Bargercompascuum Harmoniummuseum

Informatie over dit museum is te vinden op de website van het museum: http://www.harmonium-museum.nl

In het tijdschrift "De Orgelvriend" van april 2016 stond een uitgebreid artikel bij de heropening van het museum in 2016. Zie PDF.

Het Groenewegenorgel van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk te Zuidwolde is aangekocht door de voorzitter van het Harmoniummuseum Jaap Bos en zal tijdelijk geplaatst worden in het Harmoniummuseum in het Veenpark te Bargercompascuum.
Later zal Rini Wimmenhove uit Hoogeveen het orgel  ombouwen tot een kabinetorgel voor in de huiskamer. (01)


Groenewegen-orgel in het harmoniummuseum (02)

Onderstaand een artikel dat verscheen in het Nederlands Dagblad van vrijdag 8 september 2017

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Onderstaand afbeeldingen van pijporgels in het Harmoniummuseum


Orgel van onbekende herkomst (02)


Orgel van onbekend herkomst (02)


Dit orgeltje is ook terecht gekomen in het harmoniummuseum (02)


Foto collectie Jan Vissering (02) Dispositie: Holpijp 8', Fluit 4', Kwint 3', Octaaf 2'


Foto en tekst: De Orgelvriend april 2016
Links op het podium springt een kleurig, orgelachtig instrument met beschilderde luiken in het oog. Het blijkt een combinatie-instrument, namelijk een ‘orgel-harmonium’ en is geschonken door Martin Kamminga, gepensioneerd therapeut van psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk (nu: Meerkanten) in Ermelo. In 1972 begon Frank Hofman met de bouw van een orgel, met gebruikmaking van zelfgemaakt pijpwerk. Enige tijd na de voltooiing kreeg hij van een predikant van Veldwijk een zuigwindharmonium en nog later een Duits pedaal-harmonium waarvan alleen het pedaal met tongen nog te gebruiken was.
Om een lang verhaal kort te maken: het idee ontstond om het pijporgel en de verkregen harmoniumonderdelen om te bouwen tot één instrument: het ‘Frankofonium’. Het kreeg een kast als van een huisorgel, compleet met zwelluiken die werden beschilderd door Tonny van Beekum, kunstenaar en therapeut op Veldwijk en helaas jong overleden. Het instrument wordt door twee motoren aangedreven, een motor die blaast (orgel) en een die zuigt (harmonium). Na de pensionering van Kamminga, die het Frankofonium inzette bij muziektherapie, is het hier met assistentie van George Eilander, een van de enthousiaste medewerkers van het Harmonium Museum, opgebouwd.

2022: De toekomst van het harmoniummuseum staat onder druk nu het Veenpark wil gaan viernieuwen en geen plek meer ziet voor het harmoniummuseum

Nieuwsblad van het Noorden 12-01-2022 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Volgens onderstaand bericht van RTV Drenthe worden gepoogd het museum onder te brenegen in de voormalige melkfabriek van Emmen aan het Oranjekanaal
"Museum, muziekschool, concertzaal: wordt melkfabriek Noordbarge een muziekfabriek?
Rien Kort & Dylan de Lange 28 januari 2022
Koos Salomons en Wietze Koops hopen dat het Harmonium Museum blijft bestaan
Het slotakkoord dreigde onlangs voor het Harmonium Museum, dat zich in het Veenpark in Barger-Compascuum bevindt. Kan de collectie, pakweg 200 muziekinstrumenten, van een nieuw thuis worden voorzien?
Wel als het aan Koos Salomons uit Emmen ligt. Zijn reddingsplan behelst de verhuizing van de klankkasten naar de oude melkfabriek in de wijk Noordbarge. Een muziekschool en een concertzaal zijn ook inbegrepen in zijn initiatief.
Salomons loopt met glinsterende ogen door de expositieruimte van Centrum Beeldende Kunst (CBK). Oog voor het artistieke werk aan de muren heeft hij niet. In zijn hoofd is de ruimte al veranderd in een muziektempel en museum. "Daar in de hoek zie ik zelfs ruimte voor een kleine bistro of iets dergelijks."
Het plan viel hem te binnen tijdens een rondwandeling door Noordbarge. "Het CBK verhuist in het najaar van 2023 naar het Rensenpark. De vrijgekomen ruimte moet de redding vormen voor het museum in Barger-Compascuum.
Als deze oplossing doorgang kan krijgen, dan zou dat een enorme opluchting zijn voor Wietze Koops, penningmeester van het Harmonium Museum.
Korte tijd geleden leek het einde onafwendbaar, legt hij uit. "Vorig jaar maakte het Veenpark bekend zich te willen vernieuwen. In die nieuwe opzet is geen plek bedacht voor het museum", aldus Koops. In de Cultuurnota van de gemeente wordt gestuurd op verzelfstandiging van het museum.
Op eigen houtje verder binnen de grenzen van het park zou kunnen. Investeren in een eigen ingang en parkeergelegenheid is daarvoor een must. De middelen van het museum zijn echter niet toereikend.
Nadat de gemeente het Veenpark voorzag in financiële ondersteuning, verwachtte het museumbestuur dat de gemeente ook nog bij het museum zou aankloppen. Om mee te denken over de toekomst. "In het overleg raadde de gemeente ons aan om er vooral met het Veenpark uit te komen. Verder dienden we ook nog rekening te houden met minder subsidie in de toekomst." Een erg teleurstellende uitkomst, aldus Koops.
Tussendoor dunde het bestuur steeds verder uit. De grondlegger van het museum, Jan Vos, trok zich een aantal jaren geleden terug vanwege gezondheidsredenen. Na hem volgden meer, waarbij Koops als enige dreigde over te blijven. "Dat kan ik niet en wil ik niet." Met pijn in het hart viel toen het besluit om het huidige museum op te doeken.
Het nieuws viel bij de vrijwilligers van het museum rauw op hun dak. Ook bij Koos Salomons. "Ik dacht: dat kan pot-ver-drie toch niet waar zijn." Hij besloot de taak op zich te nemen op zoek te gaan naar vervangende ruimte.
In de oude melkfabriek komt maar liefst 1.000 vierkante meter aan ruimte vrij. Ruimte zat om niet alleen de harmoniums te stallen, maar ook om het concept breder te trekken. Een bijkomend initiatief dat hem nauw aan het hart gaat is de terugkeer van een volwaardige muziekschool in de melkfabriek. "Na het verdwijnen van kunstencentrum CQ, zijn muziekdocenten overal en nergens terecht gekomen.
Enkele zitten in een bedrijfspandje op een industrieterrein in Barger-Oosterveld. "Koren en muziekgezelschappen moeten zich redden met een klaslokaal of een bibliotheekzaal. Het is Emmen onwaardig", meent hij.
Naast oefening en repetities ziet Salomons ook de mogelijkheid voor optredens. Niet alleen van leerlingen, maar bijvoorbeeld ook bandjes. In het CBK is er ruimte voor een publiek van vijftig tot honderd man, schat hij.
Salomons rekent voor dat de Muziekfabriek, zoals hij het initiatief heeft gedoopt, goed is voor 5.000 bezoekers per jaar. De vijftig vrijwilligers van het Harmonium Museum zouden een rol van betekenis kunnen spelen bij het runnen er van.
Hij heeft zijn plan inmiddels ingediend bij de gemeente. "De reactie was enthousiast, maar niet tegen elke prijs, werd er bij verteld." Salomons pleit voor een extra bijdrage van 60.000 euro per jaar vanaf 2024 van provincie en gemeente. "Dat gaat me lukken, geen mens die me tegenhoudt", aldus de geestdriftige Salomons".
© RTV Drenthe/Dylan de Lange

Noten:

  1. E-Mail van Jaap Bos d.d. 17-03-2006
  2. Archief Jaap Brouwer