Gieterveen Vrijzinnig Hervormde kerk


Foto (02)

Er is ooit een harmonium aanwezig geweest. (02)

Bron: http://reliwiki.nl/index.php/Gieterveen,_Broek_2_-_Het_Kleine_Kerkje

2007: Kerk Gieterveen kan worden opgeknapt. De Stichting Oude Drentse Kerken ontvangt een Europese Leadersubsidie én een provinciale bijdrage voor het opknappen van de kerk in Gieterveen.
De restauratie van de in 1924 gebouwde kerk is belangrijk omdat de kerk een mooi voorbeeld is van een `vervenerskerk' in Drenthe. Het heeft een sobere traditionele bouwstijl. Bijzonder element is het kunstwerk boven de kansel: glas-in-lood met gebrandschilderd glas van Joop de Groot met witte duif en de Alpha- en Omegatekens. De kerk was in gebruik door de Vrijzinnig Hervormde kerkgemeente van Gieterveen.
Eind 2004 werd de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Drentse Kerken die het een nieuwe functie wil geven. Na restauratie zal de kerk dienst doen als locatie voor exposities, concerten, dorpsevenementen en monumentendagen. Verder biedt het gebouw onderdak aan cursus- en lesruimte, zoals muzieklessen, vergaderruimte en trouwlocatie. Ook blijven kerkdiensten mogelijk in het gebouw. Voor de restauratie is bijna 240.000 euro nodig. Hiervan komt 80.000 euro voor rekening van Leader en 22.500 euro uit het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. Ook de Stichting en de gemeente betalen mee aan het project. (01)

Bronvermelding:
  1. Bovenstaande informatie stond eerst ten onrecht bij de hervormde kerk van Gieterveen. Dhr. Jan de Graaf wees mij op 12 maart op deze fout.
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php/Gieterveen,_Broek_2_-_Het_Kleine_Kerkje