Aalden/Zweeloo, Gereformeerde kerk (De Drieklank)


De kerk uit 1901 (11)


Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 30 september 2016
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576
 - Willem van Twillert *1952): Médiation Liedboek voor de Kerken 162 "Omdat hij niet ver wou zijn

1908: Er wordt voor f 2,- een psalmboek voor de voorzanger aangeschaft.
In de jaren daarna kreeg voorzanger A. Suring f 10,- per jaar voor lezen en voorzingen. (07)

1923: In de kerkenraadsvergadering van 10 januari wordt besloten een boekje aan te schaffen voor het bijhouden van de giften voor een orgelfonds.
Op 2 april wordt besloten een orgel aan te schaffen bij Spiering uit Dordrecht voor de prijs van f 1.350,-. Er dient eerst nog wel een galerij in de kerk te worden aangebracht.
Op 30 juli wordt een brief van Spiering behandeld. Besloten wordt eerst f 500,- te betalen en het resterende bedrag in november.
Op 29 augustus wordt gemeld dat de f 500,-- aan Spiering is betaald. Van Ansingh uit Zwolle wordt voor f25,- een harmonium gehuurd. In augustus 1924 wordt besloten de huur niet te verlengen.
Op 29 november wordt besloten de resterend f 850,-  te betalen.
Op 17 december wordt gemeld dat de f 850,- aan Spiering is betaald en dat er een kwitantie is ontvangen. (08)
In het kasboek staat een post 'Terug betaald aan het orgelfonds f 100,-.
Er wordt een koraalboek aangeschaft voor f 5,80 (07)
Het orgel wordt op 8 juli in gebruik genomen. Spiering moet, gezien de korte levertijd, het orgel in voorraad hebben gehad.


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-01-1923, 10-07-23, Emmer courant 11-07-1923


Zeeuwsche kerkbode | 1923 | 13 juli 1923 | pagina 3

1924: Op 17 januari wordt besloten de kosten voor de bouw van het orgel en de galerij ten laste te brengen van de kas kerkbouw.

1926: In de kerkenraadsvergadering van 6 december wordt besloten organist J. Pauw? een vergoeding te geven van f 10,- per jaar.


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-09-1954


Ansichtkaart na 1960

1954/55: Op 10 februari vraagt dhr Pauw uit Aalden om de afmetingen van een orgel dat orgelmaker Mense Ruiter heeft aangeboden. Hoe ziet het front eruit? Hoelang is de garantie?
Op 11 februari volgt het antwoord van Ruiter. Hij stuurt een foto van het orgel en een beschrijving. Het orgel is te koop gekomen doordat een gemeente een grotere kerk bouwde. Het orgel heeft 8 stemmen en is gebouwd door Van Oeckelen. De rijs is f 8.000,-
Op 15 februari antwoord vanuit Aalden. Een beslissing tot aankoop is voorlopig aangehouden. Ze willen het orgel aanstaande woensdag komen bekijken.
Op 2 maart wordt vanuit Aalden gevraagd wat de kosten zijn om het front te moderniseren. Het past nu niet in een moderne kerk. De architect stelt eisen aan het orgelfront. Met het gevraagde bedrag komt een orgel met 2 klavieren en een speeltafel onder in de kerk ook al dichtbij. Via Bouwman uit Amsterdam is ook een tweeklaviersorgel met electrische sleepladen in beeld voor f 13.000,- Bouwman is van mening dat de orijs voor het orgel Ruiter aan de hoge kant is. Wat si de uiterste prijs van Ruiter. In welke kerk heeft het orgel gestaan? Dan kunnen we daar inlichtingen inwinnen.
Op 26 maart schrijft men vanuit Aalden dat er nog geen keuze gedaan is voor een nieuw orgel of het oude orgel uit Delfzijl.
Inmiddels hebben ze een door Bouwman geadviseerd orgel gehoord en gezien. Voor het oude orgel moet ook een aparte galerij worden gebuwd en die komt op f 1500,-(10)
In 1954 wordt een nieuwe kerk gebouwd met een electro-pneumatische orgel van C. Verweys uit Amsterdam (opus 126) . Het front is ontworpen door de architect van de kerk, H. Eldering. (03)
Mr. Arie Bouman is adviseur. Kenmerkend voor Bouwman is bijvoorbeeld de Cantus Firmus op Manuaal II. (01).
Het Eindrapport van mr. Arie Bouman dateert van 24 oktober 1955 (02)
Het programma van de ingebruikname op 7 oktober 1955 is bewaard gebleven. (09)


Reliwiki (03)

Dispositie in 1955:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Roerfluit 8'* Subbas 16'
Holquintadena 8' Salicionaal 8'*    
Baarpijp 4' Trechterfluit 4'    
Mixtuur IV Nasard 2 2/3'    
    Nachthoorn 2'    
    Cantus firmus I-III    

*C-B Salicionaal en roerfluit gecombineerd
aalden02.jpg (22424 bytes)  

Nevenregisters:

Manuaal I - Pedaal
Manuaal II- Pedaal
Manuaal I - Manuaal II
Suboctaafkoppel Manuaal II - Manuaal I
Tremelo


Nieuwsblad van het Noorden 08-10-1955


Trouw 08-09-1955, 10-10-1955 en 12-10-1955


Provinciale Drentsche en Asser courant 03-10-1955, 08-10-1955


Provinciale Drentsche en Asser courant 28-01-1958, 16-12-1958

1959: Bij het 40-jarig jubileum van de oud-predikant ds. Van Dijken wordt de plaatsing van een orgel in de Gereformeerde kerk van Aalden in juli 1923 gememoreerd.

Provinciale Drentsche en Asser courant 15-05-1959Tekening door Jan Vissering (1933-2017) (06)

199?: Er wordt een Dulciaan 8' op Manuaal I toegevoegd door Kaat & Tijhuis. De Trechterfluit 4' wordt gewijzigd in een Baarpijp 4' en de Cantus Firmus wordt gewijzigd naar een Terts 1 3/5'. De Gedekt 8' en Dulciaan 8' worden via een transmissie ook op het pedaal speelbaar gemaakt. (01)

1997: Kaat & Tijhuis installeren een nieuwe speeltafel en vervangen het zinken pijpwerk door pijpwerk van orgelmetaal. (01)

Huidige dispositie (01):

Manuaal I  C-g''' Manuaal II C-g''' Pedaal C-f'
Praestant 8' Roerfluit 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Salicionaal 8' Gedekt  8'
Octaaf 4' Baarpijp 4' Dulciaan  8'
Mixtuur IV Nasard 2 2/3'    
Dulciaan 8' Nachthoorn 2'    
    Terts 1 3/5'    


2020: De kerkzaal is opnieuw ingericht. Het orgel is schoon gemaakt en de blaasbalg gerepareerd.
De speeltafel is enigszins verplaatst en staat nu achter in de kerk aan de linkerkant.

Foto's van de orgelwerkzaamheden op de website van de kerk.

Bronvermelding:

 1. E-mail: Jaap Brouwer d.d. zo 29-12-2002 18:39
 2. E-mail: Dave Lazoe in juni 2004
 3. Reliwiki: http://reliwiki.nl/index.php/Aalden,_Kerkstraat_16_-_De_Drieklank 
 4. Reliwiki: http://reliwiki.nl/index.php/Aalden,_Aelderstraat_-_Gereformeerde_Kerk_(1901_-_1954)
 5. Reliwiki: http://reliwiki.nl/index.php/Aalden,_Aelderstraat_-_Gereformeerde_Kerk_(1849_-_1901)
 6. Archief Jaap Brouwer
 7. Drents Archief 0426 Gereformeerde Kerk te Zweeloo 3. Commissie van Beheer 36 Kasboeken 1871 - 1923 uitgaven
 8. Drents Archief 0426 Gereformeerde Kerk te Zweeloo 1. Kerkenraad 5 Notulen 1912-1929
 9. E-Mail d.d. 11 februari 2023 Piet Bron
 10. Mense Ruiter oude archief
 11. Boek: H. Veldman, De Afscheiding van 1834 in Drenthe, Beilen: Uitgeverij Drenthe, 2023

 

aalden.jpg (28564 bytes)