Hooghalen Gereformeerd Vrijgemaakte kerk

1988: In gebruikname van een nieuw electronisch orgel.

Nederlands dagblad 22-12-1988

Onbekend jaar: Plaatsing van een elektronisch Allen-orgel met 27 stemmen (01)

Bronvermelding:

  1. E-mail van Henk Loonstra d.d. 17 maart 2011