Assen, Gereformeerd Vrijgemaakte kerk De Voorhof in de wijk Marsdijk

Geluidsopnamen Arian van der Mark d.d. 5 juli 2018
 - Johann Nikolaus Hanff (1663–1711) Ach Gott vom Himmel sieh darein

 - Tielman Susato (1510-1570) Saltarelle uit Danserye, het 3e musyckboexken uit 1551
-  J.N. Hanff Wär Gott nicht mit uns dieser Zeit 23 jan. 2019 https://www.youtube.com

Geluidsopname van Wietse Meinardi uit 2002
 -  Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795) Ah, vous dirai-je, maman (Altijd is Kortjake ziek)


Reliwiki - Henk Brussee (2013) Klik op de foto voor een vergroting

Geschiedenis te Groningen

1964: Het orgel werd gebouwd door Mense Ruiter voor de Mirtekerk te Groningen. Bij de bouw van de kerk was rekening gehouden met de plaatsing van een elektronium of een klein pliporgel. Dankzij een schenking kon een veel groter instrument worden gebouwd, op voorwaarde dat de opdracht zou worden verleend aan Mense Ruiter (die hier toen geregeld ter kerke ging); aldus geschiedde. Aangezien de oorspronkelijk, voor een orgel gereserveerde plaats, ontoereikend bleek voor een instrument van deze omvang, werd het door Ruiter rechts naast de kansel opgesteld. De ingebruikname vond plaats op 19 september 1964. In 1994 verving de Fa. Mense Ruiter de verende sleepconstructies door een afdichting met geweven viltringen. Het instrument heeft een gelakte blank-eiken kas. (01)

Beschrijving situatie te Groningen: (01)
Nevenregisters: Tremulant (Bovenwerk) Machine (windmotor) Lampen (verlichting klaviatuur)
Koppels: BW - RW Ped - BW Ped - RW
Windvoorziening: regulateurbalg, alsmede schokbalgjes (twee aan de onderkant van de Hoofdwerklade, een aan de onderkant van de Bovenwerklade).
Bijzonderheden: van de Prestant 8 vt staat C - a in het front. C - B van de Roerfluit 8 vt is 'gewoon' gedekt. De Speelfluit is open, conisch. De Sesquialter begint op ais. Het Pedaal heeft elektrische tractuur. De Bourdon 8 vt is deels een transmissie van de Bourdon 16 vt. De Pedaalcornet is in zijn geheel horizontaal geplaatst in het front en heeft roodkoperen bekers. Ook de Kromhoom van het Bovenwerk heeft roodkoperen bekers (en dito stevels). Van dit register hebben de pijpen C - c cilindrische bekers (met deksels) en zijn die van de overige pijpen tuitvormig (eveneens met deksels). De registerknoppen ziin staafvormig. waarbij de naamplaatjes zijn ingelegd in de zijkant van de trekkers. Er zijn loze knoppen met de volgende naamplaatjes: Prestant 8 vt, Octaaf 4 voet, Octaaf 2 voet en Bazuin 16 voet. Deze waren bestemd voor een achter het orgel te plaatsen uitgebreider (elektrisch) Pedaal dan hetgeen momenteel aanwezig is. Tot realisering van dit voornemen is het echter nooit gekomen.

Links Gereformeerd gezinsblad 10-09-1964 en rechts Nieuwsblad van het Noorden 12-09-1964


Situatie Mirtekerk Groningen Foto A. Valstar Klik op de afbeelding voor een vergroting

1995: Orgelmakerij Mense Ruiter stuurt een overzicht van op termijn te leveren gebruikte orgels. (02)

1997: Op 1 december brengt orgelmakerij Mense Ruiter advies uit over de plaatsing van het orgel in de kerk. Hiervoor bracht men op 27 november een bezoek aan de kerk.  De meest ideale plek is recht tegenover het liturgisch centrum. Ook over de kleurstelling wordt advies gegeven.
Op 3 december specificeert orgelmakerij mense Ruiter de uit te voeren werkzaamheden voor de overplaatsing van het orgel.
Op 17 december noemt orgelmakerij Mense Ruiter de voornaamste argumenten om het orgel beganegronds op te stellen. De architect is van mening dat het orgel de doorkijk vanuit de hal naar het liturgisch centrum blokkeert. Plaatsing op een balcon veroorzaakt dat het orgel te dicht onder een plafond staat dat voor het orgel lager wordt. Het plafond functioneert dan als klankkaatser. Ook zal het orgel daar gevoeliger zijn voor temperatuurwisselingen.
Op 18 december wordt opdracht gegeven  voor de verplaatsing van het orgel. (02)

1998: Het instrument wordt aangekocht door de gereformeerde vrijgemaakte kerk van Assen en door orgelmakerij Mense Ruiter geplaatst. De kleurstelling van de kast werd gewijzigd naar wit.
Op 6 januari dankt orgelmakerij Mense Ruiter voor het verlenen van de opdracht voor het overplaatsen van het orgel.
De plaatsing van het orgel start op 2 maart. Het orgel wordt geplaatst op een nieuw houten podium met een hoogte van 20cm.
Het orgel werd op 18 maart in gebruik genomen met als organmist Jan Harryvan uit Groningen. Zie programmaboekje en het uitnodigingskaartje.
De werkzaamheden worden op 23 maart afgesloten met een eindafrekening. (02)

Dispositie

Hoofdwerk   Bovenwerk   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Bourdon 16'
Roerfluit 8' Roerfluit 4' Bourdon 8'
Octaaf 4' Octaaf 2' Front Cornet 4'
Speelfluit 4' Larigot 1 1/3' Prestant 8' Gereserveerd
Woudfluit 2' Sesquialter II  Octaaf 4' Gereserveerd
Mixtuur III-V Kromhoorn 8'  Octaaf 2' Gereserveerd
Dulciaan 16' Tremulant   Bazuin 16' Gereserveerd
Trompet 8'        

assen08a.jpg (22047 bytes)

Noten:

  1. Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk deel IV Stad Groningen/Gorecht Blz. 76/77.
  2. Archief Mense Ruiter