Emmen, Hervormde kerk d' Zeihuuv in de wijk Emmermeer

1953: Bouw van het Hervormde Wijkcentrum Emmermeer d’ Zeihuuv

Ansichtkaart

1952: Plannen voor het stichten van een Hervormde wijkkerk in Emmermeer. Zie brief d.d. 7 juni 1952 en 5 september 1952. (05)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

1960: Op 12 september 1960 komt in de centrale kerkvoogdij een vraag aan de orde van de organisten van de Zeihuuv om daar een nieuw orgel te plaatsen. het huidge orgel voldoet niet.
Op 10 oktober wordt afgesproken dat de administrateur met de organisten zal overleggen omtrent de aanschaf van een tweedehands orgel.
Op 14 november wordt besloten geen tweedehands orgel of piano aan te schaffen. Voor de begroting van 1961 wordt uitgegaan van een nieuw orgel.
Op 25 november wordt besproken of het orgel van kerkkoor geschikt is voor de kerk. Als dit niet het geval is dan is er een budget van f 5.000,- tot f 7.000,- beschikbaar voor een nieuw orgel. (08)

1961: Op 9 januari wordt besloten het salaris van de organisten te brengen op f 500,- per jaar. Rouwdiensten f 7,50 en huwelijksdienst f 10,-. Voor de Zeihuuv wordt besloten een 1-klaviers Bach-orgel aan te schaffen. De kosten zijn f 6.000,- Het zal worden afgeschreven in 10 jaar.
Op 13 februari wordt geconstateerd dat het Bach-orgel van Verschueren f 1.500,- duurder dan begroot. Er wordt uitgeweken naar een Mignon-orgel voor f 5.500,-. Het Mignon-orgel is een unit-orgel. Het orgel heeft 2 basisregisters: Bourdon (68 pijpen) en Prestant (68 pijpen).
De predikanten willen het orgel graag tegen de achtermuur geplaatst zien. Dit wordt niet gehonoreerd. De zaal zou dan veel minder bruikbaar zijn.  (08)

emmen08.jpg (26229 bytes)

Hiervan is de volgende dispositie afgeleid.

Manuaal   Pedaal  
Prestant 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Gedekt  8'
Prestant 4' Koraalbas  4'
Fluit 4'    
Kwint 1 1/3' disc.    
Octaaf 2'    


1972: Op 14 februari wordt gesteld dat het bestaande orgel voor de nieuwe kerk minder geschikt is. Kan de centrale kerkenraad akkoord gaan met de aanschaf van een nieuw orgel? Men schat dat het oude orgel crca f 3.500,- zal opbrengen en dat er nog f 30.000,- aan subsidie binnen zal komen. Verschuiven van een beslissing naar een later tijdstip zal de kosten verhogen. In een kladje worden de kosten van de bouwkosten van de kerk f 480.000,- en het orgel van f 45.000,- tegenover de opbrengst van de huidige kerk en allerlei subsidie en de eigen bijdrage van de wijkkerk. Men komt dan tot een overschot van f 8.000,-
Op 17 maart meldt de centrale kerkvoogdij dat ze niet akkoord gaan met het voorstel. Het huige orgel is volgens hen krachtig genoeg voor de nieuwe kerkzaal. (06)

In dit jaar wordt een nieuwe kerk gebouwd vanwege het toenemende aantal kerkgangers.

Het orgel is niet ingetekend. (klik op de afbeelding voor een vegroting (07) Rechts een afbeelding uit een boek over de architect Nicolai (09)


Beeldbank Drents Archief


Overzichtfoto interieur vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

1976: Offerte van Vierdag d.d. 7 oktober voor de ombouw van het Verschueren-orgel. Het orgel verkeert volgens Vierdag in slechte staat. Hij stelt voor een een-klaviers mechanisch orgel met gebruikmaking van de volgende onderdelen van het bestaande orgel: voetpedaal, orgelbank, windmachine en het bestaande pijpwerk.
De nieuwe dispositie wordt dan als volgt: Prestant 4', Bourdon 8', Fluit 4', Quint 2 2/3', Gemshoorn 2', Terts 1 3/5' discant, Mixtuur II.
De prijs van dit orgel bedraagt f 43.886,-
Iets daarna stuurt mej. Koenekoop een briefje naar Hans Erné dat dhr. Hülsmann het beter vond een compleet nieuw orgel te bouwen en het bestaande orgel te verkopen. (04)

1977: De Hervormde Orgelbouw Commissie (HOC) bedankt op 4 maart Slooff Orgelbouw dat ze de kerkvoogdij van Emmen hebben geadviseerd contact op te nemen met de HOC voor de bouw van een nieuw orgel.
Op 25 oktober stuurt de HOC aan de kerkvoogdij te Emmen een rapport voor de bouw van een nieuw orgel, nadat ze aan de kerk een bezoek hebben gebracht. Het unit-orgel wordt beschouwd als een product uit de verval-periode van de orgelbouw. Het verdient echte verre de voorkeur boven een electronisch orgel. Het orgel verkeerd verder in een goede staat. Verkoop tegen een goede prijs wordt aangeraden. De plaats van het huidge orgel is de enig zinvolle locatie. Op die plek is echter alleen een 4-voets positief mogelijk. Voor een dergelijk positief denk men aan een prijs tussen de f 55.000,- en f 75.000,- Aangeraden wordt een adviseur in de arm te nemen zoals bv. Jan Jongepier, Hans Erné of Klaas Bolt. (04)

1978: Op 16 maart meldt de HOC dat dhr. Hans Erné bereid is om als adviseur op te treden. De kerkvoogdij heeft al contacten gehad met Slooff, Verschueren en Vierdag.
Op 18 september schrijft de Kerkvoogdij aan Hans Erné dat ze een Johannes-orgel opus 40 hebben aangeschaft. Een pijporgel was financieel onhaalbaar. (04)

Orgel verkocht naar Nieuw-Roden, waar het wordt geplaatst door Mense Ruiter

1978-1999: Er wordt gebruik gemaakt van een electronisch orgel.

Beeldbank Drents Archief

1996: Problemen met het orgel

Drentse Courant 1996 (03)

1999:  Er wordt besloten samen te gaan met de Gereformeerde Ichtuskerk in Emmermeer De Zeihuuv wordt opgegeven.

2000: Per 1 januari vindt de fusie met de Ichthuskerk plaats en wordt het gebouw gesloopt. De klokkentoren van de Zeihuuv wordt geplaatst voor de Ichthus kerk.

Bronvermelding:
  1. Tijdschrift: Het Orgelblad 1961 7/8 Blz. 117
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php/Emmen,_Nijkampenweg_73_-_D'_Zeihuuv
  3. E-Mail van Frits Kaan d.d. 3 januari 2015
  4. Archief Lambert Erné - Universiteit Utrecht
  5. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 291 Stukken betreffende de bouw van een wijkcentrum aan de Nijkampenweg in de Emmermeer; 1952, 1953
  6. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 301 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk in de wijk Emmermeer Voorbereiding, 1960-1972
  7. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 305 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk in de wijk Emmermeer Bouwtekeningen, 1970, 1972
  8. Drents Archief: 0352 Nederlands Hervormde Gemeente Emmen 198 Register houdende notulen van vergaderingen van de kerkvoogden en notabelen, 1939 mei - 1963 juni, en van de kerkvoogden, 1960 juni - 1963 mei.
  9. Boek: Albert Gielen, A.C. Nicolai (1914-2011) - Bouwstenen voor een moderne woonomgeving, Rotterdam: Nederlands Architectuurinstituut (NAi), 2004