Drijber, Gereformeerde kerk

1929: Bouw van de eerste kerk. (02)


Foto Reliwiki


1939:    (02)
7 augustus: Discussie over aankoop orgel van Ds. Heersink.1 november: Besluit harmonium


1940:
Bouw van een grotere kerk naast de oude kerk, die als verenigingsgebouw in stand bleef.(02)
In de Nieuwe provinciale Groninger courant 17-01-1940  verscheen een artikel (kolom 01, kolom 02) over de ingebruikname van de kerk.


Ansichtkaart links uit 1958, rechts: Foto ReliwikiChristelijk sociaal dagblad voor Nederland De Amsterdammer 18-01-1940

26 januari: De zonen van br. Hessels zullen eerst het orgelpompen waarnemen.

30 september: Klachten door organist vd Berg over het orgel. Besloten wordt dit te laten onderzoeken. Br. Hessels vraagt of zijn zonen kunnen worden ontheven van hun taak als orgeltrapper.
Belsoten wordt een vergoeding te geven van F 1,= per maand. br. Hessels zegt dat het hem hierom niet te doen is. Ook anderen moeten in de gelegenheid gesteld worden.1941:  (02)
8 januari: Br. Staal stelt voor een Orgelfonds te stichten. Er wordt besloten dit aan de orde te stellen op de volgende ledenvergadering en het daarna weer aan de orde te stellen.


6 maart: De organist hanteert in lange voorspelen in de tussenzang. Er wordt afgesprken of met de organist kan worden overlegd dit voorspel weg te laten.


18 april: Behandeling ingekomen brief van Valckx & Vercouteren. Er wordt besloten prijsopgave te vragen.


9 juli: Er wordt besloten een Orgelfonds in te stellen en een offerblok voor dit doel bij de ingan van de kerk te plaatsen. Om een begin te maken met het fonds wordt er direct gecollecteerd in de kerkeraad en kan de opbrengst van F 6,50 worden ingeboekt.


10 november: De toestand van het orgel laat te wensen over en er wordt beslooten Meek uit Assen hier naar te laten kijken.Ook wordt besloten stoelen aan te schaffen voor de organist en de "pomper".


9 december: Meek komt binnenkort naar het orgel kijken. Men is er nog niet in geslaagd goede stoelen te vinden voor organist en pomper.


1942: In dit jaar wordt een pneumatisch orgel aangeschadt van de fa. Spiering met 1 manuaal. (02)

5 januari: Het aankopen van stoelen bij het orgel is nog niet gelukt. De vergoeding voor de orgelpompers mag worden benut voor de aanschaf van de stoelen.


2 februari: Aankoop stoelen rond.


2 maart: In de volgende vergadering van de orgelcommissie wordt verwacht plannen te hebben voor de aanschaf van een orgel. De kerkenraad wil uitvoerbare plannen in overweging nemen.


9 april: De orgelcommissie heeft de plannen voor de aanschaf van een orgel verder uitgewerkt, maar moet nog inlichtingen inwinnen, voordat een definitief voorstel aan de orde komt.


1 juni: Plannen voor de aanschaf van een orgel worden toegelicht en de kerkenraad is het eens met de gang van zaken toto nu toe.10 juni: Er wordt besloten verder te gaan met de aanschaf van een orgel. Tot nu toe is er al F 300,=  in het offerblof verzameld.
Er zal een intekenlijst worden gestart. Mocht de intekenlijst niet de gewenste F 1500,= opleveren dan gaat de aanschaf mogelijk niet door.10 augustus: Organisten en trouwdiensten


1 september: Het aangekochte orgel blijkt moeilijk plaatsbaar te zijn in de daarvoor beschikbare ruimte. Men besluit daarom alternatief 2 te plaatsen. Dit is echter F 365,= duurder.
De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel.


Verloop aanbieding door Meek van een orgel in bezit van Reil
Op 16 mei meldt Reil aan Meek dat hij een orgel te koop heeft voor Hfl 1500,=, maar daar is ook al een gegaardigde voor. Men moet dus snel beslissen. Hij wil het orgel graag verkopen zonder montage, omdat zijn personeel is gevorderd en hij dus weinig mankracht heeft om het orgel te plaatsen.
18 mei antwoord Meek dat hij het orgel bij de kerkenraad zal aanbevelen. In de kantlijn vermeldt hij dat zijn vrouw plotseling ernstig ziek is geworden.
Op 1 juli meldt Meek aan Reil dat hij aan de kerkenraad van Drijber heeft gemeld dat het aangeboden orgel inmiddels is verkocht. De kerkenraad is echter nog wel ge´nteresseerd in een ander orgel. Ook meldt hij dat de beantwoording van de brief van Reil lang heeft geduurd omdat zijn vrouw ondertussen is overleden.
6 juli condoleert Reil Johan Meek allereerst met het verlies van zijn echtgenote. Het orgel dat Meek op het oog had voor Drijber is inderdaad verkocht naar de Gereformeerde kerk van Zalk. Reil heeft nog een ander mechanisch orgel staan. Dit moet echter eerst worden gereviseerd, maar zal vermoedelijk wat goedkoper uitkomen.
9 juli schrijft Meek aan Reil dat hij naar Heerde wil komen om het door Reil aangeboden orgel te zien.
Op 29 juli meldt Meek aan Reil dat de orgelcommissie belangstelling heeft voor het orgel dat Reil aanbiedt en het graag wil zien en horen. Ook vraagt hij of het mogelijk is de Bourdon 16' doorlopend te maken
Op 5 augustus meldt Reil aan Meek dat het bijplaatsen van een Bourdon 16' Hfl 420,= gaat kosten.
Muziekhandel Meek uit Assen meldt op 26 september aan orgelmaker Reil dat hij achter het net heeft gevist bij deze opdracht. Toen Meek ziek was heeft Spiering zijn aanbieding weten door te drukken.
Op 10 oktober vraagt Meek aan Reil aanvullende gegevens over het orgel dat was bestemd voor Drijber. Misschien is er nog een andere koper. (03)

30 november: Verslag van de ingebruikname van het nieuwe Spiering-orgel. Dhr. Sijbe Welmers (1901-1958)(vader van de componist en organist Jan Welmers) uit Zuidlaren demonstreert het orgel.
Gememoreerd wordt dhr. Gansekoele, die meehielp bij de opbouw van het orgel in de kerk.
1943 (02)
16 juni De schuld voor het orgel is bijna afgelost.


2 augustus: Het restant van de schuld voor het orgel wordt in zijn geheel afgelost.


1944 (02)
1 mei: Vergoeding huwelijksdiensten geregeld.Foto W. Blokland (04)

1969: Luuk Oosterhuis uit Groningen vervangt een strijker door een sesquialter.

1985/86: Nijsse wijzigt het orgel in een mechanisch instrument met hoofdwerk, nevenwerk en vrij pedaal. Er wordt een koppelklavier aangebracht. Het pijpwerk van het bovenklavier is compleet nieuw. Op het hoofdwerk wordt een nieuwe mixtuur geplaatst. Ook de subbas 16' op het pedaal is nieuw.


Klik op de afbeelding voor een grotere foto

Dispositie:

Manuaal I   Manuaal II Manuaal III   Pedaal  
Bourdon 16' Koppelklavier Roerfluit 8' Subbas 16'
Prestant 8'   Fluit 4'    
Holpijp 8'   Nasard 2 2/3'    
Octaaf 4'   Fluit 2'    
Octaaf 2'   Terts 1 3/5'    
Quint 1 1/3'   Tremulant      
Mixtuur II-III          

 Bronvermelding:
  1. www: http://reliwiki.nl/index.php/Drijber,_Berkenweg_14_-_Gereformeerde_Kerk.
  2. Drents Archief: 0415 - Gereformeerde Kerk te Drijber 1. Archief van de kerkenraad 1.1. Stukken van algemene aard Notulen, 1939-1961; 2 delen 1. 1939-1951
  3. Archief Reil
  4. Archief Jaap Brouwer, Winsum