Emmen, Hervormde kerk "De Voorhof" in de wijk Angelso
 
Foto Wim Verburg (02)

1961: De Bouw- en restauratiecommissie van de Hervormde kerk schrijft op 2 februari aan de Hervormde Orgelcommissie (HOC) dat de Hervormde kerk van Emmen van plan is een nieuwe kerk te bouwen.
Op 9 februari biedt de HOC zijn diensten aan en stuurt een circulaire. (07)
In een document met overwegingen door predikanten wordt als plek voor het orgel genoemd een 'zangerskoor' tegenover het liturgische centrum en een plek op de begane grond naast het liturgisch centrum. De akoestiek moet gunstig zijn voor kerkmuziek. (08)

1962: In een begroting voor de bouwkosten van de kerk d.d. 20 augustus wordt f 10.000,- uitgetrokken voor een orgel met als omschrijving 'standaard positief'.
Op 13 december stuurt de architect van de kerk een advies d.d. 10 december van de Orgelcommissie van de Hervormde Kerk door naar het bureau van de Hervomde kerk in Emmen. Het advies van de orgelcommissie is gebaseerd op een ontwerp van de kerk. De Commissie vindt de kerk te laag en de plek voor het orgel biedt alleen ruimte voor een viervoets positief. Het is van belang vroegtijdig een orgeladviseur aan te stellen.
Op 14 december geeft de architect aan dat de gebruikte materialen in de kerk voldoen aan de eisen van de Orgelcommissie van de Hervomde kerk. Is de kerk tevreden met een viervoets positief. De architect heeft al een s contact gehad met orgelmaker Mense Ruiter. (08)

1964
: In een document van 13 april 1964 wordt overwogen om het orgel van de Zeihuuv over te plaatsen naar de nieuw te bouwen kerk in Angelslo. Men vindt echter dat de wijkkerk zelf voor de financiering van een orgel moet zorgen.
Op 16 april doet muziekhandel Tonika uit Emmen een voorstel voor een demonstratie van het elektronische Philicordia-orgel. Met een goed versterker-installatie zou het instrument geschikt zijn voor de kerk.
De firma Rijken & De Lange uit Rotterdam komt in november met een voorstel voor een elektronisch Dereux-orgel. (08)
Op 31 december worden F.G. Geertsema en W. Trots benoemd tot organist. (09)

1965/1966: De kerk wordt op 24 januari in gebruik genomen. Zie uitnodigingsbrief.

Links: onbekende courant Rechts Emmer Courant 23 december 1964 (Klik op de afbeelding voor een vergroting)  (08)

Het bestek van Vierdag voor een nieuw orgel dateert van 7 december 1965. De prijs bedraagt f 14.500,- te betalen in twee termijnen. Oplevering zal plaatsvinden voor 1 juli 1966.
Niet inbegrepen bij de kosten zijn: verblijfkosten orgelmakers, aanleg elektra en hulp bij het takelen van onderdelen in de kerk.
Op 5 januari 1966 wordt het bestek van Vierdag geaccordeerd. De eerste termijn is al betaald.
Op 15 februari dankt Vierdag voor het verlenen van de opdracht. (08)
 
Manuaal   Pedaal
Holpijp 8' Aangehangen
Prestant 4'  
Roerfluit 4'  
Ocaaf 2'  
Mixtuur II  

1967: Op 29 mei meldt de organist dat de Roerfluit 8' niet goed functioneert. Aan Vierdag wordt gevraagd of het klopt dat hij geadviseerd heeft het orgel op de begane grond te plaatsen vannwege de droge lucht. (08)

1992: Op 10 april adviseert de hervormde Orgelcommissie of het mogelijk is het orgel van de Angeluskerk over te plaatsen naar De Voorhof en het orgel van de Voorhof naar de Schepershof te Bargeres. (04)

1993: Er wordt op 8 juni aan Reil gevraagd na te denken over het verplaatsen van het orgel uit De Voorhof na de Schepershof in de Bargeres.
Reil beantwoord deze vraag na een bezoek aan de Voorhof en de Angeluskerk op 11 augustus. De brief dateert van 12 augustus.
het orgel is technisch in goed staat, maar nogal hard geïntoneerd vanwege de grote kerkruimte. Voor de huidge kerk is het eigenlijk te klein.
Voor de verplaatsing naar de Schepershof raadt Reil aan het links van het liturgisch centrum te plaatsen. Het orgel moet worden geherintoneerd vanwege de heel andere ruimte. (04)

2009: Verkoop van kerk de Voorhof in Emmen mislukt
De verkoop van kerkgebouw de Voorhof in de Emmer wijk Angelslo is mislukt. Dit constateert kerkrentmeester Rolf Mulder van de Protestantse gemeente Emmen. De Voorhof stond, net als kerkgebouw de Schepershof in Emmerhout, in de aanbieding. Beide gebouwen maken deel uit van de wijkgemeente Emmen-Oost, die door de ontkerkelijking koos om samen in één kerk verder te gaan. Welke kerk dat moet worden is nog onduidelijk, vandaar dat beide panden in de verkoop gingen. Volgens Mulder is alleen voor de Voorhof serieuze belangstelling geweest. Onlangs haakte de laatste serieuze kandidaat, een ingenieursbureau, af. De verkoop is daarom in elk geval voorlopig stilgezet. (01)

2012: Laatste kerkdienst.

2014: Het orgel van de Voorhof is verkocht aan een kerkgemeenschap in Mexico, Santuario de la Virgen de los Remedios
Vorige week is de heer Gustavo Delgado hier in Emmen geweest, heeft het orgel bespeeld en de koop definitief gemaakt.
Inmiddels hebben we al een voorschot van 50% ontvangen. De verkoopprijs was 7000 euro.
Ongeveer het bedrag waar het destijds voor aangeschaft is.
Hierbij een link naar de kerk in Mexico.
Het orgel zal voornamelijk worden ingezet als een les orgel, maar ook als kerk orgel indien het andere orgel voor restauratie buiten gebruik is. Het transport zal door een nederlandse orgelbouwer worden geregeld. (06)


2017: De kerk is verkocht. Er wordt een gezondheidscentrum in gevestigd. (05)

Bronvermelding:

  1. Dagblad van het Noorden begin juni 2009
  2. www: http://www.orgelsite.nl
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Emmen,_Statenweg_2_-_De_Voorhof
  4. Archief Reil
  5. www: https://www.emmen.nu
  6. www: https://www.pgemmenoost.nl/algemeen/verkoop-kerkorgel-de-voorhof/
  7. Archief Lambert Erné - Universiteit Utrecht
  8. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 299 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk aan de Statenweg in de wijk Angelslo 299 Bouwwerkzaamheden, 1961-1967
  9. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 202 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken; 1934-1965


Foto  (03)