Hijken Gereformeerde kerk "De Antenne"
In de kerk is nog een pijpenfront aanwezig. De herkomst van dit front en of er ooit een pijporgel achter heeft gestaan is (nog) niet bekend.

1891: 2 juli De kerkenraad praat over de voorzanger Geerts en zijn traktement (05)

1897 : 7 mei Aan de orde komt dat voorzanger A. Geerts en zijn vrouw een kind hebben gekregen dat verwekt is voordat ze waren getrouwd. Hij zou niet mee mogen doen aan het avondmaal van de volgende zondag.
8 december Voorzanger Geerts is niet gelukkig met de afhandeling van zijn schuldbelijdenis. De kerkenraad besluit de dominee en een ouderling hem te laten bezoeken om het uit te praten. (05)

1898: 11 april Voorzanger Geerts vertrekt. De kerkenraad heeft drie kandidaten waar de gemeente uit kan kiezen. (05)

1902 30 oktober De voorzanger moet de psalmen voorlezen en voorzingen. (05)

1905 Vanaf 5 januari start het proces voor een nieuw kerkgebouw dat gereed komt in 1906. Veel berichten hierover van 1905-1907. Geen info over plaatsing van een orgel. (05)


Ansichtkaart

1908: Er worden psalmborden in de kerk opgehangen. (05)

1916: Op 28 februari  en 26 april wordt er overlegd of de tijd rijp is om een inzameling voor een nieuw orgel te houden. Blijkbaar komt de inzameling niet van de grond, omdat in 1918 de voorzanger Geerts weer wordt genoemd. (05)

1918: januari Ouderling Timmermans zal voorzanger A. Geerts vragen of hij nog in staat is zijn ambt uit te oefenen. Ze niet dan zal dit in de gemeente bekend worden gemaakt en gaat de kerkenraad hem namens de gemeente bedanken voor zijn werk. Arend geerts overlijd daarna op 9 april 1918 op 60-jarige leeftijd (Burgerlijke stand Beilen) (05)

1919: 26 juni In Assen (Meek?) een geschikt  orgel te koop voor Hfl 175,= Er wordt besloten het orgel op proef te nemen voor hfl 15,- voor een periode van 3 maanden en daarna na bevind van zaken te handelen. (05) (06)

1925: In het kasboek van de kerk staat een uitgave van Hfl 10,=  voor het orgel (04)

1931 : 21 april Het orgel wordt verzekerd voor hfl 300,= 2 november reparatie orgel door Meek Assen. 9 november plaatsen van een kachel bij het orgel

1934: UItgave in het kasboek van Hfl 3,15 voor aanschaf boeken voor de organisten en de aaschaf van een bundel met naspelen. (04)

1941: 9 januari overdracht nieuw orgel (01 en 02) aan de kerkenraad en verslag van de orgelcommissie over de aankoop. (06)


Foto verzameling Marcel Pelt.

1960: In december 1960 wordt er overlegd in de kerkenraad omtrent aanschaf van een nieuw orgel. De orgelcommisie heeft inmiddels toezeggingen binnen voor Hfl 4614,=. De kerkenraad wil Hfl 2.000,= bijdragen. DE opbrengst van het oude orgel wordt ingeschat op Hfl 500,=. Daarnaast kan een lening worden afgesloten van Hfl 1500,=. Men heeft dus een budget van Hfl 8.600,= Dat is nog Hfl 8.000,= te weinig voor de aanschaf van een nnieuw instrument. Men besluit echter al wel om alvast inlichtingen in te winnen. een besluit wordt nog niet genomen. (05)

1964: Er worden planenn gemaakt om een pijporgel aan te schaffen. Hiertoe wordt op 6 mei 1964 een offerte aangevraagd bij Reil. Er worden 2 alternatieven gevraagd. Boven de kansel waar nu het loze front is geplaatst of als positief onder in de kerk.
In deze aanvraag wordt het front ook al een inmitatiefront genoemd. Het is dus de vraag of er ooit een pijporgel aanwezig is geweest.
De volgende dispositie wordt gevraagd: Prestant 8', Gedekt 8', Octaaf 4', Roefluit 4', Octaaf 2', Gedekte fluit 2', Mixtuur IV, Dulciaan 16'.
De offerte van Reil dateert van 24 mei 1965 (blz 01, 02 en 03). Plaatsing van het orgel boven de kansel wordt afgeraden, omdat dan de klank in die ruimte blijft hangen. geadviseerd wordt een positief met een subbas 16' op het pedaal. Dit zal aanmerkelijk goedkoper zijn dan de gevraagde dispositie. (03)
Het plan wordt niet gerealiseerd.

19xx: Beneden in de kerk stond een elektronisch orgel van het merk GEM. (01)

2013: Inmiddels er een nieuw electronisch orgel aangeschaft van het merk Allen. Het orgel is geplaatst op het balkon achter in de kerk. De geluidsboxen van dit instrument zijn achter het pijpenfront geplaatst.

Foto Geert Jan Pottjewijd


Foto Geert Jan Pottjewijd

Bronvermelding:

  1. E-Mail van Jacko Duker d.d. 26-5-2005
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Hijken,_Westeinde_7_-_Gereformeerde_Kerk
  3. Archief orgelmaker Reil
  4. Drents Archief: 0419 - Gereformeerde Kerk te Hijken - 1835-1979 2. Ingekomen stukken, c. 1930-c. 1965.
  5. Drents Archief: 0419 - Gereformeerde Kerk te Hijken - 1835-1979 1. Notulen van de kerkenraadsvergaderingen, 1871-1975
  6. www: https://gereformeerdekerken.info/ (04-01-2022)
  7. Tekst: Gedachtenisrede 28 maart 1935 gehouden bij de herdenking van het 100-jarig bestaan der Gereformeerde kerk te Hijken door J. E.Booy VDM


Foto (02)