Bovensmilde Gereformeerde kerk (Het Kruispunt)

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 11 maart 2017
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur IV
 - Jacques Reuland (1918-2008) Inventie nr. 1 Registratie: Holpijp8', Octaaf 2'
 - Moritz Brosig (1815-1887) Praeludium I Opus 52 Registratie: Prestant 8', Octaaf 4'
 - Marcel Duprť (1886-1971) Abide with us nr.1 opus 79 Registratie variant 01: Manuaal I:Holpijp 8', Manuaal II: Viola da Gamba 8', Fluit 4' Tremulant variant 02: Manuaal I:Holpijp 8', Manuaal II: Viola da Gamba 8'

Geluidsopnamen door Frits Kaan, Rinke Bodewits en Nico Meilof op zondag 13 augustus 2017
Frits Kaan: J.F. Dandrieu, NoŽl-1 en NoŽl-2
Rinke Bodewits: J.S. Bach, Triosonate nr. 1 BWV525 deel01 en Fantasie BWV542
Nico Meilof: W.A. Mozart, Stay with me till the morning KV622

Kerk
De kerk werd gebouwd in 1952 en ingewijd op 14 mei 1952.


Links ansichtkaart jaren '60 van de 20e eeuw, rechts Reliwiki (02)

Orgel
1954: De fa. de Wit uit Badhoeverdorp begint met de bouw van een electro-pneumatisch orgel, maar maakt het niet af. J. Reil uit Heerde voltooid het instrument.


Foto Jans Vrieling (01)

Basisregisters van het unit-orgel met 360 pijpen
:
Prestant 8', Gamba 8', Fluit 4', Mixtuur, Subbas 16'


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-05-1954

1959: Op 13 november brengt Reil rapport (blz. 01, 02 en 03) uit over het orgel dat bij hen in onderhoud is. Het is een electro-pneumatisch orgel volgens het unit-systeem. Uit 4 1/2 basi registers zijn 14 registers afgeleid. Ook is het orgel niet voltooid. De tractuur van de speeltafel is zeer onbetrouwbaar en van slechte makelij. De registers werken pneumatisch. Dit moet worden gewijzigd naar electrisch, omdat dit veel betrouwbaarder is. De windlade van Manuaal I is goed gemaakt met een mogelijkheid voor een uitbreiding met 2 registers. De dispositie zou dan als volgt kunnen worden: Prestant 8', Holpijp 8' (nieuw), Octaaf 2' (nieuw), Mixtuur.
Manuaal II is een transmissielade en kan beter worden vervangen door een nieuwe lade met 3 registers: Gamba 8'(bestaand met 12 nieuwe pijpen), Roerfluit 4'uit de huidige fluit met 6 nieuwe pijpen en een sesquilter II (nieuw). De Subbas 16' van het pedaal kan wrden gehandhaafd, maar dient krachtiger te worden geÔntoneerd.
De windvoorziening is uiterst gebrekkig. Er komt een nieuwe windmotor en een nieuwe balg voor Manuaal II. De huidige balg voor Manuaal I kan dan verhuizen naar Manuaal II. Het front blijft gehandhaaft. De kosten van deze ombouw worden gesteld op f 6860,=

1960/61: Op 7 januari gaat de kerkenraad accoord met de offerte van Reil. Op 14 januari dank Reil voor de opdracht en zegt binnekort langs te komen voor het voorbereiden van de werkzaamheden.
Een deel van de werkzaamheden (revisie speeltafel) wordt uitbesteed bij Claveaux. Zie brief d.d. 27 mei van Claveaux aan Reil.
op 3 juni geeeft Claveaux per briefkaart (voorzijde, achterzijde)  aan Reil instructie hoe het materiaal in Rotterdam te bezorgen.
Op 9 november vraagt de kerk aan Reil of de garantietermijn van 10 jaar bij intensief gebruik blijft gehandhaafd. Het orgel is door Reil in 1960 ingrijpend gerestaureerd. Er is nl. een aanvraag binnen gekomen om het orgel 2 dagen te gebruiken voor studie.
Op 11 november antwoordt Reil dat het orgel dan wat meer onderhoud nodig heeft. Het komt regelematig voor dat mankementen optreden bij oefenen door leerlingen.
Op 10 januari 1961 antwoordt Reil dat dit geen consequenties heeft voor de garantietermijn. (03)

Bladzijde uit een oud aantekenboekje van Reil

Dispositie na de werkzaamheden van Reil:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Gamba 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Roerfluit 4'    
Octaaf 4' Sesquialter II    
Octaaf 2' Tremelo      
Mixtuur IV        1969: Op 12 mei schrijft de comm. van beheer dat het orgel, volgens de organist (dhr. Harmans hoofd van de lager school t.t. de kerk), gebreken bevat in het door Reil gebouwde deel. Men verzoekt Reil om de problemen op te lossen volgens de garantie van 13 november 1959.
Op 25 juni schrijft men nogmaals, omdat Reil nog geen reactie heeft gegeven.
Op 1 november schrijft de Comm. van Beheer aan Reil om de in een overleg afgesproken onderhoudsbeurt van f 125,= uit te voeren. Reil zei in dit gesprek dat er al 2,5 jaar geen onderjhoud was uitgevoerd, maar de comm. vond wel facturen over die periode.
Op 18 december antwoordt Reil dat deze facturen betrekking hebben op kleine reparaties. De onderhoudsbeurt en een stemming heeft inmiddels plaats gevonden op 17 december. (03)

Foto's Jans Vrieling (01)

2017: De kerk wordt in de loop van dit jaar gesloten en de kerkelijke Gemeente zal zijn intrek nemen in de Hervormde kerk van Bovensmilde.
Deze kerk was eerder afgestoten en overgedragen aan het Drents Landschap. De kerk wordt nu gehuurd van het Drents Landschap.
De Gereformeerde kerk en pastorie staan te koop.
Het orgel is tot 2017 in ounderhoud geweest bij Opten.


Hieronder foto's 2017 Geert Jan Pottjewijd
2020: De kerk is aangekocht door de Hersteld Gereformeerde kerk van Assen.
Het orgel was toen al ontmanteld.
Het is nog niet bekend welk orgel er nu in de kerk staat. (04)

2022: Er wordt door orgelmaker Ide Boogaard een orgel geplaatst van de orgelmaker Jan Proper.
De tails volgen later.

Bronvermelding:

  1. E-mail uit 2004 met foto's door Jans Vrieling uit Smilde
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Bovensmilde,_Ds._Luitzen_Dijkstrastraat_21_-_Gereformeerde_Kerk
  3. Archief Reil
  4. Contactbrief 145 - Verzamelblad voor Kerkkaartenverzamelaars
  5. Boek: Sjoerd Post: Van Gereformeerde kerk tot ĎKruispunt"