Gasselte Hervormdekerk

Het witte kerkje ligt niet in het midden van het dorp maar aan de rand van de es. In 1964 werden op de noordmuur de moeten van twee muraalbogen gevonden en daarna zichtbaar gelaten in de pleisterlaag. De vorm van deze bogen doet koepelgewelven vermoeden van het romano-gotische type en mogelijk stamt het oudste deel van het muurwerk dan ook de tweede helft van de 13de eeuw. De kerk werd later vele malen hersteld, verbouwd en gewijzigd. Het smalle spitse venster in de noordmuur is reeds in de gotische periode door de muraal heen gebroken. Waren de gewelven toen ingestort of zijn ze nooit uitgevoerd? Na herstel in 1637 en 1647 werd in 1787 een torentje gebouwd met houten leien (dokken) aan de zijkanten. Het verving een klokkenstoel. De steen die hieraan herinnert is merkwaardigerwijs in 1957 van de westgevel (waar hij hoort!) naar de noordzijde verplaatst. In 1851 werd de kerk bepleisterd. In 1957 werden torentje en muren gerestaureerd, waarbij de grote rondbogige vensters uit 1787 (?) gehandhaafd zijn.

In 1964 is het interieur hersteld. Daarbij zijn de banken door stoelen vervangen, waardoor een vriendelijker en speelser inrichting ontstond. De preekstoel met gesneden omlijsting van de panelen stamt uit het midden van de 17de eeuw. Uit het einde van die eeuw dateren de avondmaalstafel, de smeedijzeren stander voor het doopbekken en het zware offerblok

Bronvermelding:

  1. Dr. Regn. Steensma Lang de oude Drentse kerken (1977) ISBN 90 246 4213 2 (Bosch & Keuning - Baarn)Foto uit Reliwiki