Dwingeloo, Huis Batinge


Rijksprentenkabinet, achterzijde Batinge door Cornelis Pronk in 1732

In Dwingeloo kwam rond 1687 een groep van ca. 50 Hugenoten terecht nadat Lodewijk XIV het Edict van Nantes was opgeheven. Hierdoor verloren Franse Protestanten al hun rechten.
Bij de huisvesting van de Franse vluchtelingen speelde baron Van Pallandt een grote rol. Hij liet voor een deel van hen de zogenaamde ‘Franse huizen’ bouwen. (01)
Van 20 Juni 1689  dateert een verklaring van de provinciale kerkvisitatoren, dat in Dwingelo een Franse gemeente is, die door de drost wordt gesteund en een eigen school bezit. (02)

Afbeelding: Dwingels Eigen

Er kwam ook een predikant mee, die in de bovenzaal van het huis Batinge kerkdiensten leidde.
In deze bovenzaal werd en preekstoel en banken geplaatst voor de eredienst. Deze zaal is als kapel in gebruik gbleven tot 1710. De fransen werden toen 'genaturaliseerd' tot Drenten en konden voortaan de eredienst in de kerk meevieren.
Waarschijnlijk was daar een (huis?)orgel aanwezig, omdat op 28 juni 1691 ‘aan Meyster Jacob voor een jaar op den orgel te speelen in de franse kerk van jaar 1690 10-0-0’ wordt uitbetaald.
De preekstoel was bij de afbraak van Batingen in 1832 nog aanwezig. (01) (04)
In een reisverslag uit 1705 van advocaat Beckering en Redger Bolhuis in 1705 van Groningen naar Kleef wordt ook een rondleiding door Batinge beschreven. Helaas wordt het orgel niet genoemd. (03)

Bronvermelding:

  1. Boek: Reinder Smit, Hugenoten in Dwingeloo, Stichting het Drentse boek, 1986
  2. Drents Archief 0617 Huisarchief Batinge 111 Verklaring der provinciale kerkvisitatoren, dat te Dwingelo eene Fransche gemeente wordt gevonden, die door de drost wordt gesteund en een eigen school bezit; 20 Juni 1689
  3. Boek: A. Bicker Caarten, Drie geslachten van Bolhuis op reis door Drenthe in de jaren 1608-1740, Nieuwe Drentse Volksalmanak 1974, blz. 59-60
  4. Boek: Peter Kooij, Slotkapellen in Drente en Overijssel, Bulletin Stichting Drents-Overijsselse kerken nr. 9, oktober 1993 15-16