Orgelbouwers in Drenthe

Emil Neuhäuser (1886-1950) uit het het boek van Jaap Brouwer - "Johan van Meurs Een studie over een pionierend orgeladviseur" en eigen aanvullingen


Over Emil Neuhäuser (Unter-Kratzau [Tsj]29, 17-10-1886 - Lingen [D], 15-11-1950), tot nu toe enkel bekend als restaurateur van het orgel van de Stephanuskerk van Beilen, zijn maar weinig gegevens voorhanden.
Vermoedelijk heeft hij in zijn geboorteplaats zijn opleiding genoten in het bedrijf van de Gebr. Riemer, waar draaiorgels en pianino’s vervaardigd werden.

Hij kwam aan in Assen op 20 juni 1919 vanuit Leipzig

Assen, Bevolkingsregister Deel 10, 1900-1921 (toeg. 0921; nr. 703)  Klik op de afbeelding voor een vergrotingProvinciale Drentsche en Asser courant 11-11-1924 Ondertrouw op 10 november 1924

In 1924 huwde hij in Assen met Friederike Charlotte Thede Uhde (Lingen [D], 1899 - Lingen [D], 1995).

Huwelijk, Assen, 06-12-1924, aktenummer 124 Klik op de afbeelding voor een vergroting
Hij werd in zijn huwelijksakte ‘orgelmaker’ genoemd.30

Charlotte Thede Uhde was afkomstig uit Lingen (Dtsl.) en kwam naar Assen op 8 maart 1921 uit Duitsland. Misschien samen met degene die er boven staat. De geboorteplaats Elburg is vermoedelijk foutief.

Assen, Bevolkingsregister Deel 11, 1900-1921 (toeg. 0921; nr. 704) Klik op de afbeelding voor een vergroting

Uit een advertentie in 1928 blijkt dat hij in Assen op het adres Beilerstraat 49 woonde.
In die advertentie biedt hij t.b.v. ‘h.h. kasteleins. Een prachtige mooie electrische Piano, merk Popper, met xylophon en mandoline (eiken kast)’ aan.31

Nieuwsblad van het Noorden 14-07-1928

In 1929 wordt zijn dochter Margarethe geboren.32

Provinciale Drentsche en Asser courant 04-09-1929

Op 4 november 1936 wordt dochter Karoline geboren. Deze dochter woont nog in Lingen, Sachsenstr. 9 A (2018)

Provinciale Drentsche en Asser courant 07-11-1936

De gemeente Assen schreef hem op 26 augustus 1946 ambtshalve uit, zijn nieuwe woonplaats was onbekend.33


In 1947 wordt zijn woonhuis geveild vanwege een faillissement

Provinciale Drentsche en Asser courant 08-03-1947 en Provinciale Drentsche en Asser courant 22-03-1947

Kennelijk is hij naar Duitsland vertrokken, waar hij na zijn overlijden op het ‘Alte Friedhof’ in Lingen werd begraven.
Op zijn grafmonument staat als beroep vermeld: ‘Orgelbauer’.34

 

Advertenties:


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-10-1928


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-08-1930
Provinciale Drentsche en Asser courant 30-12-1933 Nieuwjaarsgroeten (Net boven de groeten van Meek. Was hij daar in dienst?)
Deze advertentie is meerdere malen te vinden, maar dan niet dichtbij die van Meek.

Noten vanuit het boek van Jaap Brouwer:
29 Zijn geboorteplaats Unter-Kratzau heet thans Chrastava.
30 Gemeente Assen, huwelijksacte, 6 december 1924, nr. 124.
31 Nieuwsblad van het Noorden, 14 juli 1928, 8. Deze advertentie is mogelijke bevestiging van Neuhäusers opleiding bij de gebr. Riemer.
32 Nieuwsblad van het Noorden, 7 september 1929, 10.
33 Mededeling Asser Historische Vereniging, 28 november 2013.
34 Ortsfamilienbuch Lingen, op www.ortsfamilienbuecher.de, geraadpleegd 4 mei 2012.