Assen, Rooms-Katholieke kerk

De Rooms Katholieke parochie te Assen werd opgericht bij koninklijk besluit van 24 april 1833. In deze tijd werkten veel arbeiders uit Duitsland in de vervening bij Assen. Indien zij niet te Assen konden kerken vreesde men dat zij zouden uitwijken naar de vervening in Avereest, vandaar dit initiatief van de burgerlijke overheid. Op 29 juni 1833 werd voor deze parochie aan de Zuidersingel in Assen een noodkerkje in gebruik genomen. Op een terrein ten noorden van de Vaart werd 14 april 1837 de eerste steen gelegd voor een nieuw kerkje.


Foto Drents Archief

De kerk die er nu nog staat aan de Nassaulaan werd geconsacreerd in 1934.


Ansichtkaart Drents Archief

De kerk heeft de sobere baksteenarchitectuur zoals die tussen de twee wereldoorlogen gebruikelijk was. De traditionele bouwstijl is verwant aan de Delftse school In de hal hangen de touwen van de luidklokken. De grote klok heet 'Maria' en luidt solo bij begrafenissen, de kleine kkok 'Willibrord' bij het toedienen van de doop. Op zon- en feestdagen worden ze samen geluid voor de eucharistieviering.

Bij binnenkomst in de kerk vallen meteen de prachtige gebrandschilderde ramen op. Vlak voor de oorlog werden de eerst ramen geplaatst door Jos ten Horn, Almelo. In de jaren 1964 en 1989 zijn alle overige ramen geplaatst door J.A.C. Schoenmaker uit Oldenzaal.

In totaal zijn er elf ramen waarin diverse bijbelse voorstellingen zijn uitgebeeld. De cyclus brengt het leven van Maria in beeld:

 1. de gehoorte van Maria
 2. de opdracht van Maria in de tempel
 3. de boodschap van de engel aan Maria
 4. bezoek van Maria aan Elisabeth
 5. de geboorte van Jezus
 6. Maria op de bruiloft van Kana
 7. Maria neemt Jezus van het kruis
 8. Maria op het Pinksterfeest
 9. Eva en Maria (zonde en verlossing)
 10. Maria ten Hemelopneming
 11. Doop in de jordaan.

Het moza´ek van de evangelieverkondiging van Bonifatius werd in 1937 uitgevoerd door Joannes Colette uit Nijmegen, evenals de kruiswegstaties. Deze veertien afbeeldingen rond het lijden en de dood van Jezus werden in de volksmond wel de volksbijbel genoemd.

Links in de kerk bevindt zich een overdekte gang naar de pastorie. Onder het gebrandschilderde raam 'Doop in de jordaan' ligt, een trede lager dan de rest van het gebouw, de doopkapel met het doopvont. Dit hoogteverschil symboliseert de opgang van de duisternis naar het Licht.
We staan even stil bij een dodengedenkhoek. Gedurende een jaar worden de namen van alle overleden mede-parochianen vermeld op kruisjes. De gedachtenis aan de overledenen wordt hierdoor 'levend' gehouden door het geloof in de verrijzenis. Rondom in de kerk zijn twaalf marmeren inwijdingskruisjes te vinden. Op deze plaatsen is de kerk bij de inwijding door de bisschop gezalfd. Ze symboliseren de twaalf apostelen.

Bij de Mariakapel blijven we ook even stil staan. Hier kunnen gelovigen een kaars opsteken en tot Maria bidden. Een schilderij in de kapel stelt Maria voor in het Drentse veld (J. Coppes). De kerk werd in 1992 aangewezen als monument van jongere bouwkunst en maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht van de gemeente Assen.

Bronnen:

Drentse Courant Artikelenserie Drentse kerken 2000/2001