Hijken, Hervormde kerk "De Boei"

1888: In de kerkvoogdijvergadering van 13 september te Beilen wordt besloten de voorzanger van Hijken een psalmboek te geven. Het psalmboek blijft echter eigendom van de kerkvoogdij. (04)

1898: In de kerkvoogdijvergadering op 16 april te Beilen wordt besloten dat de voorzangers te Hijken, Wijster en Tiendeveen f 10,- per jaar krijgen voor hun werk. Alleen echter als hulpprediker R.J. Nijzing in de dienst voorgaat. (04)


Foto (02)

1933: Plannen voor een orgel.

Provinciale Drentsche en Asser courant 21-10-1933

1960: Opening nieuw kerkgebouw


Nieuwsblad voor Beilen 7 oktober 1960 en 21 oktober 1960

In maart schrijft de Bouw- en restauratiecommissie van de Hervormde kerk aan W. Hülsmann van de Orgelcommissie van de Hervormde kerk of men te zijnder tijd advies wil uitbrengen omtrent de plaats van een orgel en de geschiktheid van het gebouw van kerkmzuiek. Als bijlage een ontwerptekening van het gebouw. (03)

1976:
In maart schrijft de kerkvoogdij naar Assies Electronica uit Haulerwijk over hun offerte voor de plaatsing van orgels in Wijster en Hijken. In Hijken biedt met een Johannes opus 10 aan voor f 9.690,- Het harmonium kan worden ingeruild voor f 250,-. Voor Wijster een Johannes opus 15 voor f 8.475,- Het electronische orgel kan worden ingeruild voor f 1.000,-.
De kerkvoogdij heeft ook nog geïnformeerd naar een Thomas-orgel bij Koenders in Assen. De kerkvoogdij geeft de voorkeur aan een Johannes-orgel, maar ook de kosten spelen een grote rol.
Door de vrouwenvereniging werd f 2.000,- ingezameld voor de aanschaf van een orgel.
Het orgel aangeschaft op 4 juni. (05)


1978: Er staat een Johannes-orgel in de kerk. Johannes biedt een onderhoudsabonnement aan. (05)

2010: 'Een teveel aan steen' (01)
Kerkcentrum De Boei in Hijken gaat dicht. Het kerkgebouw aan De Drift wordt verkocht. Volgens Corné Selles, vicevoorzitter van de Protestantse Kerkgemeenschap Hijken/Hooghalen, is er 'een teveel aan steen'.
Hervormden en gereformeerden zijn op weg naar een fusie. Landelijk heeft die fusie geleid tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In Hijken is men bezig met een fusie tussen de hervormde kerkgemeente in Hijken en Hooghalen en de gereformeerde kerk Hijken. Tegelijkertijd moet deze protestantse kerkgemeenschap opgaan in de Protestantse Gemeente Beilen, dat nu nog een federatief verband heeft. Het wordt dan een wijkgemeente.
Op dit moment wordt er gerouleerd tussen drie kerkgebouwen in Hijken en Hooghalen. 'Drie kerkgebouwen is wat veel', zegt Corné. 'Onze kerkgemeente is zo klein geworden dat gereformeerden en hervormden in één gebouw kunnen kerken.' Kerkcentrum De Boei wordt afgestoten en men gaat samen kerken in de gereformeerde kerk De Antenne.
De ontkerkelijking heeft vele oorzaken. Corné: 'Mensen vinden tegenwoordig andere dingen interessanter en leuker. Ze geloven nog wel maar zoeken daarin hun eigen weg. De gemeenschapszin neemt daardoor ook af. De jeugd verlaat de kerk, terwijl het moeilijk is om nieuwe aanwas te krijgen.' Corné ging zelf zestien jaar lang naar De Boei. Over de verkoop van het kerkgebouw heeft hij een dubbel gevoel. 'Het is jammer om je kerkgebouw te moeten sluiten, maar het is tegelijkertijd ook een nieuwe start.'
Op zondag 24 januari zal afscheid worden genomen van het kerkgebouw met een laatste kerkdienst. In de uitnodiging aan de kerkgemeenschap staat te lezen: 'Vijftig jaar lang is er lief en leed gedeeld. Het is een huis geworden waar kinderen gedoopt zijn, waar mensen vanuit begraven zijn en waar vele erediensten gehouden zijn. Kortom, dit gebouw is vijftig jaar lang een schuilplaats voor velen geweest!'
Tijdens de officiële sluiting, komende zondag, zullen doopvont, avondmaalsattributen en de statenbijbel symbolisch naar buiten worden gedragen. De klok, geschonken door de kerkgemeente in Rutten, zal een nieuwe plek krijgen. Corné Selles hoopt stilletjes dat de gemeente het kerkgebouw koopt en er een andere bestemming aan geeft, maar het is ook mogelijk dat het gebouw wordt gesloopt en de grond bouwrijp wordt gemaakt.

Noten:

  1. Krant van Midden-Drenthe 22-01-2009 door Gerben Krolis
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php/Hijken,_Drift_5a_-_Hervormde_Kerk
  3. Archief Lambert Erné Universiteit Utrecht
  4. Drents Archief: 0314-94 Notulen van het college van kerkvoogden 1821-1934
  5. Drents Archief 0314 Nederlands Hervormde Gemeente Beilen 176 Correspondentie over de aanschaf en het onderhoud van diverse orgels; 1969-1979