Barger-Compascuum, Voormalige Hervormde Evangelisatie Kapel
Foto's Drents Archief

1926
: Plaatsing van een door van Oekelen en Zn. in 1900 gebouwd orgel.
De foto hieronder is afkomstig van Adrie Wind uit Hoofddorp. Hij was op zoek naar gegevens over een oom van hem die daar omstreeks 1935 predikant was. Hierbij stuitte hij op een tweetal foto's van het interieur en een foto van de voorzijde van de kerk. Beide foto's zijn hier geplaatst. (01)

Dispositie:

Manuaal C-f'''   Pedaal C-a
Prestant 8' Aangehangen
Bourdon 8'  
Salicionaal 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  

1969: Verplaatsing door Mense Ruiter naar de Hervormde kerk van Mussel. Bij de verplaatsing werd de Fluit 4' omgewerkt naar een fluit 2'. Het orgel werd voor f 1500,- aangekocht. Bij de overplaatsing in 1969 werd de Fluit 4 vt opgeschoven tot 2 vt. De kas, oorspronkelijk in een eikenimitatie geverfd, werd nu (gebroken) wit. Het snijwerk groen en de bloemmotieven in het snijwerk rood met geel geschilderd.
De foto links is afkomstig uit het boek "Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk Deel III Oldambt/Westerwolde" uitgegeven door Stichting Groningen Orgelland

Dispositie:

Manuaal (C - f''')   Pedaal (C -a)
Prestant 8' aangehangen
Bourdon 8'  
Salicionaal 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 2'  
Tremulant    

Windvoorziening: magazijnbalg. De handpompinstallatie met twee schepbalgen is nog intact.

Bijzonderheden: Het front bestaat uit zinken pijpwerk, wat uitzonderlijk is bij een Van Oeckelenorgel. Misschien dat alle frontpijpen zijn vernieuwd hij de overplaatsing naar Bargercompascuum. De aanwezigheid van kleinere pijpvelden ter weerszijden van de middentoren doet denken aan de frontontwerpen van de Van Dams. De bakstukken hebben een andere vormgeving dan gebruikelijk was bij Van Oeckelen. De klaviatuur bevindt zich aan de linker zijkant.

bargercompascuum.jpg (19416 bytes)1999: Kerk is opgegeven enin particuliere handen overgegaan. De voorgevel is afgebroken en nog niet weer opgebouwd.

Literatuur:

Schrijver Boek of tijdschrift Omschrijving
   Het Groninger orgelbezit deel III Blz. 64-65 
     
Noten:

  1. Oude foto's van het interieur en de voorzijde kreeg ik van Adri Wind uit Hoofddorp via een E-Mail op 3 januari 2006