Assen, Nederlands Gereformeerde Open Hof kerk

Kerk:
Tot 1 januari 2000 was de Open Hof een Gereformeerde kerk. Daarna is de kerk in gebruik genomen door de Nederlands Gereformeerde kerk.

1977: Op 21 januari een voorstel voor een orgel met Hoofdwerk en Borstwerk en zelfstandig pedaal:
Hoofdwerk: Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur IV-V, Kromhoorn of Trompet 8'
Borstwerk: Gedekt 8', Roerfluit 4', Woudfluit 2', Sesquilater II discant
Pedaal: Bourdon 16', Bourdon 8'(07)


Op 22 december brengt orgelmakerij Mense Ruiter een offerte uit voor een nieuw orgel met de volgende dispositie:
Hoofdwerk: Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur IV-V, Trompet 8'
Borstwerk: Gedekt 8', Roerfluit 4', Woudfluit 2', Sesquilater II discant
Pedaal: Bourdon 16', Prestant 8', (transmissie)
De levertijd is op dit moment 36 maanden.(07)

1978: Op 10 december worden een aantal wijzigingen beschreven ten opzichte van de eerste offerte van 22 december 1977:
 - Deling van de sesquialter in een Nasat 3' en een terts 1 3/5
- Cornet III op het hoofdwerk ipv een Sesquilater
- Mixtuur II-IV ipv IV-V
- Op het Borstwerk toevoegen van een Flageolet 1', Quintfluit 3', Kromhoorn 8'of een regaal 8'
- Wijziging van het Borstwerk in een Nevenwerk.
- Mogelijk aanbrengen van een koppelklavier(07)

1979: Op 21 november komt er een gewijzigde offerte uit ten opzichte van de eerste offerte van 22 december 1977.
Wijzigingen: Nevenwerk in plaats van een Borstwerk, Cornet ipv Sesquialter, Pedaal: alleen een Bourdon 16', Trompet en Mixtuur gedeeld in bas- en discant, Mixtuur III-IV ipv IV-V, Nasard 3' toegevoegd, Trompet gereserveerd.(07)

1981: Op 21 oktober vraagt de kerkenraad of het orgel eerder opgeleverd kan worden dan in het contract staat. Volgens de orgelcommissie zijn er mogelijkheden.
Op 22 oktober bevestigt orgelmakerij Mense Ruiter dat het orgel vervroegd in april 1982 wordt opgeleverd. In september is met de bouw begonnen.(07)

1982: Adviseur was de heer J. J. Houwman, organist van de Marturiakerk. (01)(07)
Op 9 juli constateert orgelmakerij Mense Ruiter dat het orgel is voltooid. De nog ontbrekende 3 pijpen van de Cornet worden zo spoedig mogelijk geplaatst. (07)

Dispositie

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Roerfluit 8' Prestant 8' Bourdon 16'
Octaaf 4' Holpijp 8'    
Octaaf 2' Speelfluit 4'    
Cornet III discant Nasat 2 2/3'    
Mixtuur III-IV b/d Woudfluit 2'    
Trompet 8' b/d        
Samenstelling Mixtuur:
C : 1 1/3 - 2/3 
c : 2 - 1 1/3 - 1 
c' : 4 - 2 2/3 - 2 - 1 1/3 c" : 4 - 2 2/3 - 2 -2 
Samenstelling Cornet: 
c' : 2 2/3 - 2 - 1 3/5


Klik op de tekening voor een vergrotingArtikel uit Kerk en Muziek 1983-03


Ansichtkaart Mense Ruiter (07) Linker foto te vergroten door erop te klikken

1994: Mense Ruiter constateert dat de hangenblijvende toetsen worden veroorzaakt door de manuaalkoppel. De dubbel omgebogen lopen vast in de toetsgaten. Ook de klimatologische omstandigheden spelen een rol. Hoewel de garantietermijn verstrekken is zullen de draden worden vervangen door exemplaren met een enkele bocht. (07)

1996: In april waarschuwt Mense Ruiter voor een te lage luchtvochtigheid. De kortgeleden opgeloste storingen in de machaniek zijn hieraan te wijten. (07)

2001: Orgelmakerij Mense Ruiter onderzoekt het orgel na een dak-lekkage. Er is water gekomen in een aantal houten Bourdon 16' pijpen, op de motorkist en in de regelaar. Het regelaartouw was door het water uitgezet en zat klem. Dit is verholpen. De windmotor heeft geen schade opgelopen. De schade aan de Bourdon-pijpen kunnen pas worden vastgesteld als ze zijn gedroogd. (07)

2005: In april maakt Mense Ruiter op verzoek van de kerk een inschatting van de kosten voor schoonmaak en herintonatie van het orgel. Van de organist werd vernomen dat er plannen waren om de kerk van stucwerk te voorzien. Er wordt aangeraden de herintonatie te laten uitvoeren na deze werkzaamheden. (07)

2006: In oktober wordt geconstateerd dat de toetsen van het ondermanuaal zijn krom getrokken van het vocht door 2x waterschade. De diepgang van de toetsen is nu onvoldoende. Dit kan worden verholpen door het bovenklavier 1 mm te lichten. Dit zal circa anderhalve dag werk kosten. (07)

2007: Bij het jaarlijkse onderhoud werd geconstateerd de kernen van de Prestant 8' en Octaaf 4' iets doorzakken. Ook is het orgel sterk vervuild. (07)

2009: In februari 2009 doet orgelmakerij Mense Ruiter een opgave van de kosten voor een grote herstelbeurt. Dit herstel is nodig vanwege schade door een aantal lekkages. Het orgel wordt volledig gereinigd en kleine gebreken worden hersteld. Al het pijpwerk wordt uitgenomen en schoon gemaakt en daarna geherintoneerd. Tevens wordt een opgave gedaan wat het instrument waard is als het als tweedehands wordt verkocht. De markt bepaald wat een orgel waard is. Ook moet rekening gehouden met de kosten van overplaatsing. Het plan voor de aanschaf van een luidsprekerorgel wordt afgeraden. (07)

assen05.jpg (23032 bytes)
Foto van onbekende herkomst verkregen via Frits Kaan (04)

2010:  In 2010 is het orgel verkocht aan een particulier in Markelo. In maart 2011 is het overgeplaatst naar Markelo. In de kerk is een luidsprekerorgel van het merk Allen geplaatst met 27 registers.(07)

2015: Het orgel is in 2015 in bruikleen gegeven aan het Van Lodenstein College in Barneveld, waar het in de aula is geplaatst. Het orgel is daarbij gestemd in een evenredig zwevende stemming. Op vrijdag 13 november 2015 is het orgel in Barneveld in gebruik genomen. (06) (02)  (03)


Situatie te Barneveld (Foto: www.orgelsite.nl)

2020: Het orgel werd door Reil overgeplaatst naar de Hersteld Hervormde Kerk te Emst. (05)

Facebook d.d. 11-10-2021

 

Bronvermelding:

  1. De Mixtuur no 4 (1982) 383; Het Orgel (1985) 107. Van Mechelen a. w. 16-9-1993.
  2. Bericht van Janco Schout d.d. 29-12-2010
  3. E-mail van Henk Loonstra d.d. 17-03-2011
  4. E-mail van Frits Kaan d.d. 22-10-2013
  5. E-Mail Roelof Kooiker d.d. 21-04-2020 en website www.reil.nl
  6. www: www.orgbase.nl door Piet Bron
  7. Archief Mense Ruiter