Meppel/Koekange, Huisorgel L. Adolf

1912: De orgelmaker K.P. van Ingen bouwt een pijporgel voor een nog onbekende klant.

Het originele naamplaatsje van K.P. van Ingen is nog aanwezig

1936/1937: Piet van Egmond koopt het instrument van de Bussumse organist Marks en stelt het op in zijn in 1936 betrokken woning aan de Hinlopenlaan in Naarden. De vroegere organist van de Grote Kerk in Naarden, Bob Stegenga, herinnerde zich de zondagmiddagen waarop Piet van Egmond met opengeslagen tuindeuren zijn orgel bespeelde. Dikwijls bleven voorbijgangers staan luisteren en sommigen namen zelfs een paardenstoeltje mee om op hun gemak van die 'openluchtconcerten' te kunnen genieten.
In 1940, toen Van Egmond naar Amsterdam verhuisde, liet hij het orgel tijdelijk opstellen in de kerk van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente aan de Kloveniersburgwal ('De Kloof') in Amsterdam, waar hij op dat moment organist was. Na zijn ontslag aldaar in 1941 werd het orgel in zijn toenmalige woning aan de Eerste Constantijn Huijgensstraat geplaatst. (03)

Foto: Archief Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum, Baarn.
Foto : Archief Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum, Baarn. Niet bekend is waar en wanneer deze foto is genomen.
 

1954: Piet van Egmond verkoop het instrument aan de Gereformeerde Gemeente te Zaandam. Het wordt daar geplaatst door de fa. Verweijs.

1963: Het orgel wordt verbouwd door de fa. Koppejan te Ederveen. Het is nog niet geheel duidelijk of de beide zijtorens zijn bijgeplaatst in 1954 of in 1963.

Situatie te Zaandam
De fa. Koppejan voert de volgende wijzigingen door:

19xx: De Quintfluit 3' opgeschoven tot een terts 1 3/5'

Dispositie:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Salicionaal 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Roerfluit 4'    
Octaaf 4' Terts 1 3/5'    
Octaaf 2' Tremulant      
           

198x-2004: Het instrument wordt aangekocht door Dhr. L. Adolf die toen in Koekange woonde, maar inmiddels is verhuisd naar Meppel. (01) Dhr. Adolf heeft het orgel langzamerhand uitgebreid door het aankopen van pijpwerk uit diverse bronnen. Het orgel staat opgesteld in een apart daarvoor gemaakte nis in de huiskamer. Het instrument is qua verbouwing zo goed als gereed en al goed bespeelbaar.
De in Zaandam toegevoegde zijtorens zijn weer verwijderd en het orgel is qua front weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie.
In een later stadium meer informatie omtrent de verbouwing door dhr. Adolf.


De huidige dispositie van het instrument:

Manuaal I   Manuaal II   Pedaal  
Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16'
Roerfluit 3' Gamba 8' Bourdon 8'
Gemshoorn 2' Unda Maris 8' d Dulciaan 8'
Quint 2 2/3' Quintadeen 4'    
Mixtuur III        
Vox Humana 8' d        

2013: De zoon van dhr. Adolf biedt het instrument te koop aan via Markplaats (04)

Noten:

  1. Informatie uit E-mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
  2. Resterende informatie afkomstig uit een bezoek aan dhr L. Adolf d.d. 3 januari 2005
  3. Informatie Gerco Schaap via een E-Mail d.d. 5 januari 2005. Zie ook de biografie van Piet van Egmond door Gerco Schaap "Een leven voor muziek", pagina's 81/82. Utrecht, De Banier, 2003.
  4. Victor Timmer wees mij er op (24-04-2013) dat er instrument op www.marktplaats.nl te koop stond. (02-05-2013)
De windlade van het pedaal, met op de voorgrond de dulciaan 8' De windladen van manuaal I en II

Tekst De Mixtuur 55 juni 1982
MEPPEL : huisorgel L. Adolf
De Zaandamse Gereformeerde Gemeente bezat vóór dit instrument een pneumatisch orgel, dat in 1912 was geleverd door de orgelbouwer K. P. van Ingen, vermoedelijk als huisorgel aan de heer Marks, organist van de Vredekerk te Bussum.
In 1936 of 1937 werd het verkocht aan de heer Piet van Egmond te Naarden.
Toen deze naar Amsterdam (Oosterpark 37) verhuisde, na tot organist te zijn benoemd van de Hersteld Evang. Lutherse kerk aldaar, werd het orgel opgesteld als ‘koororgel’ in genoemde kerk aan de Kloveniersburgwal, doch na zijn vertrek als organist aldaar overgebracht naar zijn woning (hij was inmiddels verhuisd naar de Eerste Constantijn Huygensstraat).
Het orgel ging ook nog mee, toen hij weer verhuisde, nu naar de Koninginneweg, al heeft het daar niet zo heel lang dienst gedaan, omdat Van Egmond in 1954 overging tot de aanschaf van een ander orgel.
Het werd toen verkocht aan de Gereformeerde Gemeente te Zaandam, waar het werd geplaatst door C. Verweijs.
Bij werkzaamheden in 1963 werden op aanraden van dhr. C. Kroonenberg nog enige wijzigingen aangebracht door fa. M.K. Koppejan.
Kort voor de demontage te Zaandam was de dispositie als volgt:
Manuaal I: Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4' (1963, i.p.v. Roerfluit 4'), Octaaf 2'.
Manuaal II: Salicionaal 8', Roerfluit 4'(v.h. op man. I), Tertsfluit 13/5' (omgewerkte Quint-fluit 3'uit 1963, voorheen Concertfluit 8').
Pedaal: Bourdon 16'.
De speeltafel stond vroeger tegen de voorkant, door Koppejan werd deze echter naar de zijkant verplaatst. De later verdiepte kas had oorspronkelijk een diepte van 2.50 m.
Thans werd dit orgel verkocht aan dhr. L. Adolf te Koekange.

Tekst Kerk en Muziek juni 1982 VOGG
Kerkgebouw aan de Langestraat 65-67. Geïnstitueerd in 1938.
Bouwjaar van de kerk begin 20e eeuw; in 1954 door de Gereformeerde Gemeente van de Apostolische Gemeente gekocht en in gebruik genomen. Aantal zitplaatsen 150.
Plaats van het orgel achterin de kerk op een galerij. Bouwjaar van het orgel 1912.
Gebouwd door K.P. van Ingen. In 1954 door de Gereformeerde Gemeente van Piet van Egmond gekocht (bij wie in bezit sinds 1936/'37) en door M.K. Koppojan te Ederveen geplaatst. In 1963 door M.K. Koppejan te Ederveen verbouwd. Adviseur C. Kronenburg.
Systeem: rein-pneumatisch.
Huidige dispositie:
Manuaal II Manuaal II Pedaal
Prestant 8' Salicionaal 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Roerfluit 4'  
Octaaf 4' Terts 1 3/5'  
Octaaf 2' Tremulant  

Manuaalomvang: C-f" Pedaalomvang: C-c'
Koppels:Man. I / Man. 11 Pedaal / Man. I
Wijzigingen in 1963:
Speeltafel verplaatst van voorkant naar zijkant.
Octaaf 4' man. I aangebracht (nieuw).
Roerfluit 4' man. II aangebracht (was Fluit 4' man. I).
Fluitqui.nt 3' man. II aangebracht (was Concertfluit 8' man. II); dit register is recentelijk omgebouwd d.m.v. verschuiving tot een terts 1 3/5'.