Assen, Christelijk Gereformeerde kerk aan de Kanaalstraat (xxxx-1980)

1945: Spiering bouwt een mechanisch instrument. De gegevens staan in de dispositieverzameling van Van Meurs. "Ingewijd door mij (= van Meurs) op Donderdag 16 aug. 1945" (01) (02)

Dispositie:

Prestant 

C-E hout open, af F in front)

Holpijp 

8

 

Gamba 

C-H in Holpijp

Vox Celeste 

8

 

Prestant 

4

 

Octaaf 

2

 

Tremulant

   

Open plaatsen voor Mixtuur en Bourdon
Manuaal: C-f, Pedaal: C-d (01)

Onderstaand een artikel uit de Provinciale Drentsche en Asser courant 20-08-1945 omtrent de ingebruikneming van dit instrument.

1980: Men verhuist naar de Bethelkerk (voormalige Joodse Synagoge en Gereformeerd Vrijgemaakte kerk) en laat daar een nieuw orgel bouwen door Kaat en Tijhuis. Het is niet bekend wat er met het Spieringorgel gebeurde.
De kerk wordt afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

Noten:

  1. E-mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. Foto's verkregen via E-mail d.d. 23-08-2011 van Frits Kaan vanuit het Drents Archief (krantenartikel uit dossier 1466 van het foto-archief van de gemeente Assen)