Fort, EvangelisatiekapelProvinciale Drentsche en Asser courant 29-12-1931