De Kiel, evangelisatielokaal

1922: In 1922 kon – zeer naar de zin van de kerkenraad – de kroeg ‘De Toekomst’ van Eeuwe Bergsma aan de Borgerweg op De Kiel worden gekocht. De Particuliere Synode Drenthe gaf voor dat doel fl. 1.000 te leen (hoewel de deputaten fl. 500 adviseerden, besloot de synode de gevraagde fl. 1.000 tegen 4˝ % rente te lenen, met de verplichting een en ander in tien jaar af te betalen). (02)

1932: Het lokaal was in slechte staat en moest worden omgebouwd. (02)

Foto na de verbouwing van 1932 (01)

1974: Het lokaal wordt publiek geveild. (02)

Noten:

  1. Boek: G.J. Kok: Vaak was het ploegen op de rotsen blz. 323
  2. www: https://gereformeerdekerken.info/2017/06/22/het-evangelisatiewerk-van-de-gereformeerde-kerk-te-schoonoord/ (15-02-2023)