Beilen, Gereformeerde kerk (Pauluskerk)

Kerk
:
De Gereformeerde kerk van Beilen werd gesticht op 28 of 29 maart 1835. Het eerste kerkgebouw werd gebouwd in ca. 1847 aan de Hekstraat op de plek van de huidige R.K. kerk. In 1883 werd de kerk zo gewijzigd, dat er bijna sprake is van nieuwbouw. In 1923 een verdere vergroting. In 1957 werd de huidige kerk gebouwd aan de Witte Valkenstraat. De oude kerk werd samen met het orgel verkocht aan de R.K. kerk.Oude kerk uit 1847 (03)


Foto reliwiki (07) Kerk na de verbouwing van 1924

Orgel:

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 7 april maart 2017

 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie:
 - Marcel Dupré (1886-1971):Aus Tiefer Not Opus79
 - Marcel Dupre: Christus der uns Selig macht Opus 79
 - Johann Pachelbel (1653-1706): Magnificat fuga nr71
 - Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973): Lobe den Herren uit Organistenpraxis I
 - Paul Chr. van Westering (1911-1991): Psalm 42
 - Willem van Twillert (1951): Psalm 42 Trio
 - Willem van Twillert: Psalm 42 bovenstem zetting


Vanuit Beilen ontstonden evangelielokalen in Ter Horst (1947), Halerbrug (1923) en Holthe (1933). Over een orgel in deze lokaaltjes is niets bekend.

Holthe, Halerbrug en Ter Horst (03)


1908
: Er wordt een galerij aangebracht om meer zitplaatsen beschikbaar te hebben en om een orgel te kunnen plaatsen.


De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1908 | 7 mei 1908 | pagina 2

Foto uit het boek "Liefelijke woning ... Gedenkboek 150 jaar gereformeerd leven in Beilen (1835-1985) Blz. 22 Oorspronkelijke foto zeer slecht (2x3cm)
1909
: Een gedeeltelijk nieuw orgel (mechanisch) wordt geplaatst voor f 1.670,- door A.S.J Dekker. Oude blaasbalg en 1/3 oude pijpen. Het orgel wordt op 12 februari 1909 in gebruik genomen. In een aantal bewaard gebleven cahiers van de fa. Dekker is over deze plaatsing het volgende te lezen:
"Beilen, Gereformeerde kerk: Af te leveren in december 1909 een gedeeltelijk nieuw orgel; oude blaasbalg en 1/3 der pijpen gebruikt. Oud pijpwerk: Bourdon 16 vt C-B hout fis0-b0 metaal, Holpijp 8 vt Fis-B metaal, Fluit vt 36 pijpen oud, Cornet 4 sterk discant geheel oud, Octaaf 2 vt C-f3 oud. Provisie voor A. de Braal (Huizen)". (01) Foto rechts uit het boek "Liefelijke woning..- Gedenkboek honderdvijftig jaar Gereformeerd leven in Beilen 1835-1985


Het Orgel 1909 januari


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-02-1909


Foto van de website http://www.kerkeninbeeld.nl

Dispositie:
Bourdon 16' Oud, C-B van hout, fis-b metaal
Prestant 8'  
Holpijp 8' Oud Fis-B metaal?
Gamba 8'  
Prestant 4'  
Fluit 4' Oud, 36 pijpen oud
Octaaf 2' Oud
Cornet IV disc. Geheel oud
Ventiel    


1949: Plannen voor de bouw van een nieuw orgel

Nieuwsblad voor Beilen Vrijdag 25 februari 1949


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-09-1949

1953: Van 2 december dateert een voorstel van Mense Ruiter voor een nieuw orgel met de volgende dispositie:
Manuaal I Manuaal II Pedaal
Prestant 8' Holpijp 8' Gedekt 16'
Roerfluit 8' Fluit 4'  Prestant 8'
Octaaf 4' Octaaf 2' Octaaf 4'
Spitsfluit 4' Quint 1 1/3'
Quint 3' Prestant 4'  
Mixtuur
Trompet 8'
De prijs wordt ingeschat op f 22.250,-
Van dezelfde datum dateert een brief waarin hij de prijzen wat corrigeert. Hij gaat uit van een orgelkas van f 3.000,- en een prijs per stem van gemiddeld f 1.700,-. Voor het opgegeven bedrag kan dan een orgel worden gemaakt van 11 stemmen.

1957: Bouw van de nieuwe kerk. De kerk wordt in september in gebruik genomen.
Op 2 mei vraagt de orgelcommissie aan Mense Ruiter om een offerte te maken voor een nieuw orgel van 16-18 stemmen met Hoofdwerk, Rugwerk en vrij pedaal voor de nieuwe kerk, die in sptember in gebruik zal worden genomen. Het aantal zitplaatsen beneden bedraagt 650 en op het balkon circa 100. De kerk is zeskantig en ongeveer 15 meter hoog. Wat is de levertijd?
Op 15 mei schrijft Mense Ruiter dat hij graag een plan wil maken. Hij wil graag weten wanneer het orgel moet worden opgeleverd. Door lopende opdrachten kan pas in 1959 met de bouw worden begonnen.
Op 27 augustus schrijft de orgelcommissie naar Mense Ruiter dat aanvan bouw in 1959 te laat is. Inmiddels is er opdracht aan Leeflang verstrekt voor een nieuw orgel. (10)


Nieuwsblad voor Beilen 25 oktober 1957 (Voortzetting eerste kolom helemaal links)

1959: In de nieuw gebouwde kerk wordt een orgel geplaatst door Leeflang uit Apeldoorn. Het wordt op 9 december 1959 in gebruik genomen.

beilengk02.jpg (25507 bytes)


Contract met Leeflang (09) Click op de afbeelding voor een grotere weergave


Organist en Eredienst (1960 februari) van de Gereformeerde Organisten vereniging (GOV)


Nieuwsblad voor Beilen 13 november 1959Nieuwsblad voor Beilen 11 december 1959


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-12-1959, 29-12-1959

De ingebruikname wordt geopend met het zingen van psalm 150 met begleiding van het orkest AMDG uit Beilen.
Daarna wordt het orgel door de orgelcommissie overgedragen aan der kerkenraad.
Gezongen wordt gezang 44 met begeleiding van het nieuwe orgel. Piet Post sluit de ingebruikname af met een concert:
J.P. Sweelinck 4 variaties over psalm 116
Johann Pachelbel Vom Himmel hoch da komm ich her
J.G. Walther Concerto in Bes


Dispositie:

Manuaal   Rugpositief   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Holquintadeen 16'
Roerfluit 8' Quintadeen 8' Prestant 8'
Octaaf 4' Prestant 4' Ruispijp II
Fluit 4' Fluit 4' Fagot 16'
Veldfluit 2' Octaaf 2' Schalmei 4'
Mixtuur IV Cimbel II    
Trompet horizontaal 8' Scherp IV    
    Dulciaan 8'    
    Tremulant      
 


Foto: Geert Jan Pottjewijd. Klik op de foto voor een vergroting


Organist & Eredienst oktober 1979

2004: Werkzaamheden door Reil. (02)

Dispositie na de werkzaamheden in 2004:

Manuaal   Rugpositief   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Quintadeen 8' Prestant 8'
Octaaf 4' Prestant 4' Ruispijp II
Fluit 4' Fluit 4' Fagot 16'
Octaaf 2' Veldfluit 2' Trompet 8'
Mixtuur IV Sesquialter II    
Trompet horizontaal 8' Scherp IV    
    Dulciaan 8'    
    Tremulant      Foto's: Geert Jan Pottjewijd

2013:
Begin oktober ontving de kerk een bericht van het Notariaat Midden-Drenthe dat in een testament van een gemeentelid een schenking was opgenomen voor de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen ter grootte van ca. € 290.000,-.
In het testament is een bepaling opgenomen dat de schenking uitsluitend besteed mag worden aan het orgelfonds. Het College van Kerkrentmeesters heeft deze schenking in grote dank aanvaard. (kerkblad herv. kerk nov 2013)


Bronvermelding:

  1. V. Timmer en T. van Eck, Het orgel 1993/03 en 1993/04, Gebruikte orgels geleverd door de fa. A.S.J. Dekker (1) en (2)
  2. E-Mail van Ronald IJmker d.d. 16-04-2006
  3. Boek:  "Liefelijke woning..- Gedenkboek honderdvijftig jaar Gereformeerd leven in Beilen 1835-1985
  4. Tijdschrift: Het Orgelblad 1960/maart
  5. Tijdschrift: Het Orgel 1960/19
  6. Tijdschrift: Het orgel 1909/..
  7. Reliwiki: http://reliwiki.nl/index.php?title=Beilen,_Hekstraat_40_-_Gereformeerde_Kerk
  8. Reliwiki: http://reliwiki.nl/index.php?title=Beilen,_Witte_Valkenstraat_4_-_Pauluskerk
  9. Archief bij Reil orgelmaker Leeflang
  10. Mense Ruiter Oude archief