt de Here.

 

3.        Dia-presentatie van het ‘groot onderhoud’,

 dhr. Willem van der Meulen.

 

4.        Klankdemonstratie en toelichting over het orgel

 dhr. Rene Nijsse (orgelbouwer).

 

5.        Orgelspel:

a)  dhr. Ed Nijenhuis:    

Cornet fantasie             William Walond  (1725 - 1770)

         Adagio

                   Allegro

 

b)     dhr. Willem van der Meulen:    

Elevation             Cesar  Franck   (1822  - 1890)

 

c)      dhr. Jan Peter Kroes:    

‘Melodietjes voor december’

 

d) dhr. Sape Jonker  en  Tammo Oldenhuis :

 (4-handig)                         

                            Rondo                  Joh. Chr. Bach   (1735 - 1782)

                            Polka                            Anonymus

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6.        Dankwoord aan de vrijwilligers en Rene Nijsse

dhr. Deddie Westerhof

 

7.        Dankwoord namens de orgelcommissie

dhr. Willem van der Meulen

 

 

8.        Samenzang  Psalm  150 :  1 en (orgel: Jan Peter Kroes)

 

1.    Looft God, looft Hem overal.

Looft de Koning van ’t heelal

om zijn wonderbare macht

om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet,

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

 

              2.  Hef bazuin uw gouden stem,

                   harp en fluit verheerlijkt Hem!

                            Cither, cimbel, tamboerijn,

                   laat uw maat de maatslag zijn

                   van Gods ongemeten wezen,

                   opdat zinge al wat leeft,

                   juiche al wat adem heeft

     tot Gods eer, Hij zij geprezen.

 

9.       Tenslotte wordt U van harte uitgenodigd om in het koor van de kerk

       een kopje koffie te drinken. Verder is er gelegenheid om het orgel te

       bezichtigen.

            (Houdt U er wel rekening mee dat er maar ca. 6 mensen tegelijk naar

  het orgel kunnen).

 

 

*    *    *    *    *

 

 

© wvdmeulen