Gasselternijveen, Gereformeerde kerk

Beschrijving van de orgelgeschiedenis door Jan Albert Mennen (04)

Kerk
De kerk werd op 2 maart 1865 gesticht. De kerk is nu verbouwd tot een groepsaccomodatie. (URL:  http://www.kerkjegasselternijveen.nl/)
De gereformeerde- en Hervormde kerk vormen nu samen een SOW-gemeente.


Foto Reliwiki (06)

Orgel
1898: Orgel geplaatst van onbekende herkomst (Gieten?) door Jan Proper. (01) Inwijding met Psalm 86:12.
Informatie vanuit "Herziene en uitgebreide werklijst Prperorgels" door R. Walsma april 2011:
Occasion. Onbekende bouwer, jaar en disp. Uit een kerk te Gieten? "De Bazuin" 1898 nr. 35 meldt ingebruikname. Inwijding met Psalm 86 vers 12. Geen foto.
• 1902 en 1903: in kerkenraadsnotulen contacten met Proper vermeld. Enige voorbeelden:
20 maart 1902: Proper wordt verzocht "over te komen en 't orgel na te zien, die niet meer te gebruiken is".
14 april 1902: Proper biedt nieuw orgel aan voor ƒ 625,— ("boven het oude"). De raad neemt aanbod aan, maar wil later (13 juni 1902) prijsopgaaf geheel nieuw orgel met "zwaardere bassen". Eén en ander gaat niet door.
26 mei 1903: Proper mag voor ƒ 70,— (?) nieuwe blaasbalg leveren en reparaties uitvoeren.
• 1939: Ander orgel uit Herv. Kerk Gieterveen (1898;Van Oeckelen). Properorgel verdwenen en Van Oeckelenorgel in 1956 omgebouwd door fa. S. de Wit, in 1993 verkocht aan Baptistenkerk te Emmercompascuum.
". (05)

1956: Ombouw van het orgel door S. de Wit uit Badhoevedorp tot een 2-klaviers pneumatisch orgel.

Dispositie:
Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Bourdon 16' Quintadeen 8' Subbas 16'
Prestant 8' Gamba 8' Bourdon 8'
Octaaf 4' Roerfluit 4'    
Mixtuur III-IV Prestant 2'    
    Nasard 1 1/3'    

Nevenregisters:
Superkoppel, koppel manuaal I - II, subkoppel, tremulant, pedaal manuaal I en pedaal manuaal II

Op 11 oktober 1958 brengt de kring Emmen van de Gereformeerde organisten Vereniging een bezoek aan het vernieuwde orgel.

Organist en eredienst 1958-10


Foto door Jan Albert Mennen uit Gasselternijveen (03)

1993: In de 90-er jaren van de vorige eeuw zijn de Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk samengegaan in een SOW-kerk en werd de Gereformeerde kerk gesloten. Het orgel werd verkocht aan de kerk van de Baptisten te EmmerCompascuum. Het orgel werd gedemonteerd en in Emmercompascuum geplaatst door de fa. Opten. (02)


Beeldbank Drents Archief


Beeldbank Drents Archief

Bronvermelding:
  1. De Bazuin 1898 nr. 35
  2. E-Mail van  Frits Kaan d.d. 28-4-2004 16:12
  3. Foto's geleverd door Jan Albert Mennen uit Gasselternijveen
  4. Beschrijving op 15 januari 2010 via E-Mail aangeleverd door Jan Albert Mennen
  5. Uit "Herziene en uitgebreide werklijst Porperorgels" door R. Walsma april 2011
  6. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Gasselternijveen,_Hoofdstraat_131_-_Gereformeerde_Kerk

Foto's door Jan Albert Mennen uit Gasselternijveen (03)