Schoonoord, Hervormde kerk


Foto (02)

1893: Plaatsing van een orgel?


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-08-1893
Uit bovenstaand bericht is niet af te lezen of het de Hervormde, dan wel gereformeerde kerk betreft. Gezien de zinsnede "Der hoogere kerkbesturen" ligt de hervormde kerk het meest voor de hand. In de Gereformeerde kerk werd nog in 1905 een nieuwe voorzanger benoemd.

1928: Plaatsing van een harmonium in de consistorie. Vermoedelijk het eigendom van ds. Sasse.

Provinciale Drentsche en Asser courant 14-01-1928

1952: Orgelbouwadvies door de Orgelbouw Commisie van de Hervormde kerk

Bijlagen van de Handelingen der Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1956

Voorgeschiedenis huidige orgel:
1970: Bouw van het orgel door Pels en van Leeuwen voor de gereformeerde kerk van Meeden. 

1972: Overplaatsing naar de Christelijk Gereformeerde kerk van Ulrum. 


Nieuwsblad van het Noorden 23-07-1982

1982: Plaatsing van het orgel te Schoonoord. (01)


Foto Geert Jan Pottjewijd

Dispositie:
Manuaal   Pedaal
Gedekt 8' C-d1
Roerfluit 4'  
Octaaf 2'  
Larigot 1 1/3'  

2018:
De kerk staat sinds november 2018 te koop en zal in de loop van 2019 worden gesloten.

Dagblad van het Noorden november 2018

Bronvermelding:
  1. Informatie omtrent vorige locaties en jaartallen via een E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Schoonoord,_Kerklaan_15_-_Hervormde_Kerk