Hoogeveen Apostolische Genootschap van Limburg-Stirumstraat


Links: ansichtkaart, rechts: (01)

Op dit moment zijn er in Hoogeveen 2 apostolische richtingen. Deze zijn ontstaan uit een splitsing aan het eind van de jaren 40 van de 20e eeuw. De voormalige kerk aan de Schutstraat was de oorspronkelijke kerk en behoort nu toe aan de Nieuw-Apostolische Kerk. De kerk aan de van Limburg-Stirumstraat werd gebouwd rond 1957 en behoort toe aan het Apostolische Genootschap. Onderaan deze pagina vindt U een toelichting van Rob Reijngoud over de het bouwen van orgels in de Apostolische kerken in Nederland.

ca. 1958: Er werd door de orgelbouw-werkgroep vanuit het Apostolisch Genootschap een twee klaviers orgel geplaatst met een elektrische traktuur.
Het pedaal bestaat uit 2 basisregisters (Subbas en Octaafbas). De andere registers van het pedaal zijn daarvan afgeleid.
Piet Bron noemt in zijn Orgeldatabase Verweijs als bouwer. (02)


Foto: Geert Jan Pottjewijd

Huidige dispositie:

Manuaal I   Manuaal II.   Pedaal  
Prestant 8' Baarpijp 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Spitsfluit 8' Octaafbas 8'
Octaaf 4' Prestant 4' Bourdon 8'
Roerfluit 4' Fluit gedekt 4' Kwintbas 5 1/3'
Nasard 2 2/3' Kwint 2 2/3' Koraalbas 4'
Octaaf 2' Woudfluit 2' Fluitbas 4'
Mixtuur III-IV Sifflet 1 1/3'    
Tremelo   Trompet 8'    
    Tremelo      

Nevenregisters:
Manuaal I - Pedaal, Manuaal II - Pedaal, Manuaal II super - Pedaal
Autopedaal, Tongwerken af, P, MF, F, T, Vrijde Combinatie, Oplosser


Foto: Geert Jan Pottjewijd

 Toelichting van Rob Reijngoud over de het bouwen van orgels in de Apostolische kerken in Nederland.

Na de oorlog is een splitsing geweest in de apostolische zendingsgemeente, dit had niet alleen te maken met de visie maar ook met de oorlog. De moederkerk werd bestuurd vanuit Duitsland. 
Tot dat moment werden de orgels gebouwd door Verweijs uit Amsterdam. De kwaliteit ervan was erg slecht: pneumatische tractuur, erg veel unit-werk, veel zinken pijpen aangevuld met loden pijpen met een kleine beetje tin er in, leren balgjes met veel lekkages. 
In 1951 moesten er vele kerken gebouwd worden daar er geen bezittingen meer waren. Dit gebeurde met een sobere bouw met veel vrijwilligers met het hoog nodige aan bijzalen. Dit kan men zien bijvoorbeeld in Hoogeveen en Assen waar de laatste jaren veel is aangepast aan de huidige gebruiksnormen. Stukken aangebouwd en totale renovatie. Er was geen geld voor pijporgels. Ik was zelf was woonachtig in Alkmaar en daar werd een nieuw kerkruimte gebouwd. De organist kwam met het plan het NCRV orgel te kopen. Een Dekker orgel met volledig unit voor de theatermuziek. Dit werd met een vrijwillige bijdrage van een 50 tal kerkgangers gekocht. Grote delen zijn verwijderd zoals paarden getrappel, windmachine enz. Het orgel werd werd aangepast en opgebouwd door de heer Strunk. Hij werd bijgestaan door W. Westerveld. Gaande weg werden door diverse gemeentes de wens geuit een pijporgel te krijgen. In Enkhuizen, een van de oudste gemeentes van Nederland, stond een pijporgel met 2 stemmen en een 15 tal registers, dus nep van de firma Verweijs met veel storing. Een naast gelegen rietwinkel brandde uit dus ook het ingeklemde kerkgebouw liep veel schade op. Het orgel had veel waterschade. Er kwam vanuit de gelden van de brandverzekering een orgel met 4 stemmen 1e manuaal: 3 stemmen, 2e manuaal 1 stem en een aangehangen pedaal. Onderdelen werden geleverd door Verschueren uit Heijthuizen. Dit was een van de eerste orgels die de zg. orgelploeg uit Hilversum bouwden. De speeltafel had men zelf ge´nstalleerd en ingericht.
Alle latere orgels hebben windlades van Laukuff en pijpwerk van Stinkens.
Het pedaal had meestal 2 stemmen: subbas 16' en oktaafbas'. De orgels hadden in het begin een sobere dispositie. De laatste jaren zijn vele orgels uitgebreid. In Enkhuizen is bij de bouw van het nieuwe kerkgebouw het orgel uitgebreid van 7 stemmen naar 15 stemmen excl.pedaal. Het orgel in Hoogeveen is ook een van de eerste orgels van de groep. Zij noemden zich con amore. Het orgel is later ook uitgebreid, ik ken niet de precieze dispositie maar hij zal wel luiden: octaaf 8', prestant 4', octaaf 2', mixtuur 1 1/3 3 sterk, fluit 8' roerfluit 4'. 2e manuaal holpijp 8', Prestant 4', fluit 2', fluit 1 1/3' en nog een zachte 4, meestal aangevuld met een zacht tongwerk. 
(Info uit een E-mail van Rob Reijngoud d.d. ma 15-7-2002 23:00)

Bronvermelding:

  1. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Hoogeveen,_Van_Limburg_Stirumstraat_84_-_Apostolisch_Genootschap
  2. www: Orgeldatabase Piet Bron