Gieten Bethlehemkerk


1953: In dit jaar werd een bakkerij aangekocht. De bakkerij werd omgebouwd tot kerkzaal en de woning werd kosterswoning. De winkel werd verhuurd. (02)


foto's (02)

1961: Het orgel voldoet al langere tijd niet meer en er zijn op spontane wijze gelden verzameld voor de aanschaf van  een nieuw "elektrisch windorgel". Misschien wordt hier een pedalion bedoelt?
Het bedrag kon in één keer worden betaald.
In een speciale samenkomst is het officieel in gebruik genomen en ‘beproefd’. (03)


(01)

1986: Het woonhuis werd verbouwd tot kerkzaal.(02)

2020: Kerk gesloten. De laatste dienst was op 27 december 2020 (03)

Bronvermelding:

  1. www: http://reliwiki.nl/index.php/Gieten,_Schoolstraat_23_-_Bethlehemkerk
  2. Boek: G.J. Kok Vaak was het ploegen op de rotsen blz. 221 en 223
  3. www: https://gereformeerdekerken.info/ (03-01-2022) Centraal Weekblad ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland 2 september 1961