Emmen, Hervormde kapel


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-07-1900

1926
: Nieuw pneumatisch orgel door de fa. A. Standaart te Schiedam.
De Mixtuur nr. 20 februari 1977: gedeelde registers

Dispositie:

Manuaal   Pedaal  
Zacht gedekt 16' Subbas 16' (transm.)
Prestant 8'    
Viola d'amore 8'    
Roerfluit 8'    
Aeoline 8'    
Voix Celeste 8'    
Orkestfluit 4'    
Melofoon 4'    
Cor de nuit 2'    
Engelse hoorn 8'    

Pedaalkoppel en tremulant


De standaard 17-11-1925


Provinciale Drentsche en Asser courant 04-06-1926


Tekening van het orgel door Jan Vissering (1933-2017) (07)


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-09-1927


19xx: Wijzigingen aan het orgel volgens een dispositie-opgave uit bron (04)
Opgetekende dispositie:

Manuaal   Pedaal  
Bourdon 16' Subbas 16' (transm.)
Prestant 8'    
Gamba 8'    
Roerfluit 8'    
Melaphon 4'    
Orkestfluit 4'    
Quint  2 2/3'    
Nachthoorn 2'    
Engelse hoorn 8'    

1955: Brief 20 december van Dr. J.W. Doeve aan de Hervormde Orgel Commissie (HOC). De kerk vraagt via hun predikant Ds. H.C. Kranendonk zijn advies omtrent het orgel in de kapel. Lambert Erné kent dit orgel al vanwege NCRV-ervaringen. Toch zal een formeel bezoeken dienen te worden afgelegd.
Op 22 december een brief van de HOC. Erné en Hülsmann zullen contact opnemen voor een bezoek. De kosten van dit onderzoek bedragen f 35,-
Brief van ds. Kranendonk aan de HOC. Er is in 1949 ook al een rapport opgesteld over het orgel. DE toestand is sindsdien niet beter geworden. Erné heeft het orgel in het voorjaar van 1955 bespeeld voor een radio-uitzending. De eerste fase van het onderzoek zou dus overgeslagen kunnen worden. (06)

Orgeladvies vanuit de Orgelcommissie van de Hervomde kerk

Bijlagen van de Handelingen der Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1956

1956: Brief van de HOC aan ds. Kranendonk dat het rapport uit 1948 inderdaad nog relevant is. Het orgel heeft als fabrieksorgel van slechte kwaliteit afgedaan. Alle gebreken behoeven niet opnieuw te worden opgesomd. Een nieuw orgel zal tenminste 18 stemmen moeten hebben. Dit ziou ca. f 40.000,- moeten kosten exclusief de orgelkas. Voorgesteld wordt een orgel met Hoofdwerk en Rugwerk. Het pedaal kan worden opgesteld in de hoofdwerkkas. Het orgel kan het beste worden opgesteld op de galerij tegenover de kansel. Dit is akoestisch de beste plaats. Deze galerij zal dan wel versterkt moeten worden. Voorgesteld wordt een orgelreis te maken voor het bekijken van orgels van diverse orgelmakers.. Voorgesteld is al een ontmoeting op 15 februari in het berghotel te Amersfoort.
Te bekijken orgels: Amersfoort Bergkerk, Spakenburg Gereformeerde kerk, Marknesse Hervormde kerk en Meppel Grote kerk.
Op 9 februari een brief van de Orgelcommisie van de Kapel aan de HOC. Voorlopig kan er gezien de kosten voorlopig nog geen sprake zijn van een nieuw orgel. Het orgel moet vervangen worden, maar eerst dient er te worden gezorgd voor meer financiën.
Ook wordt er door de kerk onderzoek gedaan naar een minder kostbare oplossing. De orgelreis van 15 februari wordt afgezegd en de kerk neemt weer contact op, op een geschikt moment. (06)


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-03-1959

1960: Op 23 januari worden offertes (mechanisch en electrisch) door de adviseur Sjouke van der Kooi (Leraar schoolmuziek aan de Chr. Kweekschool) aangevraagd bij verschillende orgelmakers. Op 26 januari antwoord van Reil. Een mechanisch orgel kost 1900 tot 2200 gulden per stem. Voor een electrisch orgel 1800-2000 gulden per stem. De levertijd vanaf de opdracht is ca. 10-12 maanden voor een orgel met 17 stemmen. 19 februari schrijft adviseur een brief aan Reil met het plan om op 24 februari de werkplaats van Reil te bezoeken. Ze vragen welke door Reil gemaakte orgels onderweg bezocht zouden kunnen worden. Op 2 maart levert Reil een offerte (blz. 01, 02, 03 en 04). (Noot: 05)

1961: Nieuw orgel door Verschueren uit Heythuysen(opus 528) (01) met een mechanisch toetstraktuur en een electrische register-tractuur.
Adviseur was Sj. van de Kooi. Ingebruikname op 2 juni 1961. Bouwkosten F 38.200,= (04)

Foto links:  http://www.kerkeninbeeld.nl Foto rechts: Stichting Orgelcentrum nr. 1325

Dispositie:
Hoofdwerk   Zwelwerk   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16' 
Roerfluit 8' Quintadena 8' Baarpijp  8'
Octaaf 4' Prestant 4' Quintbas 5 1/3'
Koppelfluit 4' Roerfluit 4'  Koraal 4' 
Nasard 2 2/3' Spitsfluit 2'    
Superoctaaf 2' Larigot 1 1/3'    
Mixtuur IV-V Scherp III-IV    
Trompet 8' Dulciaan 8'    


1996: Mankement aan het orgel.

Nieuwsblad van het Noorden 1996 (03)

2018: 60-jarig jubileum van de organist Reint Elling.

Dagblad van het Noorden d.d. 18 september 2018. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Bronvermelding:

  1. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php/Emmen,_Kapelstraat_63_-_De_Kapel
  3. E-mail van Frits Kaan d.d. 3 januari 2015
  4. Boek: 75 jaar Kapel - Uitgave Hervomde wijkgemeente Kapel Emmen - 1998
  5. Archief Reil
  6. Archief Lambert Erné - Universiteit Utrecht
  7. Archief Jaap Brouwer


emmen04a.jpg (34870 bytes) emmen04b.jpg (29575 bytes)
Foto's Wieger van Asperen Klik op de foto voor een vergroting

Organisten
:
1952-1980: V. Akkerman en Co Manrho
1980-....: mevr. J.A. Harmsen-Bos
1980-....: Co Manrho en R. Elling