Koekange Hervormde kerk

Informatie over de kerk

Ansichtkaarten

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 21 september 2021
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Prestant 8', Octaaf 4', Octaaf 2'
 - J.S. Bach (1685-1750):  Canzona BWV 588 Registratie: Prestant 8'
Geluidsopnamen Harro Kraal d.d. 21 september 2021
 - J.S. Bach (1685-1750): Partita O Gott du frommer Gott variaties 1,2 en 3
 - Johann Pachelbel (1653-1706): Aria-Sexta variaties 4,5 en 6

1901: Op 15 augustus wordt door de kerkvoogdij besloten een 'orgel' (harmonium) aan te schaffen. Blijkbaar heeft men dit al eerder bekeken, omdat het orgel goed wordt bevonden. (10)

1903: J. ter Heide vraagt f 24,- restitutie van de kosten om te leren orgelspelen. Bij de eerste stemming staken de stemmen (zes tegen zes). Met een voorstel om de helft te vergoeden wordt ingestemd. (10)

1907: De organist vraagt om een verhoging van zijn vergoeding. In de eerste vergadering wordt zijn vraag verwezen naar een volgende vergadering. Daar wordt met 7 tegen 2 tegen een verhoging gestemd. (10)

1910: Betalingen van f 60 en f 15 aan de organisten E. van der Woude en Pinksterhuis (08)
Organist Pinksterhuis overlijdt en wordt vervangen door dhr. E. van der Woude, die al enkele diensten heeft gespeeld.

1911: Op 17 maart werd in de kerkenraadsvergadering besloten een orgel aan te schaffen. Uit het batige saldo van het vorige jaar kan f 550,- worden gereserveerd. (07)
Op 17 juli wordt  het orgel besproken in de kerkvoogdijvergadering. De kerkvoogdij stelt f 500,- ter beschikking. De kerkenraad heeft al f 1.000,- gereserveerd. In een doorgestreepte staat vermeld 'Kerkvoogden stellen als voorwaarde dat er een orgel gekocht word dat bespeeld kan worden zonder trappen'. Het huidge orgel is dus zo goed als zeker een harmonium.
Op 15 december wordt L.J. Schulting benoemd als orgelpomper met een salaris van f 15,- per jaar. Er waren zes sollicitanten.
In de uitgavenstaat van 1911 staat een uitgave van f 0,35 voor 'papier en porto voor orgel'. Organist E. van der Woude krijgt f 75 voor 1911. Orgelpomper R. Schulting krijgt f 1,25 (08)
De organist krijgt een nieuwe instructie. (09)
 - Hij is tevens voorlezer
 - Hij schrijft niewe lidmaten bij
 - Hij moet de te zingen verzen op aanwijzing van de predikant aanschrijven
 - Hij moet een ontslag 3 maanden van te voren aangeven en mag zonder toestemming van de kerkenraad geen post als organist elders aannemen (10)

Het orgel wordt op zondag 10 december 1911 in gebruik genomen met een bespeling door Jan Proper


Foto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl

Dispositie:

Prestant 8' b/d
Gedekt 8' bas
Octaaf 4' b/d
Fluit 4' b/d
Superoctaafkoppel
Suboctaafkoppel
Vaste combinaties: P, F, FF en een afsteller


Meppeler Courant 06-09-1911, Meppeler Courant 06-12-1911, Meppeler Courant 13-12-1911


Beeldbank Drents Archief

1912-1915: In deze periode betalingen aan organist f 75,-, orgelpomper Schulting f 15,- en aan Proper wordt f 10,06 1/2. (08)
Op 12 maart 1914 wordt een vraag van onderwijzer Brouwer om enige tijd het 'kerkorgel' te lenen afgewezen. Vermoedelijk wordt hier het vervangen harmonium mee bedoeld.


Handelingen van de 98ste Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1913

1918: Op 16 december komt de vergoeding aan organist en orgelpomper weer aan de orde. Voor geen enkel verhogingsbedrag kan een meerderheid worden gevonden. (10)

1922: Vermoedelijk betreft het onderstaand bericht de aanschaf van een harmonium voor een verenigingslokaal

Provinciale Drentsche en Asser courant 18-11-1922, 17-03-1923


Provinciale Drentsche en Asser courant 08-10-1959

1970: Het orgel raakt beschadigd door de verwarmingsinstallatie. Er wordt overgeschakeld op een electronisch orgel.

1980-1984: In de begroting voor de kerkrestauratie zijn 60 manuren en f 600,- aan materiaal begroot voor het herstel van de orgelgalerij met balustrade. (11)
Sjoek Nutma en Lukas Adolf kopen pijpwerk en een windlade van een orgel uit Hardinxveld-Giessendam.
Het pijpwerk en de windlade worden in de kas van Proper geplaatst. Het pedaal krijgt een Subbas 16'. Een deel van het pijpwerk van Proper wordt opnieuw gebruikt.
Kerk en orgel worden op 19 januari 1984 tijdens een kerkdienst weer in gebruik genomen. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Janszoon Zwart uit Rotterdam. Zie orde van dienst.


Foto (04)

Dispositie:

Manuaal   Pedaal  
Prestant 8' Subbas 16'
Gedekt 8'    
Octaaf 4'    
Quint 2 2/3' discant    
Gemshoorn 2'    
Quint  1 1/3'     
Hobo 8' discant    


koeka03.jpg (24727 bytes)

19xx/2002: Het orgel wordt weer gewijzigd en uitgebreid. (01)

Werkzaamheden volgens Piet Bron:(05)
Het binnenwerk uit 1983 is in 2000 verwijderd. L. Adolf plaatste nu een ander orgel in de kas van Proper, afkomstig uit de Gereformeerde Kerk te Ruinen. Het betrof materiaal van Sanders, dat hij in 1939 had geplaatst in de Oud-Katholieke Kerk te Dordrecht, in een orgelkas van Kam & Van der Meulen uit 1844. Het originele binnenwerk van Kam & Van der Meulen werd in Gieterveen geplaatst in de Hervormde Kerk. Dit binnenwerk is in 1984 weer in Dordrecht geplaatst, en het Sanders-orgel is daarna opgebouwd in Ruinen, waar het tot 2000 heeft dienst gedaan. Het orgel heeft thans twee manualen en pedaal met dertien stemmen. (05)

Dispositie na deze werkzaamheden:

Manuaal I Hoofdwerk Manuaal II Nevenwerk Pedaal:
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Zachte fluit 8' Quintadeen 8' Bourdon 8'
Fluit Octaviante 4' Gamba 8'  
Holquint 3' Vox Céléste 8'  
Woudfluit 2' Roerfluit 4'  
Echotrompet 8'    

Koppels: Pedaal + I, Pedaal + II, Manuaal I + II, Superkoppel I, Superkoppel II
Speelhulpen: Tremulant I en Tremulant II, Tutti-register

Onder de registers, links van de klavieren, staat op een wit plaatje met zwarte letters:
J.C. Sanders & Zn
UtrechtMeppeler Courant 2002-10-11

2017-2018: Sinds enige tijd ging het orgel steeds meer gebreken vertonen. De kerkvoogdij liet een quick-scan uitvoeren door de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).
Deze concludeerder dat restauratie van het orgel geen duurzame oplossing zou bieden.
Orgelmaker Rini Wimmenhove uit Hoogeveen wees de kerkvoogdij op een mechanisch Proper-orgel uit Arum van 1895 dat de koop kwam. (De kerk in Arum werd in 2012 gesloten.) Er werd toen besloten om het orgel aan te kopen.
Rini Wimmenhove heeft het orgel gerestaureerd en overgeplaatst in de Proper orgelkas van Koekange. Het orgel werd uitgebreid met een Subbas 16' op het pedaal.
Een Trompet 8' is gereserveerd. (06)


Foto: Wieger van Asperen Klik op de foto voor een vergroting

Huidige dispositie: Violon 16' (d), Prestant 8', Holpijp 8', Viola da Gamba 8', 0ctaaf 4', Fluit 4', 0ctaaf 2', Cornet III (d), Trompet 8' b/d (gereserveerd). Pedaal: Bourdon16'.

Het orgel is op vrijdag 28 september in gebruik genomen met een concert door Bert Gelderman uit Zalk en de plaatselijke organisten.
Bij de ingebruikname werd een boekje uitgereikt waarin de orgelhistorie van Koekange kort wordt beschreven.


Foto: Geert Jan Pottjewijd Klik op de afbeelding voor een vergroting

Roel Walsma publiceerde over Jan Proper. In zijn "Herziene en uitgebreide werklijst Properorgels" uit oktober 2005 schijft hij over Arum het volgende:

1895 - Arum, Gereformeerde kerk


Het orgel zoals het in Arum stond. Scan uit het boek van Roel Walsma


Arum - Klik op de afbeelding voor een vergroting. Bron: Wikipedia

Aan de onderzijde van deze pagina nog een aantal technische foto's

Organisten:

Sjoek Nutma: 1967-2003


Meppeler Courant 2008-04-25

Noten:

 1. E-Mail d.d. 4-11-2007 van Jeroen Niewold
 2. Boek: Jan Proper (1853-1922) door Roel Walsma
 3. Boek: Jan Proper (1853-1922) Herzien en uitgebreide werklijst door Roel Walsma
 4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Koekange,_Kerklaan_20_-_Hervormde_Kerk
 5. www: Orgeldatabase Piet Bron
 6. E-Mail: Rini Wimmenhove op 25 november 2017
 7. Drents Archief: 0363 Nederlands Hervormde Gemeente Koekange Archief van kerkenraad en kiescollege Register van notulen van vergaderingen 4 1900-1924
 8. Drents Archief: 0363 Nederlands Hervormde Gemeente Koekange Archief van de kerkvoogdij FinanciŽn 59 Register van uitgaven; 1892-1915
 9. Drents Archief: 0363 Nederlands Hervormde Gemeente Koekange Archief van kerkenraad en kiescollege Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken; 1891-1975 8 1925-1946
 10. Drents Archief: 0363 Nederlands Hervormde Gemeente Koekange Archief van de kerkvoogdij 39 Register van notulen van vergaderingen van de kerkvoogdij en het college van notabelen; 1875-1961
 11. Drents Archief: 0913 Archief van de afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe 862 Koekange, NH kerk; 1977-1984

Foto's: Geert Jan Pottjewijd