Roden Rooms Katholieke Parochie der Triniteit

Informatie kerk

1905: Gebr. Adema bouwen een nieuw orgel voor het R.K. Liefdesgesticht te Groningen (07)(Maria-Pension aan de Butjesstraat)

1924: J. Doornbos (?) plaatst het orgel over naar de nieuwe kapel
De dispositie in 1935 luidde vermoedelijk als volgt:
Manuaal: Prestant 8', Roerfluit 8', Fernfluit 8', Viola 8', Celetse 8', Octaaf 4',  Octaaf 2' (07)

1937: J. Doornbos (?) breidt het orgel uit met een pneumatisch pedaal met daarop een Subbas 16' als transmissie van de bourdon 16' van het manuaal.
De kas wordt verdiept en op het manuaal worden nog een bourdon 16' en een Spitsfluit 4' toegevoegd. (07) (01).


Foto (06) (05)


Bron: http://picssr.com/tags/mariapension (09)

1977: Het orgel wordt door de Parochie van Roden gekocht voor f. 1000, --


Foto: Wim Boer Hooghalen (2006) (04)


Nieuwsblad van het Noorden 03-01-1977


Nieuwsblad van het Noorden 05-04-1978


Nieuwsblad van het Noorden 10-04-1978


1978: Het orgel wordt gerestaureerd door S. Haarsma te Drachten.Foto: Wim Boer Hooghalen (2006) (04)

De Spitsfluit uit de jaren ’30 werd verwijderd; toevoeging van een tremulant; Pedaal C - d1; de oorspronkelijke handbediening is nog aanwezig; neo-gotisch front; Pedaalkoppel
Het orgel werd in gebruik genomen met een bespeling op 7-4-1978 door Anco Ezinga te Groningen (02).

2006: Restauratie door van der Putten

2006: Dispositie volgens een notitie door Wim Boer uit Hooghalen vanaf de speeltafel van het instrument (04)

Manuaal  
Prestant 8  
Bourdon 16  
Roerfluit 8  
Celeste 8  
Viola 8  
Fernfluit 8  
Fluit 4  
Octaaf 4  
Octaaf 2  
Pedaal  
Subbas 16 transmissie Bourdon 16

Bronvermelding:
  1. Archief Maria-Pension (1880-1910) ontbreekt. Ook over de periode tot oprichting 1880 is niets meer te vinden. Op de windlade een etiket met de naam fa. Adema en Zn. Leeuwarden.
  2. Roder journaal, advertentieblad d. d. 4-4-1978 en Leekster Courant d. d 6-4-1978. Verder inlichtingen ontvangen van de heer Oosterom te Leek en van de heer Haarsma te Drachten.
  3. De informatie mbt. dit orgel is grotendeels afkomstig van Victor Timmer uit Leek
  4. E-Mail door Wim Boer d.d. 22-10-2006
  5. E-Mail van Frits Kaan, die me op de foto van het orgel te Groningen attent maakte.
  6. www: http://www.kerkeninbeeld.nl/
  7. Boek: Het Nederlandse historische orgel 1902-1910 blz. 169-170
  8. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Roden,_Nieuweweg_11_-_Parochiekerk_De_Triniteit
  9. E-Mail van Frits Kaan d.d. 9 augustus 2016

Foto's: Wim Boer Hooghalen