Amsterdamscheveld, Evangelisatie lokaal De Goede Herder


De Nederlander 29-06-1927, Emmer courant 22-07-1927
Foto links (01)Foto rechts (03) Buiten gebruik gesteld in 1973

1947: Het orgel uit de kerk wordt te koop aangeboden, omdat men op zondagmorgen geen stroom heeft.


Brief d.d. 1 januari 1947 van J. Ludwig aan ds. Alkema in Kropswolde met een beschrijving van het orgel als antwoord op een briefkaart van ds. Alkema.

Beschreven dispositie: Holpijp 8', Prestant 4', Prestant 8', Principaal 4', Octaaf 2', Octaaf 4'
Deze dispositie is uiterst eigenaardig en lijkt te zijn opgetekend door iemand zonder kennis van orgels.
Zeer waarschijnlijk betreft het een huis/salon-orgel met een deling in bas en discant.
Mogelijke dispositie:
Holpijp 8'
Prestant 8' discant
Prestant 4' bas/discant
Octaaf 2'
Onduidelijk is waarom voor elk register een 2 is vermeld. Het orgel heeft geen pedaal, wat ook wijst op een huisorgel.
Het orgel wordt aangeboden voor f 500,-. De geschatte te maken onkosten zijn f 300,-
Spoedige beantwoording gewenst omdat er meerdere aanvragen zijn binnen gekomen.
Brieven d.d. 4 november 1947 van dhr. J. Ludwig aan ds. Alkema in Kropswolde. Met een voorstel om het orgel voor Hfl 2.000,= te verkopen.

In deze brief wordt de geschiedenis van het orgel verteld. Allereerst wordt gemeld dat de stroom wordt verkregen van de nabijgelegen turfstrooiselfabriek. Op zondagochtend leveren deze echter geen stroom. Klagen lijkt weinig zinvol omdat de eigenaar Rooms-katholiek is. Het orgel werd 14 maanden geleden gekocht (dus in 1946) en er wordt op gerekend dat het leveren van stroom wel zou lukken. Het ontbreken van stroom is de reden om het orgel te verkopen, hoewel het "een uitzonderlijk mooie volle toon bezit". Handmatig trappen lukt wel, maar is zwaar werk. Het orgel wordt nu beschreven als '10 stemmen verdeeld over 26 registers'. Ook nu weer een zeer onduidelijke omschrijving. Is het toch een harmonium?
Boven het klavier is een hefboompje waarmee 3 volumes kunnen worden geregeld. Ook wordt er een kniezwel beschreven voor de zwelkast en een generaal-crescendo. Het orgel zou pneumatisch kunnen zijn.
Zou het op een unit-orgel kunnen duiden? Daarna een zin die begint met "Geen pijporgel". De vraagprijs bedraagt nu opeens f 2.000,-

Bronvermelding:

  1. Reliwiki: https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdamscheveld,_Dommerskanaal_Zuidzijde_-_De_Goede_Herder
  2. Mail d.d. 15-01-2020 van Jaap Brouwer: de betreffende brief is afkomstig uit Johan van Meurs' postmap 'Adviseurschap Groningen Pelster Aa-kerk'. De map ligt bij een oud-leerling in Middelstum. Dit orgel werd hem aangeboden t.b.v. de Herv. kerk van Kropswolde. De kosten van de restauratie van de Kropswolder kerk vielen echter dusdanig tegen, dat met enige moeite slechts een harmonium aangeschaft kon worden.
  3. www: http://facsimile.ub.rug.nl/ (RUG Groningen - Digital Collections Kerken in beeld)