Nieuw-Buinen, Protestantse kerk (Voormalige Hervormde kerk)


1853: Bouw van een kerk

Provinciale Drentsche en Asser courant 02-07-1853


Foto (06)

1879: Op 14 april werd het door van Oeckelen gebouwde orgel in gebruik genomen. Op de achterzijde van het orgel is een bord geplaatst met de navolgende tekst: "1879 Ingewijd den 14. April. Kerkvoogden H. Oosting voorzitter, J. Makking? Administratief secretaris, J. Copinga, P.F. Huls, J.A. Hulshof Notabelen, M. Oostingh, J.G. Gratama Hzn, A.J. Luder, H. Huisingh, G.A. Hoving, H.K. Hebels, J. Nijenhuis, B. Lambers. Gemaakt door van Oeckelen & Zn te Haren".


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-04-1879Het nieuws van den dag : kleine courant 21-04-1879 (een deel uit de scan van Delpher is weg gevallen)


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-11-1891

1901: Bericht uit de Hervormde Synode omtrent de situatie in Nieuw-Buien


Handelingen der 86ste Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1901

1970: Restauratie door Mense Ruiter onder advies van Klaas Bolt. (01)


Foto (03)

2012/2014: Restauratie (02)

Bovenstaand artikel bevat een aantal fouten:
 -Bouwjaar is 1879
 -Adviseur is Stef Tuinstra
 -Restaurateur is Orgelmakerij Mense Ruiter uit Zuidwolde

Dispositie:
Bourdon 16' b/d
Prestant 8'
Salicionaal 8'
Holpijp 8'
Viola da Gamba 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Quintfluit 3'
Octaaf 2'
Trompet 8' b/d

Bronvermelding:

  1. Tijdschrift: Het Orgel 1970/04 blz 107
  2. Brochure: Groninger Orgelagenda 2011
  3. Boek: Het Nederlandse historische orgel 1878-1886 blz. 91-92
  4. Brochure: Groninger Orgelagenda 2011 Orgelrestauraties in 2012
  5. Brochure: Groninger Orgelagenda 2013 Orgelrestauraties in 2013-2014 door Stef Tuinsta
  6. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Nieuw-Buinen,_Kerklaan_1_-_PKN_Nieuw-Buinen