Assen, Christelijk Gereformeerde kerk aan de Kanaalstraat (xxxx-1980)

1943-1945: Informatie uit het boek van Jaap Brouwer "Johan van Meurs - Een studie over een pionierend orgeladviseur".
Op 28 april 1944 bood Pels aan Van Meurs een zo goed als nieuw mechanisch orgel aan met 8 stemmen verdeeld over manuaal en pedaal.557
De prijs bedroeg ƒ 5.250,—, te vermeerderen met de kosten van logies van het personeel. Pels bood van Meurs een provisie aan van 5%.
Het instrument was voorzien van een elektrische windmotor en het was mogelijk in plaats van de Vox Caelestis een Mixtuur te disponeren.
Pels vermeldde in zijn aanbod niets over de bestemming van dit orgel. Van Meurs schreef op deze offerte echter ‘Assen’.
In het licht van verdere ontwikkelingen ga ik (Jaap Brouwer) er van uit, dat hij dit orgel in gedachten had voor de Christelijke Gereformeerde kerk aan de Kanaalstraat.
Deze gemeente had ook al eens een aanbod van Meek gekregen voor een orgel in bruikleen, maar dat aanbod werd afgewezen: ’De kerk is geen toonzaal’.558
De offerte van Pels kwam echter te laat, want op 5 juli 1943 had de gemeente al een contract met Spiering afgesloten voor de levering van een gebruikt mechanisch orgel met nieuwe kast en nieuw front voor ƒ2.000,--.
Het instrument zou acht maanden later geleverd worden, maar de Tweede Wereldoorlog zorgde voor de nodige vertraging. Van Meurs werd pas na de aanbesteding als adviseur aangesteld.559
Zijn rol zal dan ook beperkt zijn gebleven tot de eindkeuring en misschien eventuele begeleiding tijdens de opbouw.
Dispositie
Manuaal (C-p)
Prestant8' (C-E, hout, open; af F in front)
Holpijp 8'
Gamba 8' (C-H in Holpijp)
Vox Celeste 8' (af c°)
Prestant 4'
Octaaf 2'
(open plaats voor een Mixtuur)
(open plaats voor een Bourdon)
Tremulant
Pedaal (C-d1) aangehangen


Pagina uit het dispositieboekje van van Meurs. Klik op d afbeelding voor een vergroting

Het instrument werd door Van Meurs op 16 augustus 1945 tijdens een bijzondere samenkomst ingewijd.560

557 GrA, toegang 1618, inv. nr. 13.
558 B. Nawijn, Ware het niet dat...: de geschiedenis uan de Christelijke Gere/ormeerde Kerk Assen 1901-1978: een verhaal uan mensen (Donderen 1989), 25, 51-52 en 78.
559 Mondelinge mededeling van de heer Boer, archivaris van de Christelijke Gereformeerde kerk te Assen op 30 april 2010.
560 Provinciale Drentsche en Asser Courant, 20 augustus 1945, 2

Onderstaand een artikel uit de Provinciale Drentsche en Asser courant 20-08-1945 omtrent de ingebruikneming van dit instrument.



1954: De toenmalige organiste zag de open plaatsen graag opgevuld met een Roerfluit en een Mixtuur, maar voor zover bekend zijn die plaatsen nimmer ingevuld.

1980: Men verhuist naar de Bethelkerk (voormalige Joodse Synagoge en Gereformeerd Vrijgemaakte kerk) en laat daar een nieuw orgel bouwen door Kaat en Tijhuis. Het is niet bekend wat er met het Spieringorgel gebeurde.
De kerk wordt afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

Noten:

  1. Foto's verkregen via E-mail d.d. 23-08-2011 van Frits Kaan vanuit het Drents Archief (krantenartikel uit dossier 1466 van het foto-archief van de gemeente Assen)
  2. Boek: Jaap BRouwer "Johan van Meuers - Een pionierend orgeladviseur"