Hoogeveen, Gereformeerde Zuiderkerk, Baarlelaan


Links: ansichtkaart, rechts: foto Geert Jan Pottjewijd

1960: Ingebruikneming van de nieuwe kerk in juli 1960. Zie krantenbericht uit het Nieuwsblad van het Noord van juli 1960

1961: De firma Fonteyn en Gaal te Amsterdam plaatste 12 mei 1961 een electro-pneumatisch orgel in de Zuiderkerk. Dit gebeurde onder advies en toezicht van de heren Wim Blanken en Koos Bons. Ook dhr. L. Oosterhuis, organist van de kerk werd bij de bouw betrokken. 


Links: foto http://www.kerkeninbeeld.nl, rechts: ansichtkaart


Foto's Geert Jan Pottjewijd

Dispositie:

Manuaal I   Manuaal II (Zwelwerk)   Pedaal  
Prestant 8' Gedekt 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Salicionaal 8' Gedekt 8'
Octaaf 4' Speelfluit 4' Octaaf 8'
Gemshoorn 4' Nachthoorn 2' Quint 5 1/3' 
Prestant 2' Quint 1 1/3' Octaaf 4' 
Mixtuur IV-V Sesquialter II  Fagot 16' 
Trompet 8' Dulciaan 8'     
    Tremelo      

Samenstelling van de vulstemmen:

Mixtuur:
C         1 1/3 1 2/3 ½
dis       2 1 1/3 1 2/3  
e1     2 2/3 2 1 1/3 1 2/3  
f 2   4 2 2/3 2 1 1/3 1    
c3 5 1/3 4 2 2/3 2 1 1/3      
                 
Sesquialter: 2 2/3 - 1 3/5


Foto http://www.kerkeninbeeld.nl


Foto Geert Jan Pottjewijd

1994: Restauratie door Pels & van Leeuwen. (02)

2005
: De kerk wordt in de toekomst wegens het PKN-proces gesloten. Men kerkt voortaan in de Goede Herder kerk. Er is nog niet bekend wat er met het orgel gaat gebeuren.

2009: Het orgel wordt op Markplaats te koop aangeboden. Het orgel is in het najaar van 2009 gedemonteerd door Kaat en Tijhuis te Kampen en verkocht aan de Rooms-katholieke Clemenskerk te Nes op Ameland. Het instrument ligt momenteel opgeslagen op Ameland. De kerk is inmiddels gesloopt.

2011: Er orgel is door Kaat en Tijhuis geplaatst in de Rooms-katholieke Clemenskerk te Nes op Ameland. Van het oude Pelsorgel zijn de Basson-Hobo en de Voix CÚleste herplaatst in het zwelwerk. Van het Fonteijnorgel zijn de Dulciaan en de Quint 1 1/3' niet herplaatst. De Mixtuur is gewijzigd door het hoogste koor af te stoppen.
De kas uit Hoggeven werd niet hergebruikt, maar vervangen door een kas opgedeeld in twee delen, ter werszijden van het raam.
Huidige Dispositie
Hoofdwerk: Prestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Gemshoorn 4', Prestant 2', Mixtuur III-IV sterk (1 1/3'), Trompet 8'.
Zwelwerk: Gedekt 8', Salicionaal 8', Voix CÚleste 8' - 1929, Speelfluit 4', Nachthoorn 2', Sesquialter III sterk, Basson-Hobo 8' - 1929, Tremolo.
Pedaal: Subbas 16', Gedekt 8', Octaaf 8', Quint 5 1/3', Octaaf 4', Fagot 16'.
Koppelingen: Manuaal I - Manuaal II, Pedaal - Manuaal I, Pedaal - Manuaal II, Pedaal - Manuaal II Super.
Speelhulpen: Vrije combinatie, Automatisch pedaal, Tutti. (01)


Foto (03)

2013: In de nacht van 4 op 5 februari 2013 is het kerkgebouw door een brand verwoest. Het interieur is geheel verloren gegaan en van de kerk resteren alleen nog de buitenmuren.
Zie ook: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71154/Hoogeveens-kerkorgel-door-brand-verwoest

Bronvermelding:

  1. www: Orgeldatabase Piet Bron.
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Hoogeveen,_Baarlelaan_1_-_Zuiderkerk
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php/Nes,_Kardinaal_de_Jongweg_33_-_Sint_Clemens (Nes)