Hoogersmilde Gereformeerde kerk

Kerk
De kerk werd gesticht op 10 maart 1915


Foto (01)

Orgel
Het eerste orgel werd geplaatst door J. Proper. Dit mechanische instrument bezat de volgende dispositie:

Prestant 8'
Holpijp 8'
Holfluit 4'
Octaaf 2'

1958: In de Kerkenraadsvergadering van 6 oktober wordt een advies van orgelmaker Rikkema uit Midwolda voor het Proper orgel besproken. Een algehele revisie kost fl 4000,00. Een tweede plan kost fl 3000,00. Er wordt geoordeeld dat het te duur is en er is geen geld beschikbaar. (03)

1961: In de kerkenraadsvergadering van 1 februari komt de stand van zaken aan de orde van het orgelfonds. Er is in kas fl 808,07. Br. Drukker vraagt of het mogelijk is om met deskundige hulp verbetering aan te brengen of nieuwbouw te plegen. Het aanwezige Proper orgel voldoet niet meer. Op 30 augustus wordt besloten een advertentie te plaatsen in het dagblad Trouw voor een gebruikt orgel. (03)

Advertentie uit Trouw d.d. 09-09-1961
Op 2 oktober wordt door de commissie van beheer medegedeeld dat er een reactie is op de advertentie. De Gereformeerde Kerk van Marum biedt het Vermeulen orgel te koop aan. Deskundigen zullen het orgel gaan bekijken.
Op 9 oktober 1961 komt dit voorstel aan de orde in de kerkenraad. Er zijn twee adviezen. Er zullen enige verbeteringen aangebracht moeten worden. Er wordt besloten om zo nodig de vraagprijs te betalen, (hierover zal niet worden gepraat). Er zal getracht worden om het kerkorgel zo goedkoop mogelijk hier te krijgen. De commissie van beheer krijgt hiervoor opdracht.
19 oktober is er een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en commissie van beheer. Het orgel zal in goede staat worden afgeleverd voor de prijs van fl 7000,00. Het oude orgel wordt voor fl 1000,00 overgenomen door de firma die het orgel zal verplaatsen. (03)

1962: Weer een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en commissie van beheer op 4 januari . De werkzaamheden voor de verplaatsing van het orgel zullen worden uitgevoerd door Haverkamp en Co, voor fl 5975,00. Er zullen lijsten door de gemeente rondgaan om het benodigde geld bij elkaar  te krijgen. Er wordt een lening afgesloten bij de Boerenleenbank, de voorloper van de Rabobank. De totale kosten bedragen nu fl 7000,00 plus fl 5975,00 is fl 12975,00
Vervolgvergadering op 10 februari Er is een advies opgesteld door de heer Alberts. Er zijn nog een aantal tekortkomingen vastgesteld aan het orgel. De heer Haverkamp zal op de hoogte worden gebracht van het rapport met het verzoek om de tekortkomingen weg te werken. (03)

1963: In de Kerkenraadsvergadering van 23 januari wordt geconstateerd dat de rondgang door de gemeente fl 4763,00 heeft opgebracht als mede kasgeld en storting bij de Boerenleenbank fl 1094,00 samen, fl 6397,00. (03)Dispositie:

Bourdon 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Viola 8'
Celeste 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Octaaf 2'
Trompet 8' b/d


1982: Restauratie van de windlade in 1982 door Mense Ruiter.

2009: De kerk wordt gesloten en staat te koop. Het orgel is niet bij de verkoop betrokken en wordt overgeplaatst naar de voormalige hervormde kerk, die is omgenoemd naar de PKN-kerk "De Schakel" in Hoogersmilde.
Zie artikel uit het Dagblad van het Noorden


Dagblad van het Noorden 10-06-2009 (02)Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken

Bronvermelding:

  1. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Hoogersmilde,_Rijksweg_142_-_Vlaswiek 
  2. E-mail van frits Kaan d.d. 3 januari 2015
  3. Onderzoek archieven door Jans Visscher uit Hoogersmilde