Emmercompascuum, Gereformeerde kerk

De Gereformeerde kerk van Emmercompascuum is gesticht op 15-11-1894. Het kerkgebouw werd in 1900/1901 gebouwd.


Foto (06)

1911: De voorzanger kreeg een bedrag van 10 gulden. Er is dus nog geen orgel. (01)


Emmer courant 18-05-1918

1912: Plannen voor de aanschaf van een orgel kopen voor 500 gulden, maar dit was te duur en ging dus niet door. Toen werd er een haan op de kerktoren gekocht voor 4 ½ gulden. (01)

1918: Nieuw pneumatisch orgel door Standaart. Ingebruikname op 23 mei 1918. (02) Aanschafprijs: 2500 gulden. De organisten moesten zelf voor een orgeltrapper zorgen. Hij kreeg 5 gulden per jaar. (01)

Dispositie: (02) Deze dispositie stamt zo goed als zeker uit een latere tijd. Zeer waarschijnlijk na 1950.

Manuaal   Pedaal  
Prestant 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Quintadeen 8'
Fluit 4' Nachthoorn 4'
Octaaf 4'    
Octaaf 2    
Mixtuur 1 1/3'    
Trompet 8'    

Informatie uit "De Mixtuur" nr. 20 februari 1977:
1918: Nieuw pneumatisch orgel door Standaart. In gebruikname op 23 mei 1918.
Orgel met 640 pijpen, waarvan 42 sprekende pijpen in het front. Windvoorziening: "bascule trapbeweging".

Dispositie:

Manuaal   Pedaal  
Bourdon 16' Subbas 16'
Prestant 8'    
Viola 8'    
Céleste 8'    
Roerfluit 8'    
Fluit dolce 4'    
Octaaf 4'    
Woudfluit 2'    
Mixtuur IV    
Trompet 8'     

Koppeling Manuaal-Pedaal
Oktaafkoppel
4 combinatieknoppen


Emmer Courant 05-02-1921

1957: Uit Nieuwsblad voor het Noorden, 2 maart 1957
In een bijzondere dienst nam gisteravond de Geref. Kerk te Emmer-Compascuum het in enige maanden geheel gerestaureerde kerkgebouw opnieuw in gebruik. Voor deze dienst, waarin de plaatselijke predikant ds. W. v.d. Zwaan voorging, bestond niet alleen een grote belangstelling van de zijde der leden doch ook van de zijde der zusterkerken en de Ned. Herv. Gemeente. In zijn toespraak bracht ds. W. v.d. Zwaan namens de Geref. Kerk grote dank aan de Ned. Herv. Gemeente voor de ontvangen gastvrijheid in hun kerkgebouw, waar tijdens de verbouwing de diensten werden gehouden. Ondanks uw gastvrijheid en bijzondere medewerking, moet u het ons niet kwalijk nemen, dat wij blij zijn weer thuis te zijn, aldus ds. Van der Zwaan. De predikant — die binnenkort deze gemeente gaat verlaten — bracht vervolgens grote dank aan de leden voor hun offervaardigheid, waardoor de verbouwing mogelijk werd. Hoewel wij enige tegenslagen moesten incasseren bezitten wij thans een kerkgebouw dat de toets der kritiek kan doorstaan, een gebouw waarop wij trots mogen zijn en waarin zo God wil, veel zegenrijk werk mag worden verricht en het Woord Gods mag worden gepredikt. Verschillende sprekers voerden verder nog het woord. Als een nieuw kerkgebouw Men sprak over het gerestaureerde kerkgebouw, gedurende de bijzondere dienst, doch beter kan men spreken van een nieuw kerkgebouw. Via grote ramen straalt het licht naar binnen. Frisse kleuren sieren het gebouw van binnen. De kansel met daarboven het kruis is stijlvol. Het orgel bevindt zich thans achter in het gebouw. Zoals gewoonlijk bij deze gelegenheden ontving ook de kerk een aantal cadeaus van de aan de kerk verbonden verenigingen. Bijzonder was dat van de jongensclub Samuel die uit de opbrengst van oud papier de verlichting in de kerk aanbood.

1968?: Bouw van ‘De Bron’.
Alleen de kas van het orgel met frontpijpen wordt over geplaatst naar de kerk. Achter het front werden de boxen van een electronisch orgel geplaatst.


Foto in de kerk van 1968 http://www.kerkeninbeeld.nl

1973/1985: Samenwerking met Emmererfscheidenveen. In 1985 komt een intentieverklaring van de beide kerken om samen te werken.


Foto: (07)

1994: Viering van het 100 jarig bestaan. Emmererfscheidenveen en Emmercompascuum gaan kerken in 1 kerkgebouw aan het Hoofdkanaal.

2009: Fusie Hervormde en Gereformeerde kerk als Protestantse Kerk in het vernieuwde kerkgebouw aan de Runde.

2010: De kerk wordt verkocht en daarna in 2014 gesloopt. Het orgel is nu volledig weg. De frontpijpen zijn verkocht aan een orgelliefhebber uit Brabant. Het electronisch orgel is verkocht naar iemand op de Veluwe. (03)

Bronvermelding:
  1. Website PKN Emmercompascuum: http://emmer-compascuum.protestantsekerk.net
  2. Informatie archief dhr. van der Kleij.
  3. E-Mail van Ben Smit d.d. 6-5-2010
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Emmer-Compascuum,_Hoofdkanaal_Westzijde_9_-_Gereformeerde_Kerk
  5. www: www.standaart-orgels.nl
  6. www: http://reliwiki.nl/index.php/Emmer-Compascuum,_Hoofdkanaal_Westzijde_9_-_Gereformeerde_Kerk_(1901_-_1957) (oude kerkgebouw)
  7. E-mail d.d. 03-05-2007 van Harm xxx


Foto (04)


Foto (04)