Elim, Hervomde kerk (Elim heette vroeger Hollandscheveld ZO of Dwarsgat)


Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 17 november 2021

 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Plenum + Bourdon 16'
 - Friedrich Schmoll (....-1792): Moderato Registratie: Viola da Gamba 8', Holpijp 8' later + Prestant 8'

1917: Bouw van de kerk als men een anoniem legaat krijgt van f 30.000,-
Vooraf aan deze kerk was er al een kleine kerk gesticht in 1867. Als Marinus van Leeuwen in 1871 uit Elspeet zich in Dwarsgat vestigt als hulpprediker krijgt de kerk langzamerhand de naam VanLeeuwenkerkje. Na zijn dood in 1877 functioneert zijn zoon Didericius van Leeuwen als hulpprediker. De kerk is van de Lederboeriaanse (05) richting. Als Deciderius in 1917 overlijdt wordt de kerk in 1920 omgebouwd als woonhuis en later gesloopt. Of er in de kerk een orgel stond is onbekend. (04)


Oude ansichtkaart


Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk, 5 oktober 1917

1925: Aktie gestart om een orgel in de kerk te plaatsen

Weekblad van de Nederlands Hervormde kerk 22 mei 1925

1931:

Provinciale Drentsche en Asser courant 21-09-1931

1932: Orgel met mechanische tractuur door Bakker & Timmenga. Op het orgel staat een opschrift wat als volgt luidt:
"Door arm en rijk gespaard,
door jong en oud vergaard
op dankdag onze God gewijd
tot roem van zijne Heerlijkheid
".Tekeningen uit het archief van Bakker & Timmenga Rechtsonder aan de tekening staat: 'Dit klavier ook voor Elim HG 1932 alleÚn onderklavier (Klik op de afbeelding voor een vegroting)Tekening uit het archief van Bakker & Timmenga (Klik op de afbeelding voor een vergroting)Tekening uit het archief van Bakker & Timmenga (Klik op de afbeelding voor een vergroting)Advertentie uit het tijdschrift "Het Orgel" van februari 1925


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-01-1937
op deze trouwdag van prinses Juliana en prins Bernhard werden vele feestelijkheden georganiseerd in veel Drentse dorpen.
Regelmatig is de plaats van semenkomst de kerk met als sprekers dominees, burgemeesters, onderwijzers etc.

In de administratie van Bakker & Timmenga staan de onderhoudsgegevens genoteerd tussen 1932 en 1943.
Het orgel werd geleverd voor f 3.345,- Er werd een eerste betaling gedaan van f 2.000,- en daarna werd het orgel in deze periode afgelost met bedragen van f 130,- vermeerderd met rente.
De stembeurten kosten f 20,- In 1939 een uitgave van f 161,- en in 1942 van f 182,- (06)

In de administratie van 1951 tot 1969 staan er diverse stembeurten en in 1959 een herstel van doorgtescheuren in de windlade. In 1965 worden 54 kleilbalgjes vernieuwd en gestemd voor f 398,03 en in 1969 wordt de widnlade beplakt met leer en wordt er gestemd voor f 350,56

1981: Restauratie van de windlade door Bakker & Timmenga.


Foto: Roelof Kooiker Klik op de foto voor een grotere afbeelding


Foto's: Geert Jan Pottjewijd (2021)

 Dispositie:

Hoofdwerk   Pedaal  
Bourdon 16' Bourdon 16' 
Prestant 8    
Viola 8'    
Holpijp 8'    
Octaaf 4'    
Fluit 4'    
Woudfluit 2'    
Mixtuur      
Trompet 8'    

2017: Groot onderhoud door Bakker & Timmenga. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
 - Pneumatiek van de Bourdon 16' trasnmissie van het pedaal wordt vernieuwd
 - Nieuwe leermoeren
 - Schoonmaak
 - Houtwormbestrijding
 - Conducten vervangen, die corrosieschade hebben
Ingebruikname bij het 100-jarig bestaan van de kerk (03)

Fotoreportage Roelof Kooiker 27 juni 2017

Bronvermelding:

  1. Tijdschrift: De Mixtuur 38, maart 1982 Blz. 299
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Elim,_Dorpsstraat_23_-_Hervormde_Kerk
  3. E-Mail van Henk Heideveld juli 2017
  4. Boek: Albert Metselaar, Het ontstaan van Elim, Culturele vereniging Elim, 1986
  5. Ontstaan vanuit ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863). Hij maakte bezwaar tegen de onderwerping aan de reglementenbundel van 1816 in de Nederlandse Hervormde Kerk en het zingen van gezangen in de kerk. Aanvankelijk zocht hij aansluiting bij de Afscheiding, maar nog in hetzelfde jaar 1841 koos hij ervoor om zelfstandig te blijven. Ledeboer wilde namelijk in tegenstelling tot de Afgescheidenen geen erkenning bij de rijksoverheid aanvragen.
  6. Historisch Centrum Leeuwarden 1631 Orgelfabriek Bakker en Timmenga B.V. te Leeuwarden, 1880-1969
Detailfoto's klaviatuur door Roelof Kooiker d.d. 25-04-2021 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)Foto: Geert Jan Pottjewijd (2021)