Anekdotes

Bericht uit de Schager Courant van 27 mei 1888. Locatie helaas onbekend. (01)


De Waarheidsvriend, 31 juli 1931, pp. 3 - 4

Noten:

  1. E-Mail 05-01-2009 Victor Timmer uit Leek