Varia


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-04-1853

1858/1859: Blijkbaar is er voor het uitoefenen van de functie van voorzanger door onderwijzers dispensatie nodig van gedeputeerde staten.

Provinciale Drentsche en Asser courant 08-04-1858, 05-07-1859


Provinciale Drentsche en Asser courant 19-05-1859


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-01-1862

1864: Een onbekende auteur vraagt zich af waarom vele Drentse kerken nog geen orgel hebben, terwijl er genoeg kerken zijn die er wel de financiŽle middelen voor hebben.

Provinciale Drentsche en Asser courant 16-06-1864

Vervolg op het artikel hierboven.

Provinciale Drentsche en Asser courant 18-06-1864


Provinciale Drentsche en Asser courant 12-07-1864
Op bovenstaande 2 pagina's doen gedeputeerde Staten van Drenthe verslag van het jaar 1863 en leveren daarbij veel cijfermateriaal.
Aan 3 onderwijzers werd vergunning verleend om agent te zijn van een maatschappij voor levensverzekering, koster of organist.

1868: Moderne ontwikkelingen in de orgelbouw dringen ook tot Drenthe door

Provinciale Drentsche en Asser courant 14-03-1868

1868: Pleidooi van de schoolopziener H. Boom (1810-1885) uit Assen voor het gebruiken van onderstaand lesmateriaal. Terloops wordt ook gewezen op de orgelcomposities van Johannes Worp uit Groningen


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-03-1868


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-03-1868, 24-03-1868,


Provinciale Drentsche en Asser courant  08-10-1868, 03-12-1868, 19-12-1870

1869: Weer een pleidooi voor het aanschaffen van orgels in Drenthe

Provinciale Drentsche en Asser courant 23-07-1869


Provinciale Drentsche en Asser courant 24-11-1869


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-03-1871


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-12-1871


Provinciale Drentsche en Asser courant 21-03-1872


Provinciale Drentsche en Asser courant 07-05-1872


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-01-1873


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-04-1873


Provinciale Drentsche en Asser courant 31-03-1875


Provinciale Drentsche en Asser courant 04-06-1875


Provinciale Drentsche en Asser courant 12-11-1875


Provinciale Drentsche en Asser courant 24-04-1875


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-04-1876, 14-06-1877


Provinciale Drentsche en Asser courant 29-07-1876


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-04-1879

Provinciale Drentsche en Asser courant 16-10-1877, Provinciale Drentsche en Asser courant 03-03-1880


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-01-1880 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-06-1880


Provinciale Drentsche en Asser courant 03-03-1881


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-06-1883

Provinciale Drentsche en Asser courant 29-04-1884


Provinciale Drentsche en Asser courant 01-11-1886


Bericht uit de Schager Courant van 27 mei 1888. Locatie helaas onbekend. (01)


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-03-1892


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-09-1893


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-10-1893


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-10-1894


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-06-1896, Nieuwsblad van het Noorden 29-10-1896


Provinciale Drentsche en Asser courant 12-10-1896, 19-10-1896
Boekhandel Leendert Hansma in Assen


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-04-1897


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-10-1897


Provinciale Drentsche en Asser courant 24-07-1899, 24-09-1900


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-10-1899


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-10-1900


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-08-1902


Provinciale Drentsche en Asser courant 12-04-1905


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-10-1908 (Raadsvergadering Assen op 23 oktober 1908)


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-02-1916, 26-02-1916


Nieuwsblad van het Noorden 23-06-1917, Nieuwsblad van het Noorden 07-08-1917


Provinciale Drentsche en Asser courant 12-03-1919


Nieuwsblad van het Noorden 06-10-1920


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-05-1921


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-08-1921, 26-05-1922


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-07-1921


Nieuwsblad van het Noorden 12-09-1922


Provinciale Drentsche en Asser courant 29-10-1921, 17-05-1922Provinciale Drentsche en Asser courant 12-07-1922Provinciale Drentsche en Asser courant juni 1923. Het onderwijs in Drenthe een eeuw geleden.

Provinciale Drentsche en Asser courant 24-04-1922, 05-09-1922


Nieuwsblad van het Noorden 10-03-1924


Provinciale Drentsche en Asser courant 19-07-1924


Nieuwsblad van het Noorden 28-08-1924Provinciale Drentsche en Asser courant 25-05-1927


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-05-1923 (2x), 17-05-1924, 03-03-1934, 07-09-1935


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-06-1925 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-09-1925 (klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-07-1926


Provinciale Drentsche en Asser courant 04-08-1926


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-12-1926, 25-05-1927


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-01-1927


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-12-1934, 22-12-1934


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-04-1938


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-03-1924Provinciale Drentsche en Asser courant 10-03-1924


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-11-1924, 09-09-1925


Provinciale Drentsche en Asser courant 28-08-1925, 16-09-1925

1925: Artikel over de relatie tussen een kerkdienst en muziek

Provinciale Drentsche en Asser courant 05-09-1925 (klik  op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 07-07-1927, 12-07-1927, 20-07-1927


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-07-1927


Provinciale Drentsche en Asser courant 06-03-1928, 23-10-1928, 12-09-1939


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-11-1928, 17-09-1937, 26-02-1938


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-04-1929


Provinciale Drentsche en Asser courant 04-10-1930, 12-10-1929


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-08-1930 (2x herhaald), 06-10-1930


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-07-1931, De Waarheidsvriend, 31 juli 1931, pp. 3 - 4


Provinciale Drentsche en Asser courant 01-08-1931


Provinciale Drentsche en Asser courant 19-08-1933


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-09-1933


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-04-1934


Provinciale Drentsche en Asser courant 28-05-1934


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-08-1934


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-04-1936


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-08-1936

1936: Plan voor het verbeteren van de gemeentezang

Provinciale Drentsche en Asser courant 10-10-1936


Provinciale Drentsche en Asser courant 28-01-1937


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-02-1937


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-03-1937, 05-06-1937


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-06-1937 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 12-04-1938, 18-05-1938, 16-07-1938

1938: Verslag van een lezing (linkerkolom) door K.M. Luyten uit Enschede over "Kerkbouw en orgels" voor de Vereninging van Kerkvoogdijen in Drenthe.
In deze vergadering werd afgesproken te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een actie in Drenthe uit te voeren om de kerkorgels te controleren.

Provinciale Drentsche en Asser courant 15-09-1938


Provinciale Drentsche en Asser courant 06-09-1938 (Vele herhalingen)


Provinciale Drentsche en Asser courant 04-10-1939, 11-10-1939 (Veel herhaal-advertenties)


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-11-1939 (vele herhalingen)


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-05-1940


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-08-1940


Provinciale Drentsche en Asser courant 03-11-1940


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-11-1940


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-10-1941Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe 28-07-1944


Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe 17-02-1945, 21-03-1945


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-09-1945


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-06-1946


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-01-1947


Provinciale Drentsche en Asser courant 28-08-1947


Provinciale Drentsche en Asser courant 06-09-1947


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-09-1947


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-10-1947, 08-01-1948


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-02-1948, 28-02-1950


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-08-1949


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-09-1950, 20-02-1951, 16-06-1954
Provinciale Drentsche en Asser courant 20-03-1951


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-05-1951


Provinciale Drentsche en Asser courant 29-05-1951


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-02-1952


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-11-1952


Provinciale Drentsche en Asser courant 03-01-1953 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-09-1953


Provinciale Drentsche en Asser courant 19-02-1954


Provinciale Drentsche en Asser courant 26-02-1954, 10-03-1954


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-08-1949, 16-03-1954


Provinciale Drentsche en Asser courant 03-04-1954 (klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-03-1955


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-04-1955, 28-08-1955, 17-01-1959


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-12-1955


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-01-1956, 01-12-1956 (klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-02-1956


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-06-1956


Provinciale Drentsche en Asser courant 01-12-1956 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-12-1956  (Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-02-1957


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-04-1957, 11-04-1957


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-11-1957 (Klik op de linker-afbeelding voor een vergroting)


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-03-1958


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-04-1958


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-01-1959


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-09-1959

Noten:

  1. E-Mail 05-01-2009 Victor Timmer uit Leek