Assen Doopsgezinde kerk

1896: Oprichting van een Doopsgezinde Kring.


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-09-1896, 22-03-1898

Via een brief aan de kerkenraad van de Hervormde kerk in Assen wordt de oprichting van de Doopsgezinde Kring bekend gemaakt. (03)

In het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 december 1898, wordt voor het eerst het woord ‘orgel’ gebruikt, maar op de bestuursvergadering van 7 Maart 1900 wordt het “wenselijk geacht” een nieuw orgel aan te schaffen. Het moest het bestaande slechte orgel gaan vervangen. (01)

1901: In mei zijn er contacten  met Wolvega en West-Grafdijk over een harmonium. H.P. Steenhuis [organist Martinikerk Groningen] schrijft over gebreken in een orgel. (05)

1902: Een kerklid schenkt f 25,- om liederenbundels van de Protestantenbond aan te schaffen. De kerkenraad meldt dat er nieuwe liedbundels zijn aangeschaft. Aangezien niet alle liederen bekend zijn wordt voorgeteld om na de dienst de liederen te oefenen. (06)

1909: Er wordt een kerk gebouwd.

Locatie en bouwtekeningen uit 1909 (04) Klik op de afbeelding voor een vergroting

r
Foto (04) Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ter gelegenheid van de allereerste kerkdienst in het nieuwe gebouw op 10 oktober 1909 werd een orgel gehuurd. (01)

 (03)

Het gehuurde orgel zou worden aangekocht en voor het oude orgel zou dan Fl. 80,00 worden betaald. (01)


Uit deze tijd stamt ook een plan voor de betaalde zitplaatsen. mannen en vrouwen gescheiden. (04)

1910-1918: Op de onderstaande verzekeringspolis is een 'Seraphineorgel' verzekerd voor f 150,-; in 1916 voor f 300,-; in 1918 voor f 500,-; in 1920 f 625,-(04)

(04) Klik op de afbeelding voor een vergroting

1926: Door een kerkenraadslid wordt een beter orgel aangeboden voor f 370,-. Daar is waarschijnlijk geen gebruik van gemaakt. Het is steeds de bedoeling geweest om een pijporgel aan te schaffen en er werden meerdere advertenties gezet. (01)


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-10-1946

1962: Op 23 november gaan twee kerkleden op reis naar Den Haag om daar een pijporgel te beluisteren. Het orgel werd aangeboden door de Hervormde Gemeente aldaar. De vraagprijs bedroeg f 5500,- exclusief de kosten van montage, vervoer e.d. Bij nadere inspectie bleken er vrij veel technische gebreken naar voren te komen. Ook zou de gaanderij in de kerk moeten worden vergroot. Het werd een onmogelijke toekomstdroom.

1963: De kerkenraad is daarom in 1963 ingegaan op een aanbod van de heer Lensink [organist van de Hervormde Kerk van Assen] om het bij hem thuis staande vrijwel nieuwe tweeklaviers pedaalharmonium te kopen. De vraagprijs van f 5.500,- inclusief de plaatsingskosten werd geaccepteerd. Op 17 Mei 1963 gaf Lensink zelf het inwijdingsconcert. (01)

1995: Sinds dit jaar wordt het pedaalharmonium, dat inmiddels alweer ruim dertig jaar oud is, bespeeld door Tiny van Nimwegen. (01)

2009: Op 4 december 2009 krijgt de Doopsgezinde Kerk in Assen een luidsprekerorgel.
Het oude pedaalharmonium van circa 1955 is vervangen door een Johannus type Sweelinck 20 met bijbehorende boxen. Het betreft een tweedehands instrument uit 1999.
Zie ook de reportage van de orgelverhuizing: https://myalbum.com/shop/photobook/5NAb1pm9noqd (15-02-2023) (01)
2020: De kerk is gesloten en wordt nu gebruikt al atelier. Het luidsprekerorgel verhuist naar de Doopsgezinde kerk in Haren.

Dagblad van het Noorden december 2019. Klik op de afbeelding voor een vergroting

2020: Artikel uit Asser Courant 26 mei 2020 (02)

 

Noten:

  1. Tekst en foto's grotendeels afkomstig van de vroegere website van de kerk: http://www.dgassen.doopsgezind.nl/geschiedenisorgel.htm  (23-04-2016)
  2. E-Mail d.d. 26 mei 2020 door Frits Kaan
  3. Drents Archief 0304 Hervormde gemeente Assen 9 Ingekomen stukken en minuten van verzonden stukken 1886-1909
  4. Drents Archief: 0435 Doopsgezinde Gemeente te Assen 24 Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van het kerkgebouw; 1896-1941
  5. Drents Archief: 0435 Doopsgezinde Gemeente te Assen 13 Registers van ingekomen en verzonden stukken 1896-1936
  6. Drents Archief: 0435 Doopsgezinde Gemeente te Assen 11 Correspondentie van de kerkenraad 1896-1939