Assen, Voormalige Hervormde kerk Assen-West "Het Anker"

Kerk.
Het kerkgebouw aan de Van Heuven Goedhardtlaan werd in 1967 gebouwd.


Ansichtkaart

Opnamen van het orgel door Wietse Meinardi op 10 mei 2008
J.S. Bach BWV556 Kleine prelude en fuga nr. 4 in f
J.S. Bach-BWV639 Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ (Cantus firmus op de Octaaf 2', 2 octaven lager gespeeld)

Orgel.
1967/1968: De kerkvoogdij meende eerst nog dat men het orgel uit de stichting "Licht en Kracht" dat beschikbaar was gekomen in de kerk kon geplaatst worden. De beschikbare ruimte liet dit echter niet toe.
In een offerte van 10 oktober 1967 van de firma Ernst Leeflang orgelmakers te Apeldoorn werd een geschikt orgel aangeboden (01).
Op 22 december bericht de kerkenraad dat Leeflang het instrument kan gaan leveren.
Op 3 januari 1968 bevestigt Leeflang de opdracht.
Op 2 februari 1968 bericht de kerk dat het gebouw nu zover klaar is dat plaatsing van het orgel in maart mogelijk is.
Op 12 februari 1968 bericht Leeflang dat de plaatsing van het orgel in 1 dag in beslag neemt. Op 1 maart wordt contact opgenomen omtrent de definitieve datum.
Op 26 februari 1968 heeft Leeflang contact met het architectenbureau omtrent de eisen aan het gebouw voor het plaatsten van het orgel (05)assen09.jpg (32357 bytes)

Leeflang plaatst een serie-positief volgens het mechanisch sleepladen systeem met de volgende dispositie:

Dispositie:
Hoofdwerk
Manuaal II
  Nevenwerk
Manuaal I
  Pedaal  
Holpijp 8' Roerfluit 4' Sordun 16'
Prestant 4' Octaaf 2' Quintadeen 4'
Mixtuur II-III Regaal? 8'    
Koppelingen:
Nevenwerk - Hoofdwerk Nevenwerk koppelt naar boven
Manuaal I - Pedaal
Manuaal II - Pedaal (03)

Samenstelling Mixtuur: (02)
C: 1 2/3
c: 1 1/3 1
c1 2 1 1/3 1


2007: Ook deze kerk wordt gesloten. De PKN-gemeente van Assen gaat in de toekomst kerken in het nu in aanbouw zijnde Martuariacentrum op de plek van de oude Gereformeerde Marturiakerk. In de kerk komt een nieuw orgel van de Orgelmakerij Steendam. Zie: http://www.orgelbouwsteendam.nl

2008: Het orgel is aangekocht door orgelmakerij Sicco Steendam en geplaatst als koororgel in Bergen (Noorwegen), Fana Kirke. Daarbij vond een herintonatie plaats. Het orgel is daar op 31 augustus 2008 in gebruik genomen. (04) De kerk is dit jaar afgebroken.


Foto situatie te Noorwegen
Bron: http://bergen.kirken.no

 

Bronvermelding:

    1. Zie J.B. van Mechelen. De kerkorgels in Assen(8).In Gereformeerd kerkblad van de Geref. kerk te Assen 12-10-1993. In 1983 werd nog advies gevraagd voor de bouw van een groter orgel. Op 19-4-1983 bracht Mense Ruiter te Groningen een offerte uit. Vanwege de hoge kosten werd hier verder van afgezien.
    2. Het Orgel 1968-09. De Orgelvriend (1969) nr 11/8. Het orgel werd in 1993 gerestaureerd door Mense Ruiter B.V. orgelmakers te Zuidwolde (Gr.).Hierbij werd de windvoorziening gewijzigd door deze uit de orgelkast te halen en erbuiten op te stellen.
    3. E-Mail d.d. 24.05.2007 van Wietse Meinardi. Organist te Assen.
    4. Website Fana Kirke te Noorwegen: http://www.fanamenighet.no 
    5. Bezoek archief Leeflang bij Reil d.d. 22 januari 2016


Foto: Sicco Steendam van de situatie te Assen

Het kerkgebouw "Het Anker" net voor de sloop in 2008

Foto's door Wietse en Inge Meinardi van de situatie te Assen. Klik op de afbeelding voor een vergroting