OfficiŽle ingebruikname van het nieuwe orgel in Maranathakerk aan de Nobellaan 140 te Assen
op donderdag 28 juni 1973, des avonds om 8.00 uur

PROGRAMMA

1. Samenzang: Psalm 147 :1 (met begeleiding van het electronisch instrument)

2. Schriftlezing en gebed

3. Welkomstwoord en overdracht van het nieuwe orgel door de voorzitter van de orgelcommissie, de heer G. Tigelaar sr.

4. Samenzang: Psalm 98 : 2 (met begeleiding van het nieuwe orgel)

5. Aanvaarding van het nieuwe orgel door de Praeses van de Kerkenraad, de Weleerwaarde Heer Ds. H. J. Begemann

6. Samenzang: Psalm 98 :  1, 3 en 4

7. Toelichting en demonstratie van het nieuwe orgel aan de hand van te spelen improvisaties
    -fluit 8 en 4 met iets anders
    -fluiten
    -prestant en octaaf
    -onbekende-combinati e (8,4,2?)
    -cornet
    -dulciaan
    -fagot 16
    -fluit
    -fluiten
    -mixtuur
    -octaaf 4
    -prestant 8
    -trompet

8. Orgelbespeling door de orgeladviseur, de heer Hans Ernť
   1. Twee variaties over psalm 24 Anthony van Noordt
   2. Psalm 116 Hendrick Speuy
   3. Voluntary on the Old 100th Henry Purcell (Psalm 134)
   4. Batalla Imperial Juan Cabanilles
   9. Samenzang: Psalm 87

10. Sluiting door de Weleerwaarde Heer Ds. H. J. Begemann