Borger, Gereformeerde kerk (PKN-kerk Goede Herder)


Ansichtkaart oude kerk

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 10 augustus 2018
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie:
Manuaal I: Prestant 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur Pedaal: Subbas 16', Octaafbas 8', Koraalbas 4', Koppelm met Manuaal I
 - Johann Gottfried Walther: Wer nun den lieben Gott lässt walten Registratie: Manuaal I: Prestant 8', Octaaf 4'
 - Marcel Dupre (1886-1971) Vor deinen Thron tret ich hiermit Registratie Manuaal II: Salicionaal 8', Roerfluit 8' Pedaal: Subbas 16', Gedekt 8'
 - Marcel Dupre (1886-1971) Wir Christenleut Registratie Manuaal I: Bourdon 8' Manuaal II: Schalmei 8', Roerfluit 8' Pedaal: Subbas 16', Gedekt 8' TremulantEmmer courant 09-02-1916


Emmer courant 15-01-1924, 18-01-1924

1885-1925: Voorzanger dhr. Oldenbeuving. (05)

1925: Er wordt een orgel aangeschaft. De meisjesvereniging nam het initiatief en begon met sparen op een spaarbankboekje. Later werd dit boekje door de orgelcommissie overgenomen. Het orgel werd geleverd door de firma Ganzevoort. Men was er niet erg tevreden len ook het onderhoud was niet naar wens. Het onderhoud ging over naar de firma Standaart uit Schiedam. Het is onbekend of het een orgel danwel een harmonium betrof. (05)

1944: Uit een kerk in Heerde werd voor f 2.050,- een orgel gekocht. Hierop werd een garantie gegevens van 10 jaar. Het onderhoud kostte f 20.- per jaar. De firma Meek uit Assen installeerde het orgel. Het orgel kreeg een windmotor en de plaatsing kostte f 625.-.  (05)

1938: Concert door de blinde organist Kruithof uit Kampen.

Provinciale Drentsche en Asser courant 21-02-1938

195x: Toen dit orgel niet meer functioneerde werd het vervangen door een harmonium van een gemeentelid.

1956: Bouw van een orgel door B. Pels & Zoon uit Alkmaar als opus 404. Bij de ingebruikname op maandag 17 december werd het orgel bespeeld door dhr. S. Strating uit Emmen.
Zie programmaboekje. (04)


Het orgel in de oude kerk (verzameling van Marcel Pelt)

Dispositie:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Praestant 8' Roerfluit 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Salicionaal 8' Octaafbas 8'
Octaaf 4' Prestant 4'    
Mixtuur III-IV Fluit 4'    
    Kwint 2 2/3'    
    Schalmey 8'    
    Tremulant      Nieuwsblad van het Noorden 19-12-1956, Provinciale Drentsche en Asser courant 20-12-1956 en Provinciale Drentsche en Asser courant 24-12-1958


Berichtgeving in Organist en eredienst 1956 juli/augustu en 1957-mei van de Gereformeerde Organisten Vereniging


1962: Bouw van een nieuwe kerk. Het orgel wordt door Pels overgeplaatst naar de nieuwe kerk en waarschijnlijk daarna veranderd en vergroot.


Foto aanvangstoestand na bouw nieuwe kerk vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl De klaviatuur zat toen links naast het orgel.

1982: Op 24 februari 1982 meldt orgelmakerij Mense Ruiter de resultaten van een onderzoek van het orgel. Het orgel is gebouwd volgens het electropneumatische systeem. Het risico op storingen is met dit systeem vrijgroot.
- 1 toets van het ondermanuaal is ontregeld.
- het orgel is zeer vervuild als gevolg van de verbouwing van de kerk
- Enkele bourdon 16' pijpen zijn erg zwak.
- Het pijpwerk is voorzien van stemringen. Dit geeft snel ontstemmingen.
De volgende werkzaamheden worden voorgesteld:
- Uitnemen van alle pijpwerk en orgel schoonmaken
- Beschadigingen pijpwerk reparen. Voorslagen en stoppen houten pijpwerk nazien. Intonatie bijwerken en generale stemming.
- Reparatie van de ontregelde toets
de kosten worden ingeschaft op f 8.500,-
Op 17 maart verleent de commissie van beheer opdracht aan orgelmakerij Mense Ruiter om de werkzaamheden volgens de offerte uit te voeren. Ook de frontpijpen zullen worden schoongemaakt en gespoten voor f 1.500,-
Op 22 april maakt orgelmakerij Mense Ruiter nog een aantal opmerkingen omtrent de opdrachtverlening op 17 maart. Tijdens het onderzoek werd niet gemeld dat het orgel tijdens de verbouwing van de kerk waterschade had opgelopen. Op 16 april is er op verzoek van de NOVO te Zwolle daarom extra onderzoek gedaan. Er werd schade geconstateerd aan de zwelstapelbalg en aan de windlade van het zwelwerk. Deze herstelwerkzaamheden vallen dan ook buiten de offerte.
Op 23 april meldt Ruiter de waterschade aan de NOVO te Zwolle.
- Aantasting van het leer van de zwelstapelbalg
- Doorzakken van het hardboard dak boven het zwelwerk
- Aantasting van het leer van de kleine balgjes in de zwelwerklade
Herstel vergt een bedrag van f 3.500,-

1984: Op 21 december stuurt Ruiter een offerte voor het verplaatsen van de speeltafel naar de begane grond. De kosten worden geschat op f 2.800,-

1990: Op 15 januari meldt Ruiter dat het orgel op 27 december 1989 is onderzocht vanwege een aantal klachten.
 1. De Prestant 4' van het 2e manuaal zwijt.
 2. Kortsluiting in de kabels van de registermechaniek
 3. De contacten van de registerwippers zijn verbrand
 4. De bedieningsdraden van de rgeistermagneten zijn kaal
 5. De bedingsdraden van de tremulant moeten vervangen worden
 6. De contacten in de speeltafel moeten worden nagezien
 7. De speeltafel zou gereviseerd moeten worden
De punten 1, 2 en 3 f 3.100,- bedragen en voor de werkzaamheden genoemd onder 4,5 en 6 f 2.850,-. Revisie van de speeltafel vergt f 8.800,-
Op 18 juni schrijft Ruiter dat de werkzaamheden uit de brief van 15 januari voor de punten 1 t/m 6 zullen worden uitgevoerd. Het werk is gepland voor de eerste helft van september

Huidige dispositie:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Praestant 8' Roerfluit 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Salicionaal 8' Octaafbas 8'
Octaaf 4' Prestant 4' Gedekt 8'
Octaaf 2' Fluit 4' Koraalbas 4' 
Mixtuur III-IV Quint 2 2/3'    
    Woudfluit 2'    
    Sesquialter II    
    Schalmey 8'    
    Tremulant      
           


borgergk.jpg (25426 bytes) borgergk1.jpg (26748 bytes)


Tekening door Jan Vissering (1933-2017) (04)

1995: Op 13 september maakt Pels & Van Leeuwen een offerte. De shifters voor de afgeleide registers werken slecht. Verder zijn de windladen in een redelijke conditie.De zuigkernmagneten van de bijladen (o.a. front) zijn versleten. De aansluitingen van de windkanalen lekken. De speeltafel is van een verouderd type en functioneert niet meer betrouwbaar.
Het pijpwerk is van goede makelijk, maar de intonatie kan aanmerkelijk worden verbeterd.
De volgende werkzaamheden worden voorgesteld:
- Pijpwerk uitnemen en pijpwerk en orgel grondig schoonmaken
- Beschadigingen pijpwerk repareren en afdichting hoeden voorzien van met bijenwas geïmpregneerde vlieselineband

1996: Van 15 januari dateert een brief van Pels & Van Leeuwen naar aanleiding van een gesprek op 8 januari met CvB, Orgelcommissie en organisten.
De werkzaamheden uit de offerte van 13 september zullen worden uitgevoerd. Diverse werkzaamheden worden uitgevoerd in eigen beheer, wat een besparing oplevert van 140 uur. De werkzaamheden zullen worden verricht in het tweede kwartaal van 1997.

2010: In 2007 ontstond de Protestantse Gemeente Borger. Als kerk werd gekozen voor de voormalige gereformeerde kerk.

2014: Op 4 februari komt de vraag aan orgelmakerij Mense Ruiter wat de tarieven zijn voor het stemmen van het orgel. Het orgel is in een redelijke conditie. De windlades vormen een risico.
Op 6 juni krijgt orgelmakerij Mense Ruiter het bericht dat het onderhoud overgaat van Pels & Van Leeuwen naar Mense Ruiter.

2016: Op 13 november wordt door de organist Meendering een storing (hanger) gemeld.
Op 16 december doet orgelmakerij Mense Ruiter verslag van reparaties van het electrische systeem in de maanden november en december. Men heeft geprobeerd deze storing zelf op te lossen, maar dat lukte niet. Dit veroorzaakte diverse ontstemming. Een nader onderzoek wees uit dat de oorzaak lag in een doorgezakte stemmingsvloer. Deze is nu versterkt waardoor het probleem is opgelost.

2017: Orgelmakerij Mense Ruiter onderzoekt het orgel. Het electrisch systeem is verouderd en is langzamerhand een risicofactor. Het kost veel tijd om dit weer op orde te krijgen, maar het blijft een potentieel risico. Er komen binnenkort windladen beschikbaar uit een overbodig geworden orgel. Misschien kunnen deze worden gebruikt samen met pijpwerk uit hetzelfde orgel.

2018: De kerk is verbouwd. Onderstaande foto's zijn van de situatie na de verbouw van de kerk. Het orgel is ongewijzigd gebleven.


Klik op de foto voor een vergroting


Klik op de foto voor een vergroting

Huidige en vroegere organisten:
Huidig: Mw. T.Pepping uit Zuidlaren, dhr. B. Hulsebos uit Veendam en Geert Meendering.
Vroeger: Wim Opgelder (tot 2011) dhr. H.Oldenbeuving (01)

Bronvermelding:

  1. E-mail d.d. 6 sptember 2010 door Geert Meendering
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Borger,_Hoofdstraat_13A_-_Gereformeerde_Kerk (oude kerk) (17-02-2014)
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php/Borger,_Hoofdstraat_11_-_Goede_Herderkerk (nieuwe kerk) (17-02-2014)
  4. Archief Jaap Brouwer
  5. Boek: 1837-1987 De verwachting blijft - 150 jaar Gereformeerde Kerk Borger


Foto situatie oude kerk Reliwiki (02)