Orgel in het nieuwe gebouw van het ICO Assen Muziekschool (ICO)

1976: Plaatsing van huisorgel door Reil. Het orgel bevat een groot aantal reserveringen. De prijs van het orgel bedraagt ca. 45.000,=. Kas is van massief eikenhout.

Zie contract

Dispositie:

Manuaal I C-f3 Manuaal II C-f3 Pedaal C-d1
Holpijp 8' b/d Gedekt 8' transm. Aang.
Fluit 4' b/d Fluit 4' transm.
Sesquialter II disc.
Manuaalkoppel, Manuaal I - Pedaal en Manuaal II - Pedaal

1979/1980: Het orgel wordt door Reil in de werkplaats te Heerde gecompleteerd met de gereserveerde stemmen. Deze werkzaamheden kosten ca. 34.000,- Ook wordt de lessenaar verbeterd, zodat docenten noties kunnen maken. In de offerte wordt gezegd dat de huidige felheid van de discant sterk zal verbeteren door de plaatsing van het gereserveerde pijpwerk.
Zie contract

Dispositie:

Manuaal I C-f3 Manuaal II C-f3 Pedaal C-d1
Prestant 8' disc. Quintadeen 8' b/d Sordun 16'
Holpijp 8' b/d Gedekt 8' transm. Gedekt 8' transm.
Fluit 4' b/d Fluit 4' transm. Trompet 4'
Octaaf 2' Fluit 2'    
    Sesquialter II disc.    
    Vox Humana 8' b/d    

1995
: Het orgel wordt door Reil verplaatst naar het nieuwe gebouw. De kosten van het overplaatsen bedragen ca. 2700,- excl. BTW

2007: Er is geen geld meer om het orgel te onderhouden. Alleen de holpijp 8' was op de duur nog bruikbaar. Er werd daarom besloten het orgel te verkopen aan de orgelmaker Reil. Er wordt nu bij de lessen gebruik gemaakt van een electronisch orgel.

Zie brief van Reil d.d. 13 december 1994

Contract met Reil d.d. 20 december 1975

Instituut voor Creatieve ontwikkeling
Doevenkamp 5
Assen

Heerde, 20 december 1975,
T/awr

Orderbevestiging bereffende de levering van een Studieorgel voor het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling te Assen.

Het orgel krijgt op basis van de volledige mogelijkheden de volgende dispositie:

Manuaal I Manuaal II
Holpijp 8 vt B + disk. Gedekt 8 vt. disk.
Fluit 4 vt.B + disk Fluit 4 vt. tr.
Sesquialter II disk.  

Kosten:F39.135,== + BTW f 6.621 totaal f 45.396,60
Pedaal: aangehangen
Koppels: manuaalkoppel, Ped. naar I en Ped. naar II
Uitvoering: Massief eikenhout
Levering: Maart 1977 of eerder
Betaling: Gehele bedrag ineens voor 15 jan. 1976. Hiervoor wordt een renteveroeding van f 1.000,== gegeven.
Garantie: 10 jaar volledig

Hoogachtend,Contract met Reil d.d.17 oktober 1978

Instituut voor Creatieve Ontwikkeling,
t.a.v. Dhr. Baks
Doevenkamp 5
ASSEN

Heerde, 17 oktober 1978,
T/awr.

Geacht College,

In aansluiting op ons bezoek j.l. hebben we het genoegen, U de kostenopgave te doen toekomen ter completering van Uw orgel.
Het gaat om de volgende registers:

Praestant 8'disc. op I f 857,==
Octaaf 2'doorl. op I f 1.753,==
Quintadeen 8'B + disc. op II f 3.898,==
Fluit 2'doorl. op II f 2.226,==
Vox Humana 8' B + disc. op II f 4.508,==
Sordun 16' op Ped. f 4.881,==
Gedekt 8'ged. tr. op Ped. f 1.339,==
Trompet 4'op Ped. f 3.632,==
f 23.094,==
Demontage, montage en intonatie f 4.200,==
f 27.294,==
BTW 18% f 4.912,92
Totaal f 32.206,92

Tijdens deze werkzaamheden, zal het orgel voorzien worden van de verbeterde lessenaar, waar ook voor de docenten een mogelijkheid is om notities te maken.
De felheid van de huidige discant is te wijten aan het feit, dat er nog geen registers voor staan, zodat deze nog een te direkte uitstraling hebben. Dit gaat automatisch over, wanneer de reserveringen zijn ingevuld.
De werkzaamheden kunnen niet meer worden verricht in dit jaar of januari volgend jaar.
Wij verwachten dit in maart/april 1979 te kunnen verwezenlijken.

Hoogachtend,

P.S.Bijgesloten vindt U zoals afgesproken een nota van f 25.000,== incl. de BTW
Bij betaling van dit bedrag voor 1 november a.s. kunt U het gemerkte bedrag met 2% verminderen.

Betreft: Completering Studieorgel, in het instituut voor Creatieve Ontwikkeling te Assen

Algemeen:
Deze opgave sluit aan, op de gegevens in onze brief vermeld, d.d. 17 oktober 1978

Kosten:
Na bovengenoemde datum is, op basis van 85% van de aanneemsom tot en met 1-7-1979, 5,82% loonkostenstijging geweest.
Dit houdt in:

Aanvullingen pijpwerk f 24.236,46
Demontage, montage, transport f 1.280,==
Intonatie f 3.620,==
f 29.136,46
BTW 18% f 5.244,56
Totaal f 34.381,02
Planning:
De bovengenoemde werkzaamheden kunnen per jan. 1980 gereed zijn, wanneer we het orgel op ca. 1 november naar Heerde kunnen overbrengen.

Heerde, 20 juni 1979Brief van Reil d.d. 13 december 1994

Instituutvoor
Creatieve Ontwikkeling
t.a.v. dhr. L. Janssen
Postbus 255
9400AG Assen

Ref.: WA\FM 34-222
Heerde, 13 december 1994

Geachte heer Janssen,

Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud betreffende het verplaatsen en stemmen van het pijporgel bevestigen wij hiermede dit werk op do. 19 en vrijdag 20 januari 1995 te zullen uitvoeren.
Hiervoor zal het pijpwerk moeten worden afgenomen en de bovenkas gedemonteerd, waarna het orgel naar het nieuwe gebouw (ca. 200mtr) zal worden vervoerd en worden geremonteerd. Aanvullend zal dan een stembeurt worden uitgevoerd.

De kosten van dit werk bedragen f. 2.680,-- excl. BTW

Bij bovenstaande werkzaamheden gaan wij ervan uit, dat het orgel qua breedte door de betreffende deuropeningen kan. Vertrouwende U van dienst te zijn verlijven wij met vriendelijke groeten

Hoogachting,

Orgelmakerij Gebr. Reil bv.
W.A. Reil, dir. man.