Literatuurlijst orgels in Drenthe

Dit is een eerste versie van een literatuurlijst met betrekking tot orgels in Drenthe. Er is tot nu toe geen boek verschenen wat uitsluitend gaat over orgels in Drenthe. Wel zijn er in boeken hoofdstukken of paragrafen te vinden, die betrekking hebben op orgels in Drenthe. Deze zijn hieronder opgenomen. Folders van ingebruikname zijn te vinden in een 2e tabel. De artikelen in tijdschriften zijn opgenomen in een derde tabel. Bij deze tabel is slechts een allereerste begin gemaakt. Onderstaande lijsten zijn dan ook nog verre van compleet. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben zou ik het op prijs stellen dat u dit doet via een E-mail. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht terug en de informatie zal worden bijgewerkt.

Geert Jan Pottjewijd, Beilen (E-mail)

Orgels
Literatuurlijst boeken
Literatuurlijst folders van ingebruikname orgels
Literatuurlijst artikelen in tijdschriften

Kerken
Literatuurlijst boeken
Literatuurlijst folders van ingebruikname orgels
Literatuurlijst artikelen in tijdschriften


Folders van ingebruikname zijn te vinden in een 2e tabel. De artikelen in tijdschriften zijn opgenomen in een derde tabel.

Boeken mbt. orgelbouw in Drenthe

  Diverse auteurs Het orgel een historisch instrument - vier lezingen over historiserende orgelbouw Henk van Eeken: De restauratie en reconstructie van het Radeker/Garrels-orgel in de Hervormde Magnuskerk te Anloo
  Diverse auteurs Twintig verhalen over het orgel en nog wat deel 1. Uitgave n.a.v. het 25-jarig bestaan van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel 1998 W.D. van der Kleij Het orgellandschap in Drenthe door de eeuwen heen. blz. 199-218
  Victor Timmer en Ton van Eck Abraham zien en andere artikelen over het orgel tgv. De 50ste verjaardaag van Gerard Verloop Voorburg 1985 Victor Timmer: Een "Drents" orgel in Noord-Brabant. Blz 95-109
W.D. van der Kleij: Arp Schnitger en het orgel in de Nederlands Hervormde kerk te Meppel. blz. 53-67
  Huib D. Minderhoud De kerk van Dalen. 1995 Roelof Hopster: Het Daler kerkorgel. Blz. 219-241
  H.G.de Olde De lotgevallen van de orgels in de Nederlands Hervormde kerk te Zuidlaren. Rijksarchief Drenthe nr. 3 9595 00017 6812  
  Dr. Rgn Steensma Langs de oude Drentse kerken. ISBN 90 246 4213 2 door Bosch & Keuning n.v. Baarn 1977  
  Frans Talstra Langs Nederlandse orgels Groningen Friesland Drenthe. ISBN 90 246 4268 x door Bosch & Keuning n.v. Baarn 1979  
  Gert Oost, Bert Wisgerhof, Piet Hartemink Er staat een orgel in.... ISBN 90 246 4448 8 door Bosch en Keuning 1983 Meppel Hervormde kerk blz. 22-23 Berghuizen Gereformeerde kerk blz. 24-25
  Lex Gunnink Repertorium van de orgels gebouwd door Petrus van Oeckelen orgelmaker te Harendermolen 1990 Havelte Hervormde kerk blz. 12-15,
Smilde Hervormde kerk blz. 25-31,
Odoorn Hervormde kerk blz. 74,
Ruinerwold Hervormde kerk blz. 125-126,
Beilen Hervormde kerk blz. 154-158,
Kolderveen Hervormde kerk blz. 162-163
  Jan van Bommel Jzn Daar kerkte Rotterdam: kerken, die in Rotterdam verwoest werden, en hun interieur, Leiden: Stichting Orgelcentrum, 1965 Vledder, Hervormde kerk blz. 115-116
  Gustav Fock Arp Schnitger und seine Schule, Bärenreiter Kassel, 1974 Anloo,Eelde en Zuidlaren , Hervormde kerk blz.260
Berghuizen Gereformeerde kerk blz. 262
Peize Hervormde kerk blz. 232
Meppel Hervormde kerk blz. 247
  Frans Jespers en Ad van Sleuwen Tot roem van zijn makers een studie over J.J. Vollebregt en Zoon Meester orgelmakers te 's-Hertogenbosch Sleen Hervormde kerk blz. 63-67
  B. Lonsain Bijdrage tot de geschiedenis van een kerkorgel uit de "Drentse Volkalmanak?" 1941 Meppel Hervormde kerk blz. 44-53
  J.W. Doeve Oude orgels in Drenthe uit "Drentse Volksalmanak" van 1957 Blz. 64-77 of in PDF (Artikel handelt alleen over de orgels in de Grote kerk van Meppel en de Catharinakerk in Roden)
  W.D. van der Kleij en W.H. Zwart Orgels in Drenthe uit tijdschrift Drenthe. - Jrg. 52, nr. 11 (dec. 1981) ; p. 246-249 Blz. 246-249 of in PDF
  J.W. Doeve Oude orgels in Drenthe uit tijdschrift "Drenthe" van 1955 (nr. 2) Blz. 3-7 (HTM) of in PDF
  Achim Seip Die Orgelbauwerkstatt Dreymann in Mainz/Orgelbau-Fachverlag Rensch Lauffen a.N. / ISBN 3-921 848-21-0.  
  Ger de Leeuw, Henk Huttinga en Marc de Ruiter "Als een parel in een kroon" 32 pagina's ISBN 90-802431-3-2. Dit boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikname van dit instrument
Ed Panman, Harald Vogel en Henk van Eeken Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo Dit boek van ca. 100 bladzijden bevat veel informatie over de bouw en restauratie van dit instrument. Zwart-wit en kleurenafbeeldingen.
  Maarten Seijbel De klankschoonheid der Drentse orgels Uitgave als bijlage bij een serie uitzendingen over de Drentse orgels door de Evangelische Omroep eind jaren '70

De Waarheidsvriend, 15 augustus 1974, p. 10.


Prof. Doeve in Utrecht overleden
UTRECHT — Geheel onverwacht is dinsdag in een Utrechts ziekenhuis prof. dr. Jan Willem Doeve overleden. Prof. Doeve (60) werd maandag tijdens een vergadering door een hartinfarct getroffen. Dr. Doeve doceerde aan de Utrechtse theologische faculteit de geschiedenis van het jodendom in de Hellenistische en Romeinse tijd tot plm. het jaar 500 na Chr. Hij was een kenner van de zogenoemde intertestamentaire periode.
Dr. Doeve was sinds 1 september 1962 aan de Utrechtse faculteit werkzaam. Daarvoor was ds. Doeve (geboren in 1918) sinds 1950 Hervormd predikant te Holwierde en vanaf 1957 tot zijn hoogleraarsbenoeming diende hij de Hervormde gemeente van Musselkanaal.
Dr. Doeve zal vrijdagmiddag 9 februari 1979 in familiekring op de begraafplaats ,,Den en Rust" te Bilthoven worden begraven, nadat vooraf om twee uur in de Nicolaikerk te Utrecht een rouwdienst zal zijn gehouden.
Prof. Doeve werd op 8 juni 1918 te 's Gravenhage geboren. Hij bezocht de chr. kweekschool en was vijf jaar werkzaam bij het onderwijs. In 1942 deed Doeve staatsexamen gymnasium A. en hij studeerde vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij op 9 juli 1953 bij prof, dr. J, de Zwaan op een proefschrift "Jewish Hermenautics in the Synoptic Gospels and Acts" promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid.
Dr. Doeve was tot 1961 sekretaris van de orgelcommissie van de Ned. Hervormde Kerk. Hij doceerde indertijd ook part-time christelijke religie, Grieks en Hebreeuws aan het christelijk lyceum te Emmen en was lid van de vertalingscommissie voor de apocriefe boeken van het Nederlands Bijbelgenootschap,
Bijdragen
Doeve was verder o.a. redactie-sekretaris van ,,Novum testamentum"; medewerker Judaica aan het Biblisch-Historisches Wörterbuch.
Van zijn hand verschenen „Geloof, hoop en liefde", vier handleidingen voor Bijbelstudie en ,,God met ons", kringleidersboekje voor het kerkewerk, beide uitgaven van de Raad voor de herderlijke zorg van Herv. Kerk en tal van artikelen en bijdragen in verschillende periodieken, als o.a. in: Ned. Theologische Tijdschrift; Vox Theologica; Homiletica; Kerk en Eredienst; Woord en Dienst; „Het Orgel"; en het confessionele "Hervormd Weekblad".

Folders ingebruikname orgels

Kerk Datum Schrijver
Coevorden Gereformeerde kerk 15 juli 1994 Jan Kamphuis
Nijeveen, Gereformeerde kerk 13 mei 1992 Hans Kriek
     

 

Tijdschrift-artikelen orgels

 

Orgel   Tijdschrift Titel Schrijver

Algemeen

 
de Mixtuur 29 oktober 1979 Boekbespreking: Frans Talstra: Langs Nederlandse orgels - Groningen, Friesland, Drenthe Timmer Victor

 

 
Het orgel 2002/01 Rooms-katholiek orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19e eeuw (1) Timmer Victor

 

 
Het orgel 2002/02 Rooms-katholiek orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19e eeuw (2) Timmer Victor

 

 
Het orgel 2002/06 Rooms-katholiek orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19e eeuw (3) Timmer Victor
    Het orgel 2003/01 Rooms-katholiek orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19de eeuw (4) Timmer Victor

 

 
Het orgel 2003/02 Rooms-katholiek orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19de eeuw (5 slot) Timmer Victor
Anloo Hervormde kerk De Orgelvriend 1995/05 Deel pijpwerk en klaviatuur van Anloër orgel bij brand verloren gegaan Ros van de Wim
    De Orgelvriend 2001/02 Geen twijfels meer rond restauratie Anlooër orgel Schaap Gerco
    De Orgelvriend 2002/03 Opus Magnum in de Magnuskerk Buitenen van Bart
    De Orgelvriend 2003/04 Wim van Beek: Radeker-Garrels-orgel Anloo Buitenen van Bart
    De orgelkrant 1999/06 Radeker/Garrels orgel Anloo gerestaureerd KNOV
    De Orgelkrant 2001/02 Tumult rond orgel in Anloo Fidom Hans
    Muziek & Liturgie 2003/01 Opstell van een Nieuw Orgel tot Anloo Cevaal Jan Willem
Assen Adventskerk (Licht en kracht) Het orgel 1969/07-08 Orgelbouwnieuws KNOV
Assen Aula "De Scharmhof" Het orgel 1984/11 Orgelbouwnieuws KNOV
Assen Christelijk gereformeerde kerk Het orgel 1982/03 Orgelbouwnieuws KNOV
    de Mixtuur 39 augustus 1982 Kroniek De Mixtuur
    de Mixtuur 38 maart 1982 Kroniek De Mixtuur
    Organist en eredienst 1982/05 Voorplaat GOV
Assen Drents Museum De orgelkrant 1999/10 Orgelbouwnieuws Dijk van Roger
    Het orgel 1999/06 Een nieuw middeleeuws orgel Fidom Hans
    De Orgelvriend 1999/11 Reconstructie vanaf illustratie - Een nieuw 13e eeuws orgel Molenaar Dirk
Assen Het anker Het orgel 1968/09 Orgelbouwnieuws KNOV
Assen Jozefkerk de Mixtuur 44 december 1983 Kroniek De Mixtuur
    Het orgel 1995/05 Orgelbouwnieuws Bergwerff Aart
    Organist en eredienst 1983/04 Het orgel in de Jozefkerk in Assen Houwman Jozef
    de Mixtuur 57 juni 1987 Enige orgelberichten (1784-1848) Huisman F.W.
    Het orgel 1983/01 Orgelbouwnieuws KNOV
Assen Kandelaarkerk Het orgel 1983/07-08 Orgelbouwnieuws KNOV
    de Mixtuur 38 maart 1982 Kroniek De Mixtuur
    Het orgel 1973/09 Orgelbouwnieuws KNOV
Assen Marturiakerk Het orgel 1975/07-08 Orgel Marturiakerk Assen voltooid Jongepier Jan
    Het orgel 1972/06 Orgelbouwnieuws Jongepier Jan
    Het orgel 1969/11 Orgelbouwnieuws KNOV
Assen Open Hof kerk de Mixtuur 40 december 1982 Kroniek De Mixtuur
    Het orgel 1985/03 Orgelbouwnieuws KNOV
Assen Portatief Asser kamerkoor Het orgel 1973/02 Orgelbouwnieuws KNOV
Beilen Gereformeerde kerk Het orgel 1960/06 Bij de foto's KNOV
  Hervormde kerk Het orgel 1969/03 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1969/06 Bij de foto's KNOV
    Het orgel 1969/04 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1967/09 Orgelbouwnieuws KNOV
Berghuizen Gereformeerde kerk Het orgel 1971/11 Orgelbouwnieuws NOV
Bovensmilde Hervormde kerk Het orgel 1988/10 Het orgel in de hervormde kerk te Bovensmilde Jongepier Jan
Coevorden Hervormde kerk Het orgel 1972/12 Orgelbouwnieuws Plasman Henk
    Het orgel 1973/02 Orgelbouwnieuws KNOV
Dalen, Hervormde kerk   Het orgel 1972/04 Orgelbouwnieuws Jongepier Jan
    Het orgel 1972/01 Orgelbouwnieuws NOV
Diever Gereformeerde kerk Het orgel 1974/12 Nieuwe orgels Jongepier Jan
    Het orgel 1974/01 Orgelbouwnieuws Jongepier Jan
Diever Hervormde kerk de Mixtuur 11 oktober 1973 De orgels te Nunspeet, Diever en Emmen Kleij van der W.D.
    de Mixtuur 79 april 1995 Kroniek De Mixtuur
Dwingeloo Gereformeerde kerk Organist en eredienst 1992/01 Nieuwe orgels Wisgerhof Bert
    de Mixtuur 76 januari 1994 Kroniek De Mixtuur
Eelde Hervormde kerk Het orgel 1969/01 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1985/02 4 van Dam orgels gerestaureerd Jongepier Jan
Een Gereformeerde kerk de Mixtuur 41 april 1983 Kroniek De Mixtuur
    de Mixtuur 43 september 1983 Kroniek De Mixtuur
    Organist en eredienst 1983/11 Nieuw orgel in Een Wisgerhof Bert
Elim Hervormde kerk de Mixtuur 38 maart 1982 Kroniek De Mixtuur
Emmen Goede Herderkerk Organist en eredienst 1997/06 In de brand, uit de brand: opnieuw een orgel in de goede herderkerk te Emmen Wisgerhof Bert
    de Mixtuur 58 oktober 1987 Kroniek De Mixtuur
    Het orgel 1988/05 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1997/01 en 02 Orgelbouwnieuws Folmer Wilfred
    Organist en eredienst 1987/10 Nieuwe orgels in Emmen in Cappelle aan de IJssel Wisgerhof Bert
    De Orgelvriend 1997/10 Emmen geeft Steenkuyl-orgel een nieuw onderkomen Sneep Peter
Emmen Grote kerk de Mixtuur 11 oktober 1973 De orgels te Nunspeet, Diever en Emmen Kleij van der W.D.
Emmmen Muziekschool Het orgel 1984/03 2 nieuwe orgels voor het muziekonderwijs KNOV
Erica Hervormde kerk de Mixtuur 54 september 1986 Kroniek De Mixtuur
    Het orgel 1987/02 Orgelbouwnieuws KNOV
Exloermond 2e Hervormde kerk Het orgel 1976/10 Nieuwe orgels Jongepier Jan
  Hervormde kerk (voorm orgel) de Mixtuur 45 april 1984 Kroniek De Mixtuur
Gasselte Hervormde kerk (pijpwerk van Scheuer) De Orgelvriend 1995/11 Historisch Scheuer-pijpwerk herleeft te Gasselte Harder de Tjamke
Gieten Hervormde kerk Het orgel 1974/12 Opdrachten KNOV
Havelte Hervormde kerk Het orgel 1985/03 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1995/11 Ruiter Mense recent werk Westerbrink Peter
    de Mixtuur 82 april 1996 Kroniek De Mixtuur
  Hervormde kerk (toren) Het orgel 1996/09 Orgelbouwnieuws Bergwerff Aart
Hollandsche Veld Gereformeerde kerk Het orgel 1977/01 Nieuwe orgels Jongepier Jan
  Hervormde kerk (voorm. Orgel) de Mixtuur 79 april 1995 Het oude orgel van Steenwijk Verloop Gerard
Hoogeveen Christelijk gereformeerde kerk Het orgel 1972/01 Orgelbouwnieuws KNOV
  Gereformeerd Vrijgemaakte Bentinckslnk de Mixtuur 68 juni 1991 Twee vergelijkbare orgels van een jonge ondernemer De Mixtuur
    Het orgel 1991/07-08 Het orgel in de gereformeerd vrijgemaakte kerk Hoogeveen Jongepier Jan
    Organist en eredienst 1991/06 Nieuw Steendam orgel in Hoogeveen Wisgerhof Bert
    de Mixtuur 73 maart 1993 Kroniek De Mixtuur
    De Orgelvriend 1995/10 Gea Hoven bespeelt het Steendam orgel Schaap Gerco
  Gereformeerde kerk Het orgel 1973/06 Orgelbouwnieuws KNOV
  Hervormde gemeente Het orgel 1969/06 Orgelbouwnieuws KNOV
  Hervormde kerk Het orgel 1969/12 Orgelbouwnieuws KNOV
  Vredehorst de Mixtuur 42 juni 1983 Kroniek De Mixtuur
    Het orgel 1983/06 Orgelbouwnieuws KNOV
    Organist en eredienst 1983/03 Voorplaat GOV
  Vrijgemaakt gereformeerde kerk Het orgel 1969/12 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1969/02 Orgelbouwnieuws KNOV
Klazienaveen Hervormde kerk Organist en eredienst 2001/01 Concours Klazienaveen op 10 maart 2001 GOV
    Organist en eredienst 1998/01 Berichten: Orgelconcours voor amateurs te Klazienaveen GOV
    Organist en eredienst 1998/11 Orgelconcours 1999 te Klazienaveen GOV
    Het orgel 1972/03 Bij de foto's KNOV
    Het orgel 1971/11 Orgelbouwnieuws KNOV
Meppel Christelijk gereformeerde kerk Het orgel 1988/07-08 Het orgel in de Christelijk gereformeerde kerk te Meppel Jongepier Jan
    Het orgel 1989/02 Reacties van lezers Graaf G.A.C.
    Het orgel 1989/02 Naschrift Jongepier Jan
  Doopsgezinde kerk de Mixtuur 50 juni 1985 Kroniek De Mixtuur
  Gereformeerd vrijgemaakte kerk de Mixtuur 54 september 1986 Kroniek De Mixtuur
  Gereformeerd vrijgemaakte kerk Het orgel 1986/07-08 Orgelbouwnieuws Jongepier Jan
  Gereformeerde kerk De Orgelvriend 2005/02 Gerben Mourik (orgel) en Han Kapaan (hobo) Werken voor hobo en orgel Schaap Gerco
    De orgelkrant 2004/03 Gerben Mourik orgel en Han Kapaan hobo KNOV
  Grote kerk Het orgel 1965/01 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1973/09 Berichten: Orgelfestival te Meppel KNOV
    Het orgel 1990/07-08 Orgel van mepel door herintonatie herboren Jongepier Jan
    Organist en eredienst 1999/07-08 Amateurorgelconcours Meppel GOV
    de Orgelkrant 2001/06 Amateurconcours Meppel 15 september 2001 KNOV
    De Orgelvriend 1991/11 Daniel Chorzempa: Bach triosonates Spronsen van Jan W.
    De Orgelvriend 1991/11 Ewald Kooiman: J.S. Bach orgelwerken (2) Spronsen van Jan W.
    Muziek & Liturgie 2004/10 Landelijk examen kerkmusicus III op 9 oktober GOV
    Het orgel 1966/11 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1971/07-08 Orgelconcours Meppel KNOV
  Huisorgel fam. Kiewiet De Orgelvriend 1997/12 Huisorgel G. en B. Kiewiet te Meppel De Orgelvriend
    Organist en eredienst 1988/10 Voorplaat GOV
    Het orgel 1989/01 Nieuwe orgels in kort bestek Jongepier Jan
Meppel Nieuwe gereformeerde kerk Het orgel 1963/07-08 Orgelbouwberichten KNOV
    Het orgel 1963/12 Bij de foto's Mayer Harry
  Voormalig huisorgel Piet van Egmond bij dhr. Adolf De Orgelkrant 2005/03 Huisorgel Piet van Egmond KNOV
    De Orgelkrant 2005/02 Huisorgel Piet van Egmond opgedoken in Drenthe KNOV
Nieuw Buinen Hervormde kerk Het orgel 1970/04 Orgelbouwnieuws KNOV
Nijeveen Gereformeerde kerk Organist en eredienst 1992/12 Nieuwe orgels Wisgerhof Bert
    Organist en eredienst 1992/12 Voorplaat GOV
    de Mixtuur 79 april 1995 Kroniek De Mixtuur
  Hervormde kerk de Mixtuur 34 maart 1981 Huisorgels Timmer Victor
Roden Gereformeerde kerk Het orgel 1970/04 Orgelbouwnieuws KNOV
    De Orgelvriend 2000/01 Twee orgels nieuw leven ingeblazen Molenaar Dirk
  Hervormde kerk De orgelkrant 1998/01 Hinsz-orgel Roden raakt in verval KNOV
Roderwolde Hervormde kerk de Orgelkrant 2003/04 Orgelbouwnieuws Dijk van Roger
Rolde Hervormde kerk de Mixtuur 38 maart 1982 Kroniek De Mixtuur
Schoonebeek Hervormde kerk Het orgel 1969/12 Orgelbouwnieuws KNOV
Sleen Gerefomeerde kerk Het orgel 1976/10 Nieuwe orgels Jongepier Jan
  Hervormde kerk Het orgel 1992/11 Het orgel in de hervormde kerk te Sleen Jongepier Jan
    de Mixtuur 78 oktober 1994 Kroniek De Mixtuur
  Sleen, voormalige Evangelisatiekapel / Kedichem, Hervormde kerk De orgelkrant 2004/03 Orgelbouwnieuws Dijk van Roger
Smilde Hervormde kerk De Orgelkrant 1998/11 Orgelbouwnieuws Dijk van Roger
Veenhuizen H. Hieronymus Aemilianus (voorm. orgel) Het orgel 2003/01 Rooms-katholiek orgelbezit in Groningen en Drenthe in het midden van de 19de eeuw (4) Timmer Victor
Vledder Hervormde kerk De orgelkrant 1999/04 Orgelbouwnieuws Dijk van Roger
    Muziek & Liturgie 2002/03 Gijs van Schoonhoven bespeelt het BAG-orgel te Vledder Cevaal Jan Willem
    De Orgelvriend 1999/06 Dorpskerk Vledder verrijkt met nieuw orgel Ros van de Wim
    De Orgelvriend 2001/12 Gijs van Schoonhoven: BAG-orgel Hervormde kerk Vledder Ros van de Wim
Wateren Hervormde kerk Het orgel 1969/05 Orgelbouwnieuws KNOV
    Het orgel 1969/03 Orgelbouwnieuws KNOV
Westerbork Hervormde kerk Het orgel 1983/01 Orgelbouwnieuws KNOV
    de Mixtuur 60 juni 1988 Kroniek De Mixtuur
    Het orgel 1988/01 Het orgel in de hervormde kerk te Westerbork Jongepier Jan
Zuidlaren Gereformeerd vrijgemaakte kerk Het orgel 1969/02 Orgelbouwnieuws KNOV
Zuidlaren Hervormde kerk de Mixtuur 39 augustus 1982 Kroniek De Mixtuur
Zuidwolde (Dr) Gereformeerde kerk Het orgel 1972/01 Orgelbouwnieuws KNOV
Zuidwolde (Dr) Hervormde kerk De Orgelkrant 2004/10 Orgelbouwnieuws Dijk van Roger
         

 

 

Boeken mbt. kerken in Drenthe

Kerk Schrijver Titel
Algemeen Dr. Regn. Steensma Langs de oude Drentse kerken ISBN 9024642132 Bosch & Keuning 1977
  Drs. M.R. Hilbrandie-Meijer Kerken in Drenthe - beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit ISBN 9074834183 Stichting Drents-Overijsselse Kerken
  S.J. van der Molen en Paul Vogt Romaanse kerken van het Noordererf ISBN 9060114159 Walburg Pers
Gasselternijveen ? Hervormde kerk Gasselternijveen (1859-1959)