Grolloo Protestantse kerk

Informatie over de kerk


Ansichtkaart

Geluidsopnamen Arian van der Mark d.d. 23 juli maart 2017
 - J.S. Bach (1685-1750)
Preludium en fuga in  g-moll BWV 558 (En van de kleintjes)
 - Arian van der Mark: Improvisatie The church's one foundation (Liedboek 2013 nr. 968)
 - Arian van der Mark:  Improvisatie In Christ there is no East or West (Liedboek 2013 nr. 969)


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-02-1873, 18-03-1873


Provinciale Drentsche en Asser courant 06-04-1893Provinciale Drentsche en Asser courant 30-03-1904

1919: Voor het eerst gezongen met begeleiding door een harmonium. Daarvoor maakte men gebruik van een voorzanger.


Provinciale Drentsche en Asser courant 21-02-1925

193x: Johan van Meurs noteert de gegevens van het orgel in zijn dispositiecahier


Klik op de afbeelding voor een vergroting
Uit het boek van Jaap Brouwer: Johan van Meurs - Een studie over een pionierend orgeladviseur

19xx: De foto hieronder is van een onbekende datum.
Dit, zeer waarschijnlijk loze pijpenfront, verbergt waarschijnlijk het hierboven genoemde harmonium of een opvolger daarvan.

Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-02-1946

1949: Nieuw orgel in de kerk. Gezien de zeer korte voorbereidingstijd is het waarschijnlijk een harmonium of misschien een tweedehands pijporgel.


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-10-1949, 02-01-1950


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-01-1950


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-11-1952


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-09-1953 (klik op de afbeelding voor een vergroting)

1975: In de bouwvergadering van 28 oktober 1975 wordt afgesproken om bij de rijksdienst te informeren of er een overcompleet orgels voor Grolloo beschikbaar is. (08)

1976: Op 29 januari schrijft het Bureau Monumentenzorg aan het provinciale college van toezicht van de Hervormde Kerk dat de Hervormde orgel Commissie niet betrokken is bij de orgelplannen van Grolloo. Het plan is in de haast opgemaakt en bevat veel onvolkomenheden.
In de bouwvergadering van 5 april wordt de aktie van het vorige jaar herhaald.
In oktober/november 1976 komt een advertentie in De Orgelvriend aan de orde. later wordt er geconstateerd dat er geen geld is voor aanschaf. Er is al een tekort op de kerkrestauratie. (08)

1983: Mense Ruiter (MR) verplaatst het interim-orgel van de Jozefkerk uit Assen naar Grolloo. Dit orgel werd oorspronkelijk in 1934 gebouwd door van Leeuwen uit Leiderdorp voor de kapel van "Licht en Kracht" in Assen. Daarna deed het vanaf 1967 dienst in de Jozefkerk in Assen. Het werd in Assen geplaatst door de fa. Koch die ook het orgel van de Jozefkerk zou restaureren.


Foto Geert Jan Pottjewijd Klik op de afbeelding voor een vergroting (04)


Tekening door Jan Vissering (1933-2017) (05)


De Mixtuur nr. 44 Kroniek

Dispositie:
Manuaal C-g3 Pedaal C-d1
Bourdon 16' Subbas 16' 
Prestant 8'    
Roerfluit 8'    
Viola da Gamba 8'    
Octaaf 4'    
Woudfluit 2'     
Cornet IV discant    
Mixtuur III bas    
Cor Anglais 8' bas/discant    
Tremolo, Koppel en vaste combinaties P-MF-F. (01)
De discant van de Cor Anglais geeft geen geluid. (vergeten te kijken of het pijpwerk wel/niet aanwezig is) (04)


Foto Geert Jan Pottjewijd (04)

1999: MR repareerde een mankement in het relais van de speeltafel. (07)

2000: Op 6 september schrijft MR dat ze op 25 augustus hebben geprobeerd een storing te verhelpen. De oorzaak was een poreus geworden balgje. Om dit euvel te verhelpen dient echter veel demontagewerk plaats te vinden. Beter is het alle balgjes in 1x te vervangen.  Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in november. (07)

2001: Tijdens een onderhoudsbeurt constateert MR dat de windmachine in onbalans is en veel olie verbruikt. Vermoedeljk zijn de lagers versleten. Reparatie loont zich vaak niet. Beter is een nieuwe windmachine. (07)

2006: In september wordt een voorstel van MR om de Cor Anglais weer bespeelbaar te maken niet geaccepteerd omdat de organisten aangeven dit register zelden of nooit te gebruiken. Ook na reparatie zullen ze het nauwelijks gebruiken. (07)

2015: MR doet op 10 juli een voorstel om de Cor Anglais weer bespeelbaar te maken. De stemkrukken zijn zo lastig gangbaar dat stemmen zo goed als onmogelijk is. Ook zijn er veel intonatiegebreken. Het register moet naar de werkplaats worden overgebracht, schoon gemaakt en ontdaan van corrosie. Grolloo vraagt of de kosten kunnen worden gedrukt door het inschakelen van een vrijwilliger. MR geeft aan dat dit risico's geeft maar gaat het experiment aan. (07)

2021: De kerk wordt verbouwd om meer ruimte te krijgen voor culturele activiteiten. Naar schatting is een bedrag van EUR 40.000,- nodig om deze verbouwing te realiseren.
De voorste bankenrijen worden verwijderd. (06)

Bronvermelding:

  1. Info omtrent speelhulpen via E-Mail van Jaap Brouwerd.d. 29-12-2002 18:39
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php/Grolloo,_Hoofdstraat_19_-_Dorpskerk
  3. Tijdschrift: de Mixtuur 44 december 1983 Kroniek
  4. Bezoek kerk op vrijdag 12 februari 2016
  5. Archief Jaap Brouwer
  6. Contactbrief 145 - Verzamelblad voor Kerkkaartenverzamelaars
  7. Archief Mense Ruiter
  8. Drents Archief: 0913 Archief van de afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe 729 Grolloo, Hoofdstraat 19 en 21 (pastorie en NH kerk); 1974-1980


Foto Geert Jan Pottjewijd (04)