Assen, Peelo, Gereformeerd Vrijgemaakte kerk

Geluidsopnamen Arian van der Mark (02)
 -
Dieterich Buxtehude (1637-1707) Nun komm der Heiden Heiland BuxWV211
 - Georg Böhm (1661-1733) Partita Christ lag in Todesbanden

2014: Plannen voor de bouw van een nieuwe kerk vanuit een de door de bibliotheek afgestoten gebouw. Het ontwerp is gemaakt door architect Flip Holvast van architectenburo Holvast en van Woerden uit Groningen. De kerk is ingebruik van begin september 2015. Geen gegevens over het orgel bekend.


Het Gezinsblad, 21-05-2014 (01)


Foto http://www.assercourant.nl

2015: Plaatsing van een gebruikt orgel in de kerk. Het gaat om het Leeflang-orgel uit 1967 van de Protestante Wijkgemeente Apeldoorn Kruispunt (Zilverschoon 114).
Dit orgel is een serie-instrument uit 1968 en werd oorspronkelijk gebouwd voor de Open Hof kerk te Apeldoorn. Het orgel werd in 1974 verplaatst naar de Kruispunt kerk. Het komt vrij door een kerkfusie.
Het orgel is in de week van 7-11 in Apeldoorn door Ide Boogaard gedemonteerd en begin december weer in Assen opgebouwd. Het werd op zondag 13 december 2015 voor het eerst bespeeld in de eredienst door Arian van der Mark.

Geschiedenis instrument:
De bouwer van het instrument is de fa. Leeflang & Keijzer, zij bouwden het orgel in 1967.
Het orgel werd geplaatst in de Open Hofkerk. Daar werd het door de orgelbouwer in bruikleen gegeven aan de kerkelijke gemeente; zo ontstond een klassieke win-win situatie want de kerkelijke gemeente had een orgel tot haar beschikking en de bouwers konden het orgel gebruiken als ‘showmodel’ voor potentiële klanten.
In 1972 verhuisde het orgel naar één van de gebouwen van de plaatselijke muziekschool.
Toch heeft het daar niet lang gestaan want enkele jaren later werd het geplaatst in kerkelijk centrum Het Kruispunt, in eerste instantie was het orgel nog eigendom van de muziekschool, in 1989 is door de kerkelijke gemeente besloten het orgel van de muziekschool over te kopen.
Bij die aanschaf is tevens besloten het orgel binnen het gebouw te verplaatsen. Dit werd uitgevoerd door de bouwers van het instrument. Bij die verplaatsing is tevens de dispositie gewijzigd. De Quint 1 1/3' is een octaaf opgeschoven tot 3’ lengte en heet sindsdien Nasard 2 2/3’. Tevens is het orgel opnieuw geïntoneerd en is de samenstelling van de mixtuur enigszins gewijzigd.
In 2015 is besloten het kerkgebouw en orgel te koop te zetten.

Er is binnen de kerk uitgebreid gediscussieerd waarbij de vraag was of er gekozen moest worden voor een digitaal orgel of voor een pijporgel.
Binnen een zeer beperkt budget bleek al snel dat een digitaal orgel budgettair niet haalbaar bleek.
Vanuit de gemeente kwamen een aantal giften beschikbaar voor de aanschaf van een pijporgel. Mede hierdoor kwam de mogelijkheid om een goed pijporgel aan te schaffen steeds dichterbij.
Zo kon de zoektocht naar een geschikt begeleidingsinstrument beginnen. Een aantal orgels werden bezocht, bespeeld en beluisterd.
Toen de keus op een van deze orgels was gevallen, bleek een ander kerkgenootschap de gemeente van het Noorderlicht net voor te zijn geweest, waardoor de zoektocht weer verder moest gaan.
In dat traject kwam ook het Leeflang & Keijzer orgel in Apeldoorn in beeld.
Nadat we als organisten in Apeldoorn waren gaan kijken, luisteren en spelen werd al snel de knoop doorgehakt en kon het instrument voor het nieuwe kerkgebouw worden aangeschaft.
Voor de overplaatsing van het orgel werden 3 offertes uitgebracht waarna de kerkenraad de opdracht aan Ide Boogaard uit Rijssen gunde.  (02)


Huidige dispositie
Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Mixtuur 1⅓' 4 sterk.
Manuaal 2: Roerfluit 8' - Gedekte fluit 4' - Nazard 2⅔' - Octaaf 2'.
Pedaal: Subbas 16'.
Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaalkoppeling.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Dit orgel is als serie orgel gebouwd.
Om ruimte te winnen in de relatief ondiepe orgelkas is er voor gekozen om het groot octaaf van de 3 8’ registers (deels) met elkaar te combineren.
Zo leent de prestant 8’ de tonen C-Fis van de Holpijp 8’ en de Roerfluit 8’ klinkt pas vanaf c0 zelfstandig. De Mixtuur is, in tegenstelling tot het registeropschrift 3-4 sterk. In de bas is een deel van het 4e koor met leertjes afgeplakt. Bij de herintonatie in 1989 zijn een aantal van de hoogste pijpen van de Mixtuur bij de kern dichtgedrukt en zo tot zwijgen gemaand.
Het orgel is nu ongewijzigd over geplaatst naar het nieuwe kerkgebouw in Assen. Wel is de stemming van het orgel gewijzigd van gelijkzwevend naar een gemodificeerde Werckmeister III stemming met een verlaagde B, waardoor G-groot een veel reinere toonsoort wordt. (02)


Fotoreportage van de demontage in Apeldoorn en de montage in Assen.


Situatie 1968 Open Hof kerk te Apeldoorn


Informatie vanuit het tijdschrift Organist en Eredienst 1968-09 van de Gereformeerde Organisten Vereniging (GOV), toen het orgel de voorpagina sierde


Situatie 2015 te Apeldoorn. Bron: https://www.facebook.com/jan.vandenbrand.5?ref=br_rs


Het orgel te Assen. Foto: Arian van der MarkFoto: Arian van der Mark. Klik op de afbeelding voor een vergroting (02)

Bronnen:

  1. E-Mail van Frits Kaan d.d. 3 januari 2015
  2. E-Mail Arian van der Mark d.d. 1 november 2016