Barger-Ooosterveld, Rooms-Katholieke kerk

Informatie over de kerk


Emmer courant 14-02-1939

1939: Pneumatisch orgel aangeschaft via de pianohandel Goosen & Swagerman (G&S) te 's Hertogenbosch.
Op 26 april schrijft G&S aan pastoor Aukes als antwoord op een brief van 24 april. Het orgel kost f 850,- inclusief plaatsing en is rein pneumatisch en in goede staat. G&S is van mening dat het orgel voldoende is voor de kerk in Bargeroosterveld. Een harmonium zou ongeveer evenveel kosten.
Op 6 mei schrijft pastoor Bruggeman van Oosterbeek dat hij op verzoek van Bargeroosterveld het orgel heeft bezocht. Het orgel is ongeveer 20 jaar oud en gemaakt door Pels uit Alkmaar. Het was in gebruik bij de broeders te Dongen. Zij wilden een streker orgel en waren "verliefd"op een Hammond. Het pijporgel werd ingeruild op de Hammond. Hij sluit een foto bij en is tevreden over het uiterlijk. Het heeft 4 sprekende registers, die prima zijn te gebruiken, twee octaafkoppels een vrij pedaal en een transpositie-inrichting waardoor men een halve toon hoger of lager kan spelen. Er is nog geen windmotor. De afmetingen aan de voorzijde zijn als volgt: breed 325 cm, hoogte 320cm en diepte 120cm. De prijs is f 850,- inclusief plaatsing. De klank is volumineus en edel.
Op 8 mei meldt G&S dat pastoor Bruggeman uit Oosterbeek langs is geweest om het orgel te bekijken. Het leveren van een windmotor kost f 150,- De prijs is zo gunstig omdat ze aan de kerk waar het orgel vandaan komt een Hammond-orgel hebben geleverd en dit orgel er op ingeruild werd.
Op 13 mei meldt G&S als antwoord op een brief van 11 mei. Ze bedanken voor de opdracht inclusief de windmotor. Ze gaan er vanuit dat er ter plaatse een stopcontact aanwezig is voor de aansluiting van de windmotor. Als die er niet is dient de kerk die op eigen rekening te laten aanleggen. De windmotor is inmiddels besteld. Levering vindt bnnekort plaats, zodat het orgel voor Pinksteren geïnstalleerd kan worden.
Op 17 mei schrijft G&S dat het orgel aanstaande dinsdag kan worden geplaatst. Kan de pastoor voor die tijd nog een schetsje maken van de orgelzolder zodat men kan bepalen hoe het orgel en de windmotor te plaatsen? (07)

Het betreffende orgel werd op 7 november 1907 door de firma Pels geplaatst in de kapel van het sanatorium 'Huize Overdonk' in Dongen. Het sanatorium was een psychiatrische kliniek van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, gevestigd in Dongen sinds 1892. In 1904 werd bij het complex een kapel gebouwd. De kapel is in 1998 afgebroken. Het orgel is dus al eerder verkocht naar Barger-Oosterveld. (06)

Dispositie:

Manuaal C-f'''   Pedaal  
Principal 8' Aangehangen  
Bourdon 8'    
Salicional 8'    
Flöte 4'    

Pedaal: Aangehangen.
Suboctaafkoppel, Superoctaafkoppel.
Piano- en Forte-knoppen (06)

1976: Het orgel was zo slecht geworden dat repartie niet meer zinvol leek en werd vervangen door een elektronisch instrument.(05)

1993: In het boek Bargeroosterveld rond Sint Gerardus Kerk staat het volgende over de orgelgeschiedenis: 'In 1976 werd het tegenwoordige elektronische orgel aangeschaft en werd het oude pijporgel verkocht. het was een traporgel met een uitstekende geluidskwaliteit. Het was afkomstig uit een klooster. Doordat het jarenlang was verwwarloosd werd reparatie op een gegeven moment niet meer verantwoord, maar ook te duur geacht. Het trappen van dat orgel gebeurde jarenlang door Jan Fuhler.'

2003: Elektronisch Heijligers-orgel aanwezig (01) (Onderstaande foto's zijn van Anton Lukassen)

2007: Het orgel van de afgestoten RK-kerk te Meppel wordt (03) niet verplaatst naar Bargeroosterveld. Dit in tegenstelling tot een eerder bericht van Frits Haaze (02)
Er is nu een orgel in beeld vanuit Zeist (03)


Advertentie in "De Orgelvriend" sptember 2008

2009: Het orgel uit Zeist wordt in de loop van 2009 geplaatst. Het is gebouwd voor de Christus Verrijzenis kerk in Zeist door Verschueren in 1970 (opusnummer 786).
Adviseur was toen dr. P.J. de Bruyn. Het is in juni 1970 in gebruik genomen. In september 2008 werd het orgel te koop aangeboden in verband met een voorgenomen sluiting van de kerk.
De opbouw van het orgel in de kerk gebeurt vanaf september 2009 door Orgelbouw Alkmaar.Dispositie

Manuaal I C-g3 Manuaal II C-g3 Pedaal C-f1
Prestant 8' (vanaf G) - C-Fis gecombineerd met Bourdon 8' Bourdon 8' Subbas 16' gecombineerd met Bourdon 8'
Roerfluit 4' Octaaf 4'  
Woudfluit 2' Kwint 2 2/3' (discant)  
Flageolet 1' Terts 1 3/5' (discant)  

Koppelingen:
Manuaal I - Manuaal II,
Pedaal - Manuaal I
Pedaal - Manuaal II

Manuaalomvang C-g'''
Pedaalomvang C-f'
Tractuur: Electrische toetstractuur en electrische sleepladen
Piano-voetpiston: Bourdon 8, Roerfluit 4, Subbas 16 en alle koppelingen) (04)

2009: In oktober/november 2009 is het instrument door Orgelbouw Alkmaar in de kerk geplaatst. Zie fotoreportage door Anton Lukassen.
Op de website van Orgelbouw Alkmaar staat over het orgel het volgende te lezen:

Bovengenoemd tweeklaviersorgel werd in 1970 geplaatst door orgelbouwer L. Verschueren in de toen nieuw gebouwde R.K. kerk van Christus Verrijzenis Hoog Kanje in Zeist.
Die kerk werd in 2008 gesloten en het R.K. Kerkbestuur van de H. Gerardus Majellaparochie in Barger- Oosterveld kocht het orgel, op advies van de Katholieke Klokken en Orgelraad, ter vervanging van een electronisch orgel. Het Bestuur heeft Orgelbouw Alkmaar op 30 december 2008 de opdracht gegeven om het orgel te reviseren en over te plaatsen. 20 januari 2009 is een begin gemaakt met de demontage.
De orgelkas * is gemaakt van mahoniehout en heeft een eenvoudige eigentijdse vormgeving. Deze bestaat uit twee torens en een breed middenveld. De sprekende frontpijpen zijn van tin gemaakt en voorzien van zijbaarden.
Het pijpwerk van de torens heeft ingesoldeerde labia. In de linkertoren staan de pijpen G t/m B van de Prestant 8', in de rechtertoren de pijpen cº t/m fº en het middenveld de pijpen fsº t/m b¹. Het orgel heeft één windlade, gemaakt van eikenhout. De ventielkasten bevinden zich aan voor en achterzijde. De windlade volgt de frontindeling.
Het orgel is geheel gereviseerd in de werkplaats in Alkmaar. Het is door Orgelbouw Alkmaar in de maand november 2009 op de koorzolder geplaatst op een nieuwgemaakt zestig centimeter hoog podium. Hierdoor is de ‘klankschaduw' van de koorzolder in de kerk zo beperkt mogelijk gebleven en komt het orgel visueel ook goed tot zijn recht. Het neobarokke klankkarakter is aangepast op de acoustiek van de kerkruimte.
De overplaatsing van het orgel stond onder supervisie van de heer dr. A.A.M.J. van Eck, orgeladviseur van de Katholieke Orgel en Klokkenraad. De oplevering zal februari 2010 plaatsvinden.

Freelance medewerkers:
Kees Coppens: Revisie windladen, opbouw orgel, bedrading zwakstroom en face lift frontpijpen

Vrijwilligers:
Cor Molenaar: Demontage in Zeist.
Jans Rolink: Transport en opbouw
Kap Fuhler: Transport

Dispositie:
Manuaal I C / g''': Prestant 8' Roerfluit 4' Woudfluit 2' Trompet 8' Flagolet 1'
Manuaal II C / g''': Bourdon 8' Octaaf 4' Nasard 2 2/3‘ diskant Terts 1 3/5' diskant

Pedaal C / f': Subbas 16'
Koppelingen: I+II P+I P+II en pianoknop
Toonhoogte: A = 440 Hz
Tractuur: Electro mechanisch
Winddruk: 75 mm waterkolom
Windvoorziening: Elektrisch

* Bron: KKor nummer O2056 auteur: Drs. R.A.J. van Dijk.


 

Noten:

  1. E-Mail Anton Lukassen d.d. 3-4-2003
  2. E-Mail van Fits Haaze d.d. 13-11-2007
  3. E-Mail van Anton Lukassen d.d. 12-01-2009
  4. Informatie en foto van de situatie te Zeist door Anton vanaf http://www.kerkorgel.net in januari 2009
  5. Boek: Sint Gerardus Majellakerk Barger-Oosterveld door Cor Siekman en Johnny Ameln (2015)
  6. www: www.orgbase.nl door Piet Bron
  7. E-Mail d.d. 15 januari 2021 door Cor Siekman met de brieven uit 1939
  8. Boek: Boek: Geert H. Kocks, Bargeroosterveld rond Sint Gerardus Kerk en bedevaart, 1993

Foto van het orgel te Zeist


Foto uit orgelnieuws Verschueren

 

 

 

Fotoreportage door Anton Lukassen van de plaatsing van het orgel vanaf eind oktober

29 oktober 2009

 

30 oktober 2009

 

2 november 2009

9 november 2009

 

11 november 2009

 

13 november 2009 plaatsing is voltooid