Hollandscheveld, Gereformeerde kerk

Kerk
De Gereformeerde kerk werd gesticht op 6 februari 1870.


Links de oude kerk (05) en rechts de nieuwe kerk uit 1952


Ansichtkaarten

Orgel

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 17 november 2021
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Plenum + Holpijp 8'
 - Johann Caspar Simon (1701-1776): Fuga in F Registraie: Prestant 8,  Octaaf 4'

1908?: Plaatsing van een orgel met mechanische kegelladen door A.J.S. Dekker.
Het is onduidelijk of dit nu een nieuw orgel was en geplaatst door Dekker of een gebruikt orgel van Proper? dat werd geplaatst door Dekker. (01) & (04)

Dispositie:

Bourdon 16'
Prestant 8'
Viola 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Octaaf 2'
Cornet IV
Gereserveerd   

1933: Op 28 juli schrijft Mense Ruiter dat het orgel onbespeelbaar was geworden. De blaasbalg was lek, gesprongen panelen, niet sluitende ventielen, lekke windlade, slechte toestand van de tractuur. Inmiddels is de blaasbalg weer dicht gemaakt. De windlade kan weer worden hersteld. De mechaniek is echter dusdanig slecht dat hij vervangen moet worden. Herstel van de mechaniek levert alleen tijdelijk resultaat op. Het pijpwerk is over het algemeen van goede kwaliteit. Enkele gebruikte registers uitgezonderd.
Er worden 3 plannen uitgewerkt.
Volledig werkplan: compleet herstel windlade, herstel pijpwerk en herintonatie, nieuwe tractuur en klaviatuur, vervangen alle membranen, registratisch wordt ook pneumatisch, nieuw hoofdwindkanaal, herstel orgelkast. Kosten: f 600,- tot 650,-
Werkplan nr. 2: handhaving huidige registermechaniek. Dit geeft een besparing van f 90,-
Werkplan nr. 3: mechaniek niet vervangen maar verbeteren. Dit levert een besparing op van f 250,-
Ruiter adviseert om plan 3 niet uit te voeren. Dit zorgt alleen voor een tijdelijke verbetering. Op dit plan kan geen garanntie worden gegeven.
In een kladnotitie met schetsen van de mechaniek en de windlade van Ruiter wordt dezelfde dispositie genoemd als hierboven. (06)

1934: Op 5 januari wordt aan Ruiter gevraagd een nota te sturen van de uitgevoerde werkzaamheden. Vanwege de financin heeft de kerkenraad nog geen beslissing genomen omtrent het voorstel van Ruiter.
Op 12 maart schrijft Ruiter dat de kosten van de blaasbalgreparatie f 35,- zijn. Kan dit bedrag worden overgeboekt naar de postrekening van Ruiter? (06)


1957: Restauratie door de fa. R. Kamp uit Zwolle onder advies van de Gereformeerde Organisten Vereniging. De mechanische kegelladen werden vervangen door pneumatische kegelladen. Nieuwe speeltafel. Reservering van een vrij pedaal. Het grootste gedeelte van het pijpwerk wordt vervangen.


Foto (03) na de bouw van de nieuwe kerk in 1952 en de ombouw door KampInformatie omtrent de werkzaamheden door Kamp van Kamp jr. Het orgel kreeg een nieuw front. De dispositie werd gewijzigd en een windmachine geplaatst.Keuringsverslag door de Gereformeerde Organisten Vereniging.

Onderstaand wordt bericht over de verbouwing van het orgel door Kamp

Organist en eredienst 1957-08

Nieuwe dispositie:

Prestant 8'
Viola 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Quint 2 2/3'
Octaaf 2'
Mixtuur III-IV
Sesquialter II discant
 
1976:
Nieuw orgel door Vierdag uit Enschede. Het oude orgel verdwijnt. Bij de bouw werd rekening gehouden met de plaatsing van een 2e manuaal. Dit is echter nooit gerealiseerd. (zie foto van de speeltafel)


Foto (03)

Dispositie:
Hoofdwerk   Pedaal  
Prestant 8' Subbas 16'
Holpijp 8'    
Viola 8'    
Octaaf 4'    
Fluit 4'    
Kwint 2 2/3'    
Octaaf 2'    
Sesquialter II    
Mixtuur      Foto: Geert Jan Pottjewijd (2021)Foto: Geert Jan Pottjewijd (2021)


Foto: Geert Jan Pottjewijd (2021)

Bronvermelding:

  1. Boek: "Herziene en uitgebreide werklijst Properorgels" door R. Walsma
  2. www: werklijst Vierdag http://www.dayak.nl/vierdag/
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Hollandscheveld,_Jan_Wintersdijkje_33_-_Gereformeerde_Kerk
  4. www: Orgeldatabase Piet Bron
  5. Boek: G.J. Kok Vaak was het ploegen op rotsen blz. 204
  6. Mense Ruiter oude archief

 

Gegevens volgens  "Herziene en uitgebreide werklijst Properorgels" door R. Walsma april 2011 Zie onderzijde pagina
1908 - Hollandscheveld, Gereformeerde kerk
Oorspr. disp. onbekend, maar waarschijnlijk: P.8, B.16, H.8, Viola 8, FI.4, 0.4, 0.2, C.3 of 4 (d). Meen. kegellade. Afgegeven garantie door Proper: april 1908.
1952: Nieuw kerkgebouw. Het Properorgel (opgeslagen op de zolder van de pastorie) wordt op een galerij geplaatst door de fa. Kamp. Vanwege hoogtegebrek wordt de kas van boven voor een deel afgebroken en daardoor geheel open.
1956: Contract 26 okt. 1956 fa". Kamp voor een totale ombouw van het orgel.
Eindkeuring op 12 april 1957.
Mech. kegellade > pneum. kegellade.
Gehele tractuur en registratuur > pneumatisch.
Nieuwe speeltafel. Magazijnbalg Proper gehandhaafd.
Nieuw front geplaatst met zinken pijpen. Kas Proper gehandhaafd.
Pijpwerk volledig vervangen op Holpijp en (deels) Viola na. Gebruikmaking van gedeeltelijk nieuwe pijpen en gedeeltelijk elders gebruikt pijpwerk. Kosten 9.600,-.
Disp. toen: P.8, H.8, Viola 8, FI.4, O.4, Q. 22A, 0.2, Mix 4 st., Sesq. 2 st. (d). B. 16 en Cornet verdwenen.
1974: Contract 25 nov. 1974 fa. Vierdag.
Het orgel krijgt mech. sleepladen en een nieuwe tractuur.
Klaviatuur naar middenvoor.
Nieuwe balg voor hoofdwerk en pedaal. Pedaal krijgt voor het eerst een Subbas 16 (eikenhout).
Frontzijde kas en ramen zij- en achterkas geheel nieuw. Deuren van Proper gehandhaafd.
Registerbestand blijft gehandhaafd, uitgezonderd P.8 (nieuw), Viola 8 (deels) en 0.4 (deels). Herintonatie.
De uiteindelijke kosten bedroegen 80.879,. Ingebr.name: 1977.