Elim, Gemeente des Heeren

Volgens Het Orgelblad uit november 1960 levering van een mechanisch Spanjaard-orgel aan Elim.
Er wordt geen nadere locatie genoemd. (01)

Noten:

  1. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39