W.D. van der Kleij (1920-1999)

Op zondag 4 oktober 1999 overleed overleed plotseling W.D. van der Kleij.
Hij was voor zijn pensioen leraar aan de Pedagogische Academie te Emmen voor de vakken tekenen, handvaardigheid, schrijven en Cuma-Kunstgeschiedenis.
In zijn vrije tijd was hij bezig met organologie. Zijn interesse voor de orgels werd gewekt door Willem Hendrik Zwart, die rond 1960 in dezelfde flat in Emmen woonde als de familie Van der Kleij.
Samen maakten ze een diepgaande studie van de orgelgeschiedenis van Kampen. (Orgels en organisten in Kampen, IJsselacademie 1995 en Kamper orgels deel I, Kopieerinrichting v.d. Berg Kampen, 1975) en de orgelgeschiedenis van Drenthe.
Hij heeft vele publicaties voor diverse tijdschriften en kranten geschreven. De orgelgeschiedenis van Drenthe was in manuscript reeds grotendeels afgerond.
Een voorproefje kunt U al vinden in het boek "Twintig verhalen over het orgel en nog wat". Dit boek werd uitgegeven door de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel in 1998.
Vorig jaar werden de door hem verzamelde gegevens door schrijver dezes per computer uitgewerkt.
Van der Kleij was bezig met het nakijken daarvan en verdiepte zich net in de nieuwe mogelijkheden van het internet.
Hopelijk lukt het dit onderzoek verder af te maken en te komen tot een publicatie, zodat het "levenswerk" van Van der Kleij toch nog wordt afgerond.

Inmiddels is de website www.orgelsindrenthe.nl sinds 2000 in de lucht en door eigen onderzoek verder aangevuld.