Elim, Gereformeerde kerk

1941?: Orgel door Verschueren met 2 klavieren???

1961:
Er werd gezocht naar een nieuw of goed 2e hands-orgel. Brief van de Orgelfondscommissie van 16 september 1961 aan Reil. Antwoord op 26 september 1961 van Reil.
Reil stelt voor een type 10 orgel te kopen met  4 1/2 registers gedeeld in bas- en discant. Normaal kost dit F 7200,=, maar er staat nu één opgesteld in Lunteren die voor F 6.000,= aangekocht kan worden. (07)

ca. 1962: De (houten) kerk uit 1941 en het orgel worden door brand verwoest.

ca. 1964: Het nieuwe kerkgebouw wordt in gebruik genomen

1966: Nieuw orgel door Pels en Zn. (opus 627) (01) Adviseurs namens de Gereformeerde orgeladviescommissie waren W.A. Houtman en Johan van Dommele. 

Dispositie:

Hoofdwerk

 

Nevenwerk

 

Pedaal

 

Holpijp

8'

Quintadeen

8'

Subbas

16' 

Prestant

4'

Roerfluit

4'

   
Octaaf 2' Nasard 3' (2004)    

Mixtuur

II-III

Octaaf

2'

   
Dulciaan 8' (2004)        Bericht van het orgeladvies in het blad van de Gereformeerde organisten vereniging (GOV) Organist en Eredienst 1966 nr. 42004:
Op de windladen was ruimte gereserveerd voor het toevoegen van 2 registers:
Op het Hoofdwerkvoor een Dulciaan 8’ en op het Nevenwerk: Quint 1 1/3’ (01)
Door Orgelmakerij Steendam zijn in mei 2004 de volgende registers toegevoegd: Op het hoofdwerk een Dulciaan 8' en op het nevenwerk een Nasard 3'. (02)
De Mixtuur II-III op het hoofdwerk werd gewijzigd in een octaaf 2', die echter qua intonatie geheel verschillend is van de octaaf 2' op het nevenwerk. (03)

Bronvermelding:

  1. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. E-Mail van Henk Heideveld van Orgelmakerij Sicco Steendam d.d. 5.5.2004
  3. E-Mail van Albert Stoter uit Elim d.d. 3-4-2005
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Elim,_Perebomenweg_29_-_Gereformeerde_Kerk
  5. Tijdschrift: Organist en Eredienst 1966/01 Blz. 40
  6. Tijdschrift: Het orgelblad 1966 april Blz. 63
  7. Archief orgelmaker Reil